palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Zenei Kollégium pályázata magas művészeti szakmai színvonalú zenei tervek megvalósítására

nka pályázatA Zenei Kollégium nyílt pályázatot hirdet, magas művészeti szakmai színvonalú zenei tervek megvalósításának vissza nem térítendő támogatására.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1.  Komolyzenei hanghordozók megjelentetésére

Altéma kódszáma
: 1431

A pályázat témája: komolyzenei hangfelvételek 2011. augusztus 31- ig CD-n, illetve DVD-n történő megjelentetésére

A pályázók köre: a hanghordozó kiadója (magyarországi önálló jogi, vagy természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság)

A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 21 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:
Hangfelvételhez kapcsolódóan:

 • szerzői és előadói honorárium,
 • jogdíjak,
 • stúdió- és montírozási költségek,
 • archív felvételek digitális felújítása,
 • hanghordozók, illetve DVD-k gyártási, anyag- és csomagolási költségei,

Lemezkísérő füzethez kapcsolódóan:

 • ismertető szöveg szerzői és fordítói, szerkesztői és tervező-képszerkesztői honoráriuma,
 • fotók honoráriuma és/vagy jogdíja,
 • nyomdai anyagok előkészítése (szöveg- és képbevitel, leírás, korrektúra, szkennelés),
 • gyártási- (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségei.

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet; kortárs magyar zeneszerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.

A pályázathoz csatolni kell az altéma kódszámával ellátott betétlapot.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • a tervezett felvétel(ek) főszereplőinek szándéknyilatkozata (muzeális, archív felvételek esetében a jogtulajdonos(ok) nyilatkozata)
 • a felvétel szakmai indoklása, a hazai és nemzetközi piacon várható zenei és forgalmazási értéke,
 • a terjesztési terv,
 • több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített költségvetéshez kapcsolódóan minden hanghordozó részletes költségvetése.

Az elbírálás szempontjai:

 • a felvételek zenei értéke – előnyt élveznek a kortárs alkotások, illetve zenei ritkaságok, különlegességek megjelentetői,
 • az előadóművészek hazai/nemzetközi rangja, elismertsége – ugyanakkor előnyt élveznek a pályakezdő, kiemelt tehetségű (nemzetközi versenydíjnyertes) fiatal művészek támogatói,
 • a felvételek várható hazai és nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a hazai és nemzetközi forgalmazás várható lehetőségei.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A megjelent hanghordozó mellékelésén túl a beszámolónak teljes körűen ki kell terjednie a kiírás fent jelzett szempontjaira, illetve a kiadás egyéb zenei, üzleti, illetve mecénási kapcsolataira.

2. Könnyűzenei, világzenei és jazz hanghordozók megjelentetésére – Altéma kódszáma: 1442

A pályázat témája: Könnyűzenei, világzenei és jazzfelvételek 2011. augusztus 31-ig CD-n, illetve DVD-n történő megjelentetésére

A pályázók köre: a hanghordozó kiadója (magyarországi önálló jogi, vagy természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság).

A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 19 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:
Hangfelvételhez kapcsolódóan:

 • szerzői és előadói honorárium,
 • jogdíjak,
 • stúdió- és montírozási költségek,
 • archív felvételek digitális felújítása,
 • hanghordozók, illetve DVD-k gyártási, anyag- és csomagolási költségei,

Lemezkísérő füzethez kapcsolódóan:

 • ismertető szöveg szerzői és fordítói, szerkesztői és tervező-képszerkesztői honoráriuma,
 • fotók honoráriuma és/vagy jogdíja,
 • nyomdai anyagok előkészítése (szöveg- és képbevitel, leírás, korrektúra, szkennelés),
 • gyártási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségei.

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet.

A pályázathoz csatolni kell az altéma kódszámával ellátott betétlapot.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • a tervezett felvétel(ek) főszereplőinek szándéknyilatkozata (muzeális, archív felvételek esetében a jogtulajdonos(ok) nyilatkozata),
 • a felvétel szakmai indoklása, a hazai és nemzetközi piacon várható zenei és forgalmazási értéke,
 • terjesztési terv,
 • több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített költségvetéshez kapcsolódóan minden hanghordozó részletes költségvetése.

Az elbírálás szempontjai:

 • a felvételek műfaji és zenei értéke,
 • az előadóművészek hazai/nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a hazai és nemzetközi forgalmazás várható lehetőségei.

