palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Pályázat – Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása

nka_logo_150sz1Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatot hírdet (1.) 2009. július 1.-2010. június 30-ig megvalósuló irodalmi és könyvszakmai rendezvényekre és (2.) könyvkiadói programok támogatására.

1. 2009. július 1.-2010. június 30-ig megvalósuló irodalmi és könyvszakmai rendezvényekre

Altéma kódszáma: 2608

Csak magas színvonalú irodalmi programok támogatására nyújthatnak be pályázatot író- és irodalmi szervezetek, és ismert irodalmi műhelyekkel együttműködő kulturális intézmények, valamint könyvszakmai szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell: a rendezvény részletes leírását, valamint a programok időpontját és helyszínét. Az együttműködő partnerek nyilatkozatát a pályázatban foglaltak közös megvalósításáról csatolni kell.

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

 • tiszteletdíj és annak járulékai,
 • szállásköltség,
 • útiköltség,
 • bérleti díj, (terem, eszköz, stand)
 • szállítási költség,
 • reklám- és propagandaköltség.

Célkeret: 45 millió Ft

2. Könyvkiadói programok támogatására

Altéma kódszáma: 2631

Pályázatot nyújthatnak be olyan könyvkiadók, amelyek sorozatokkal illetve nagy mennyiségű szépirodalmi kiadvánnyal bizonyították, hogy fontos szépirodalmi műhelyt alakítottak ki és 2005-2008 között évente legalább négy, de ebben az időszakban összesen legalább 20 könyvet adtak ki.

Pályázni minimum 5 könyvcímmel, magyar klasszikus és magyar kortárs szépirodalomi mű 2010. június 30-ig történő magyar nyelvű megjelentetésére lehet, meghatározott kiadói koncepciót tükröző tervvel. Egy pályázatra maximum 5 millió Ft támogatás igényelhető.

A kiadói programban felsorolt minimum 5 könyvcím között nem szerepelhet olyan könyvcím, amelyet a kiadó a 2009. április 3-i beérkezési határidővel, a 2621 altéma kódszámon meghirdetett pályázatra már benyújtott.

A pályázathoz csatolni kell:

a jelen kiadói tervben megjelölt kiadványok

 • fontossági sorrendjét és a megjelentetés idejének ütemezését tartalmazó nyilatkozatot,
 • szinopszisát,
 • kötetenkénti költségvetését (tervezett összes költség, valamint az igényelt költségek jogcímenkénti bontásában, a pályázati adatlap 4. pontja mintájára),
 • kiadói szerződéseit: szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj,
 • könyvészeti adatait: példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), illusztráltság foka, tervezett bolti ár,
 • terjesztésére vonatkozó kiadói elgondolást,
 • 2004-2008 között megjelentetett könyvek listáját, évenkénti bontásban.

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás, szöveggondozás) vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímeken:
  • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

A kuratórium fontosnak tartja, hogy a támogatás bizonyos része, mint szerzői honorárium kerüljön felhasználásra, ezért az NKA-tól igényelt támogatás 20%-át, szerzői honoráriumként kell tervezni. Támogatott pályázat esetén a támogatási összeg 20%-át kell szerzői honoráriumként felhasználni, a kifizetés tényét az elszámolásban számlával vagy bizonylattal igazolni kell. Ezt a szabályt nem kell alkalmazni, ha a szerző már nem él, vagy gyűjteményes kötettel pályázik a kiadó, de ezt a könyvcímek felsorolásánál kérjük jelezni.

A könyvcímekre vonatkozó – a kollégiumi döntést követő – módosítás csak a pályázatban szereplő könyvcímeknél lehetséges.

Célkeret: 64 millió Ft

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. május 8-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

(Forrás: www.nka.hu)