palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA pályázat – Szépirodalmi szakmai kollégium meghívásos pályázati felhívása könyvkiadói programok támogatására

A kollégium meghívásos pályázatot hirdet, a fiatal írók kötetei megjelentetésének támogatására.

Ennek alapján a kollégium a következő kiadókat hívja meg:

 • FISZ- Fiatal Írók Szövetsége
 • József Attila Kör Irodalmi Egyesület

Pályázni maximum 3 millió Ft-ra lehet (pályázónként), minimum 5 könyvcímmel, meghatározott kiadói koncepciót tükröző tervvel, a kötetek megjelentetésére, amelynek legkésőbbi határideje 2010. június 30.

A kiadói programban felsorolt minimum 5 könyvcím között nem szerepelhet olyan könyvcím, amelyet a kiadó a 2009. április 3-i beérkezési határidővel, a 2621 altéma kódszámon meghirdetett pályázatra már benyújtott.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

 • magyar kortárs szépirodalom,
 • magyar klasszikusok.

A pályázathoz csatolni kell a jelen kiadói tervben megjelölt kiadványok

 • fontossági sorrendjét és a megjelentetés idejének ütemezését tartalmazó nyilatkozatot
 • szinopszisát
 • kötetenkénti költségvetését (tervezett összes költség, valamint az igényelt költségek jogcímenkénti bontásában)
 • kiadói szerződéseit: szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj
 • könyvészeti adatait: példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), illusztráltság foka, tervezett bolti ár
 • terjesztésére vonatkozó kiadói elgondolást.

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás, szöveggondozás) vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímeken:
  • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

A kuratórium fontosnak tartja, hogy a támogatás bizonyos része, mint szerzői honorárium kerüljön felhasználásra, ezért az NKA-tól igényelt támogatás 20%-át, szerzői honoráriumként kell tervezni. Támogatott pályázat esetén a támogatási összeg 20%-át kell szerzői honoráriumként felhasználni, a kifizetés tényét az elszámolásban számlával vagy bizonylattal igazolni kell. Ezt a szabályt nem kell alkalmazni, ha a szerző már nem él, vagy gyűjteményes kötettel pályázik a kiadó, de ezt a könyvcímek felsorolásánál kérjük jelezni.

A könyvcímekre vonatkozó – a kollégiumi döntést követő – módosítás csak a pályázatban szereplő könyvcímeknél lehetséges.

Célkeret: 6 millió Ft

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. május 8-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

(Forrás: www.nka.hu)