Előnyben részesülnek:

 • a magyar előadók megismertetését szélesebb körű hazai és nemzetközi terjesztéssel biztosító kiadók,
 • a kevéssé piacorientált műfajok képviselői,
 • fiatal amatőr előadók, szerzők, és/vagy együttesek első albumának megjelentetői.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A megjelent hanghordozó mellékelésén túl a beszámolónak teljes körűen ki kell terjednie a kiírás fent jelzett szempontjaira, illetve a kiadás egyéb zenei, üzleti, illetve mecénási kapcsolataira.

3.  Könnyűzenei, világzenei és dzsesszprodukciók megvalósítására és dokumentálásáraAltéma kódszáma: 1440

A pályázat témája:
kiemelkedő jelentőségű, élő könnyűzenei, világzenei és dzsesszkoncertek és/vagy sorozatok 2011. augusztus 31-ig történő megrendezésére és dokumentálására

A pályázók köre: hangversenyrendezők (önálló jogi, vagy természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság)

A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg:
16 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:

 • előadói tiszteletdíjak,
 • jogdíjak,
 • terembérlet,
 • hangszerszállítás,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • a programok audiovizuális dokumentálása (kivéve eszközvásárlás),
 • reklám- és propagandaköltség (nyomtatott és elektronikus anyagok)

A Kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • a rendezvény tervezett  főszereplőinek szándéknyilatkozata,
 • a rendezvényhelyszín(ek) kezelői által adott befogadó nyilatkozat,
 • a hangverseny(ek), fesztivál részletes programja és költségvetése,
 • sorozat esetén sorozatonkénti költségvetés.

Az elbírálás szempontjai:

 • a közreműködő előadók hazai/nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a megcélzott hallgatói közösség/közönség vélhető elvárása,
 • a programok műfaji jellege,
 • a rendezvény hagyományai, korábbi sikerei.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A beszámolónak teljes körűen ki kell terjednie a kiírás fent jelzett szempontjaira, valamint a rendezvény egyéb zenei, üzleti, mecénási, illetve turisztikai jelentőségére, eredményeire, kapcsolataira.

4. Kotta és zenei témájú könyv kiadására – Altéma kódszáma: 1412

A pályázat témája: kotta, illetve zenei témájú könyv kiadása

A pályázat célja a magyar zeneszerzés és zenetudomány jelentős, új eredményeinek közzététele, a zenei ismeretterjesztés elősegítése, a nemzetközi zeneirodalom legfontosabb régi és új alkotásainak hazai publikációja.

A pályázat megvalósításának ideje: 2010. szeptember 1.–2011. november 30.

A pályázók köre: könyv- és kottakiadó (csak magyarországi önálló jogi személy)

A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 7 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:

 • szerzői, fordítói, szerkesztői és tervező-képszerkesztői honorárium
 • fotók honoráriuma és/vagy jogdíja,
 • jogdíjak,
 • kiadói – rezsi nélküli – költség (a nyomdai előkészítés és sokszorosítás teljes költsége, és/vagy a kottagrafikát, illetve a szedést, tördelést magába foglaló levilágítás, montírozás, nyomás – technikai költség)

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 80%-a lehet; kortárs magyar zeneszerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.

A pályázathoz csatolni kell az altéma kódszámával ellátott betétlapot.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • az alkotó(k), illetve a jogtulajdonos(ok) szándéknyilatkozata,
 • a kotta, illetve könyv kiadásának szakmai indoklása,
 • a hazai (és nemzetközi) piacon várható forgalmazási értéke,
 • a terjesztési terv,
 • a tervezett kiadás részletes költségvetése,
 • kézirat.

Az elbírálás szempontjai:

 • a kiadvány szakmai/művészi jelentősége, újdonság-értéke; a zenei ismeretek bővítése, az ismeretterjesztés, valamint a pedagógia terén betöltött szerepe,
 • az alkotó szakmai hitelessége, hazai/nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a hazai (és nemzetközi) forgalmazás várható lehetőségei.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma: a megjelent publikáció mellékelésén túl a beszámolónak teljeskörűen ki kell terjedni a kiírás fent jelzett szempontjaira, illetve a kiadás egyéb zenei, üzleti, illetve mecénási megfontolásaira.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. (“minta” pályázati adatlap a portálon a „ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2010. július 12-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának címére.
( H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást
az NKA Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: NKA