palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA pályázat – Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet (1.) Szabadtéren bemutatandó új színházi produkciók létrehozására és (2.) magyarországi, valamint magyar nyelven játszó határon túli színházi együttesek külföldi vendégjátékára, továbbá külföldi együttesek magyarországi vendégszereplésére.

1. Szabadtéren bemutatandó új színházi produkciók létrehozása

Altéma kódszáma: 1331

Pályázni a 2009. június 1.-szeptember 1. között megvalósuló szabadtéri bemutató előadásokra lehet.

Pályázhatnak: szabadtéri előadásokat rendező intézmények, szervezetek, egyéni vállalkozók.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

Egy pályázó csak egy produkció létrehozására pályázhat!

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes leírását (szerző neve, a mű címe, leírása)
 • a rendező szándéknyilatkozatát
 • az alkotók nevét és a tervezett szereposztást
 • a bemutató helyszínét, időpontját
 • a befogadó intézmény szándéknyilatkozatát
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető:

 • szerzői honoráriumra és annak járulékaira
 • művészek tiszteletdíjára és annak járulékaira
 • jelmezköltségre
 • díszletköltségre
 • szállításra
 • eszköz- és helyiségbérleti díjra
 • pr-költségre.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek:

 • művészi kísérletezést célul kitűző produkciók
 • közös produkciók, melyeket több helyszínen is műsorra tűznek a nyári szezonban
 • a szabadtéri környezet adottságait hangsúlyosan felhasználó előadások
 • a színházzal kevéssé ellátott területen megvalósuló elképzelések.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a bemutató előadással kapcsolatos dokumentumokat (minimum 8 db fotó – előadásról és a nézőtérről egyaránt – műsorfüzet, plakát, fesztiválprogram, sajtóvisszhang stb.).

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 20 millió forint

2. Magyarországi, valamint magyar nyelven játszó határon túli színházi együttesek külföldi vendégjátéka, továbbá külföldi együttesek magyarországi vendégszereplése

Altéma kódszáma: 1303

Pályázni a 2009. szeptember 1.-2010. január 31. között megvalósuló vendégjátékokra, vendégszereplésekre lehet.

Pályázhatnak:

 • hazai, valamint magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok (nem jogi személy esetén azok fenntartói),
 • független művészekből álló társulások.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes leírását, szerzővel és címmel
 • az alkotók nevét, szereposztást,
 • tervezett előadásszámot,
 • a vendégjáték időpontját(-jait), helyét,
 • a partnerszínház meghívólevelét/elfogadó nyilatkozatát vagy szándéknyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • megbízási díjra (fordítási és tolmácsolási) és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • tiszteletdíjra (művészek) és annak járulékaira, illetve számlás kifizetésére VAGY napidíjra,
 • szállítási díjra,
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálása során előnyt élvez:

 • ha a meghívó külföldi fél rangos külföldi fesztivál/színház,
 • ha a színházi produkció határon túli magyarlakta területeken jelenik meg,
 • ha a külföldi produkció fogadására nemzetközi kooperáció keretében kerül sor,

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a vendégjátékkal kapcsolatos dokumentumokat (műsorfüzet, plakát, fesztiválprogram, sajtóvisszhang stb.).

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 40 millió forint

A kollégium egyik altémában sem ír elő kötelező önrészt.

A pályázó nevezési díj címén az igényelt összeg 1%-át (amely 20%-os áfát tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.

A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál (amely 20%-os áfát tartalmaz).

Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap portál azonosítót”.

Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végéről a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díjat a támogatásban nem részesülő pályázó sem igényelheti vissza.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. április 20-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA  Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

(Forrás: www.nka.hu)