palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Romano Kher ösztöndíj pályázat

A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet a 2023/2024-as tanév első félévére.

Pályázati feltételek

A pályázat kiírója és lebonyolítója: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház Az ösztöndíj célja: tehetséges budapesti roma diákok tanulmányainak támogatása

Pályázatot nyújthat be:

  • Budapesten működő általános iskola felső 7-8 osztályos tanuló és
  • Budapesten működő középfokú nevelési-oktatási intézményben 7-13 osztályos nappali tagozatos tanuló, kivéve a duális képzésben résztvevő tanuló amennyiben:
  • életvitelszerűen Budapesten lakik (állandó lakcímmel vagy tartózkodási lakcímmel igazolt);
  • roma nemzetiséghez tartozik;
  • tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző év (2022/2023-as tanév évvégi bizonyítványában) a 3,50 tanulmányi átlagot elérte, – magatartás és szorgalom osztályzat nélkül- és nem volt elégtelen osztályzata.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. 09.30. 16.00 óra

Ösztöndíjban maximum 40 fő részesülhet.
Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 20 000 Ft (azaz húszezer forint).

Az ösztöndíj-támogatás 2023. szeptember hónaptól 2024. január hónapig egy tanulmányi félévre, azaz öt hónapra szól. Havonta utólag kerül folyósításra az ösztöndíj kifizetésének részletszabályairól szóló külön megállapodás (ösztöndíj szerződés) alapján.

Az ösztöndíj megítéléséről ösztöndíj bizottság dönt a pályázati felhívásban nevesített okiratok és egyéb dokumentumok tartalma alapján.

Az ösztöndíj folyósítása banki átutalás útján, közvetlenül a tanuló pénzforgalmi számlájára, amennyiben a tanulónak nincs saját pénzforgalmi számlája, az általa megjelölt, vele egy háztartásban élő rokon, engedményes számlatulajdonos számlájára történik.

Az ösztöndíjas vállalja, hogy havonta legalább egy alkalommal részt vesz a Romano Kher által szervezett programokon (közösségi program, egyéni konzultáció, foglalkozás, stb) egyéni egyeztetés szerint.

Letölthető dokumentum

PALYAZATI-FELHIVAS_2023_24-I.-felev

Az elbírálás során előnyt jelent:
• az elvártnál magasabb tanulmányi átlag,
• ha a tanuló valamely tantárgyból, vagy bármely művészeti ágban, tudományban, sportban kiemelkedő eredményt ért/ér el (pl. iskolai/kerületi/fővárosi, országos, nemzetközi versenyen);
• tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel (tehetséggondozó egyéni foglalkozás, sportkör, szakkör, tanoda, illetve, művészeti iskola, vagy sportegyesület);
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű;

A pályázatot egy példányban kell benyújtani
• papíralapon, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton az alábbi címre és megjelöléssel:
levélcím:
Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
Budapest 1077, Király utca 67.

A borítékra kérjük feltüntetni: „Romano Kher Tanulmányi Ösztöndíjpályázat” személyesen átadható a következő címen: Budapest 1077, Király utca 67. szám alatt, munkanapokon 9-16:30 óra között.

Érdeklődni e-mailben és telefonon lehet: osztondijromanokher@gmail.com
Telefon: 06-20/321-1442; 06 30 546-2212