palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia képzőművészeti alapítvány ösztöndíj pályázat

Pályázat a Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia képzőművészeti alapítvány díjának elnyerésére.

Néhai Katona Kiss Ferenc nyug. műszaki egyetemi tanársegéd, középiskolai rajztanár, festőművész, feleségével néhai Túri Júlia tanítónővel közösen képzőművészeti alapítványt hozott létre 1.500.000,- Ft-os tőkével, 45 éven aluli festőművészek részére, abból a célból, hogy tehetségüket gondtalan körülmények között teljesíthessék ki.

Az alapítvány ösztöndíját, 250.000,- Ft-ot – azaz kettőszázötvenezer Ft-ot – a Szentesen rendezett pályázati kiállításon lehet elnyerni.

A pályázat feltételei:

1./ Az alapítvány ösztöndíját megpályázhatja minden olyan 45 éven aluli festőművész, aki diplomáját, oklevelét a Képzőművészeti Főiskolán, az Iparművészeti Főiskolán, vagy valamelyik tanárképző felsőoktatási intézményben szerezte, valamint ezen intézmények közül jelenleg IV.-V. éves hallgató.

2./ Pályázni csak realista szemléletű, természetelvű művekkel lehet. Előzetesen néhány sorban, kérjük, jelezzék a pályázók a pályaművek beküldésének szándékát a szervezokszentes@gmail.com e-mail címen!

3./ A pályázatra három képet kell beküldeni, egy kép mérete ne haladja meg az egy négyzetmétert. Mellékelni szükséges a művész életútját bemutató írásbeli pályázatot is, amit előzetesen a Szentesi Művelődési Központ (6600 Szentes, Tóth József u. 10-14.) címére kérünk elküldeni, legkésőbb 2023. október 24-ig.

4./ Minden pályázó csak egy alkalommal nyerheti el az ösztöndíjat. A pályázat nyertesének két éven belül Szentesen, a Kossuth téri Tokácsli Galériában rendezett önálló kiállítással kell bizonyítania, hogy milyen eredménnyel hasznosította az ösztöndíjat, illetve erről a kiállításról egy művét Szentes Város Önkormányzatának kell felajánlania az alapítvány nyomán létrehozandó gyűjtemény céljára.

Az ösztöndíjat külföldi tanulmányútra használhatják fel, amiről a kiállítással egyidőben a kuratórium beszámoltatja a nyertest.

A pályaművek beadásának időpontja:
Budapesten: 2023. október 24-én (kedden) 11-18 óráig
Szentesen: 2023. október 24-én (kedden) 09-17 óráig

Budapesten Bartók 1 Galéria – emeleten (1114 Budapest Bartók Béla út 1.), Szentesen a Tokácsli Galériában (Szentes, Kossuth tér 1. I.em.).

Zsűrizés: 2023. november 2-án 13 órakor

A pályázati anyagból 2023. november 25-től 2023. december 16-ig kiállítást rendezünk a Kossuth téri Tokácsli Galériában.

Díjátadás és megnyitó: 2023. november 25. (szombat) 15 óra

A kiállított pályaművek közül az ösztöndíjat öt főből álló kuratórium ítéli oda a legjobbnak tartott pályamű szerzőjének.

Az alapítvánnyal és a pályázattal kapcsolatos részletkérdésekről a Szentesi Művelődési Központból Lantos Anita (6600 Szentes, Tóth József utca 10-14.) a 30/224-9498-as (vagy 63/510-025-ös) telefonszámon ill. szervezokszentes@gmail.com-on ad felvilágosítást.