palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Színházi Szakmai Kollégium pályázat

nka_pályázatA Színházi Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet külföldi szakmai út, színházszakmai publikációk, kiadványok és színházi nevelési tevékenység támogatására. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!!


A támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás.

A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás

1. Színházi szakemberek külföldi szakmai útjára
Altéma kódszáma: 1304

Pályázni a 2010. szeptember 1.–2011. január 31. között megvalósuló tanulmányutakra lehet.

a ) Magyarországi és határon túli magyar színházi szakemberek külföldi szakmai útjára

Pályázhatnak: magánszemélyek (színész, rendező, dramaturg, színházi tervező, színházi technikus, színikritikus, elméleti szakíró).

A pályázathoz csatolni kell:

 • az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 • munkatervet,
 • az utazó szakmai életrajzát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • részvételi díjra,
 • színházjegyre,
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!
A támogatott pályázónak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímre történő felhasználást – a pályázati program megvalósítását követően a pénzügyi elszámolásban – a pályázó, pénzügyi lebonyolító igénybevétele esetén a lebonyolító nevére szóló számlával igazolnia kell!

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a tanulmányút munkanyelvének igazolt (nyelvvizsga-bizonyítvánnyal) ismerete,
 • a meghívás igazolása (meghívólevéllel),
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,
 • hiánytalan dokumentumlista, illetve kötelező mellékletek.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • az utazás eredményeit összefoglaló részletes (napra lebontott) úti beszámolót  és/vagy a tanulmányút alapján született publikációt (a publikáció helyének és időpontjának megjelölésével),
 • az utazással kapcsolatos dokumentumokat (fesztiválprogram, műsorfüzet, szórólap, fotó, hanganyag  stb.)

Igényelhető támogatás: maximum 500 ezer Ft/pályázat

b ) Külföldi színházi szakemberek magyarországi vagy határon túli magyar lakta területeken történő fogadására

Pályázhatnak: színházi intézmények és szervezetek.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázathoz csatolni kell:

 • az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 • a program részletes leírását,
 • a meghívott szakember szakmai életrajzát,
 • a meghívott szakember elfogadó nyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíjra (személyi bontásban),
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,
 • hiánytalan dokumentumlista, illetve kötelező mellékletek.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a pályázó beszámolóját a külföldi szakember magyarországi útjának szakmai eredményéről,
 • az utazással kapcsolatos dokumentumokat (fesztiválprogram, műsorfüzet, szórólap, fotó, hanganyag  stb.)

Igényelhető támogatás: maximum 800 ezer Ft/pályázat

Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal együtt érvényes!
Erre az altémára  tervezett keret mindösszesen: 8 millió forint

2. Színházszakmai publikációk, kiadványok hagyományos vagy elektronikus (CD, DVD) formában történő megjelentetésére
Altéma kódszáma: 1312

Pályázni a 2010. szeptember 1.–2011. augusztus 31. között megjelenő kiadványokra lehet.

Pályázhatnak:

 • színházi szervezetek, intézmények,
 • kiadók.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázathoz csatolni kell:

 • az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 • a készülő kiadvány szinopszisát és/vagy tartalmi összefoglalóját,
 • a szerző (vagy szerkesztő), fordító eddigi munkásságát bemutató életrajzot,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra  kérhető:

 • tiszteletdíjra (írói, fordítói, szerkesztői),
 • jogdíjra (szöveg, fotó).
 • nyomdai előkészítésre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra,
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás, csomagolás),
  • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is)

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • a kortárs színházat bemutató kiadványokat,
 • a mai magyar színház elismert művészeivel foglalkozó kiadványokat,
 • a nemzetközi színházi jelenségekkel foglalkozó kiadványokat,
 • a színházi tematikájú könyvsorozatokat.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,
 • hiánytalan dokumentumlista, illetve kötelező mellékletek.

Igényelhető támogatás: maximum 1 millió Ft.

Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal együtt érvényes!

Erre az altémára  tervezett keret mindösszesen: 8 millió forint

3. Magyarországi színházak 2010-2011-es évadban megvalósuló, rendszeres színházi nevelési tevékenységének (rendhagyó órák, színházlátogatást előkészítő és előadás-feldolgozó órák, drámapedagógiai foglalkozások, iskolaszínházi [iskolák tan- és nagytermeiben tartandó] előadások és beavató [moderátor közreműködésével zajló] előadások) megvalósítására
Altéma kódszáma: 1308

Pályázni a 2010. szeptember 1.–2011. június 30. között megvalósuló programokra lehet.

Pályázhatnak: az Előadóművészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely kategóriában regisztrált színházak

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósítani kívánt program részletes tartalmi bemutatását:
  • a választott tevékenységi formák részletes tematikáját,
  • a tevékenység részletes leírását, ütemezését,
  • a tevékenység illeszkedését a pályázó céljainak megvalósításába, illetve a művészi tevékenységhez kapcsolódó pedagógiai programot,
 • színházi nevelési tevékenységet irányítók és közreműködők szakmai életrajzát, megjelölve részvevők művészi és pedagógiai végzettségét, a program megvalósításához szükséges szakmai felkészültségüket és/vagy az eddigi gyakorlati tapasztalataikat,
 • részletes költségvetést (az adatlap 4. pontjának külön lapon történő további részletezése),
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra  kérhető:

 • tiszteletdíjra (előadók),
 • utazási költségre (óraadók, diákok).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:  azokat a pályázókat, amelyek (együttműködő oktatási intézmény(-ek) által írásban igazolt) ilyen irányú tevékenységet folytattak az elmúlt 3-5 évben.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,
 • hiánytalan dokumentumlista, illetve kötelező mellékletek.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a pályázó beszámolóját a nevelési program eredményéről, a megvalósult események felsorolásával,
 • az érintett oktatási intézménynek legalább 2000 karakter terjedelmű beszámolóját a program nevelési eredményeiről.

Igényelhető támogatás:maximum 3 millió Ft.
Erre az altémára  tervezett keret mindösszesen: 40 millió forint

Az 1/b., 2. és a 3.  pont esetében a pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 1%-át (amely 25%-os áfát tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.
A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál (amely 25%-os áfát tartalmaz).

Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A _ _ _ _ xxxxxxxN _ _ _ _ xxxx) számot.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül visszafizetésre.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu  portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. (“minta” pályázati adatlap a portálon a
„ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázatok 1 eredeti példányban
2010. május 13-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak. Web: http://www.nka.hu

Forrás: NKA