palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA zenei szakmai kollégium pályázat

nka pályázatokA Zenei Kollégium nyílt pályázatot hirdet, magas művészeti szakmai színvonalú zenei tervek megvalósításának vissza nem térítendő támogatására.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Komolyzenei hanghordozók megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1431

A pályázat témája: komolyzenei hangfelvételek 2012. augusztus 31-ig CD-n, illetve DVD-n történő megjelentetésére

A pályázók köre: a hanghordozó kiadója (magyarországi önálló jogi, vagy természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság)

A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 15 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:
Hangfelvételhez kapcsolódóan:

 • szerzői és előadói honorárium,
 • jogdíjak,
 • stúdió- és montírozási költségek,
 • archív felvételek digitális felújítása,
 • hanghordozók, illetve DVD-k gyártási, anyag- és csomagolási költségei,

Lemezkísérő füzethez kapcsolódóan:

 • ismertető szöveg szerzői és fordítói, szerkesztői és tervező-képszerkesztői honoráriuma,
 • fotók honoráriuma és/vagy jogdíja,
 • nyomdai anyagok előkészítése (szöveg- és képbevitel, leírás, korrektúra, szkennelés),
 • gyártási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségei.

A Kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet; kortárs magyar zeneszerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.

A pályázathoz csatolni kell az altéma kódszámával ellátott betétlapot.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • a tervezett felvétel(ek) főszereplőinek szándéknyilatkozata (muzeális, archív felvételek esetében a jogtulajdonos(ok) nyilatkozata)
 • a felvétel szakmai indoklása, a hazai és nemzetközi piacon várható zenei és forgalmazási értéke,
 • a terjesztési terv,
 • több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített költségvetéshez kapcsolódóan minden hanghordozó részletes költségvetése.

Az elbírálás szempontjai:

 • a felvételek zenei értéke – előnyt élveznek a kortárs alkotások, illetve zenei ritkaságok,
 • különlegességek megjelentetői,
 • az előadóművészek hazai/nemzetközi rangja, elismertsége – ugyanakkor előnyt élveznek a
 • pályakezdő, kiemelt tehetségű (nemzetközi versenydíjnyertes) fiatal művészek támogatói,
 • a felvételek várható hazai és nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a hazai és nemzetközi forgalmazás várható lehetőségei.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A megjelent hanghordozó mellékelésén túl a beszámolónak teljes körűen ki kell terjednie a kiírás fent jelzett szempontjaira, illetve a kiadás egyéb zenei, üzleti, illetve mecénási kapcsolataira.

2. Könnyűzenei, világzenei és jazzhanghordozók megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1442

A pályázat témája:
Könnyűzenei, világzenei és jazzfelvételek 2012. augusztus 31-ig CD-n, illetve DVD-n történő megjelentetésére

A pályázók köre: a hanghordozó kiadója (magyarországi önálló jogi, vagy természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság)

A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 15 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:
Hangfelvételhez kapcsolódóan:

 • szerzői és előadói honorárium,
 • jogdíjak,
 • stúdió- és montírozási költségek,
 • archív felvételek digitális felújítása,
 • hanghordozók, illetve DVD-k gyártási, anyag- és csomagolási költségei,

Lemezkísérő füzethez kapcsolódóan:

 • ismertető szöveg szerzői- és fordítói, szerkesztői- és tervező-képszerkesztői honoráriuma,
 • fotók honoráriuma és/vagy jogdíja,
 • nyomdai anyagok előkészítése (szöveg- és képbevitel, leírás, korrektúra, szkennelés),
 • gyártási- (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségei.

A Kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet.

A pályázathoz csatolni kell az altéma kódszámával ellátott betétlapot.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • a tervezett felvétel(ek) főszereplőinek szándéknyilatkozata (muzeális, archív felvételek esetében
 • a jogtulajdonos(ok) nyilatkozata),
 • a felvétel szakmai indoklása, a hazai és nemzetközi piacon várható zenei és forgalmazási
 • értéke,
 • terjesztési terv,
 • több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített költségvetéshez
 • kapcsolódóan minden hanghordozó részletes költségvetése.

Az elbírálás szempontjai:

 • a felvételek műfaji és zenei értéke,
 • az előadóművészek hazai/nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a hazai és nemzetközi forgalmazás várható lehetőségei.

Előnyben részesülnek:

 • a magyar előadók megismertetését szélesebb körű hazai és nemzetközi terjesztéssel biztosító kiadók,
 • a kevéssé piacorientált műfajok képviselői,
 • fiatal amatőr előadók, szerzők, és/vagy együttesek első albumának megjelentetői.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A megjelent hanghordozó mellékelésén túl a beszámolónak teljes körűen ki kell terjednie a kiírás fent jelzett szempontjaira, illetve a kiadás egyéb zenei-, üzleti-, illetve mecénási kapcsolataira.

3. Kotta- és zenei témájú könyv kiadására

Altéma kódszáma: 1412

A pályázat témája: kotta, illetve zenei témájú könyv kiadása

 • A pályázat célja a magyar zeneszerzés és zenetudomány jelentős, új eredményeinek közzététele, a zenei ismeretterjesztés elősegítése, a nemzetközi zeneirodalom legfontosabb régi és új alkotásainak hazai publikációja.

A pályázat megvalósításának ideje: 2011. szeptember 1.-2012. november 30.

A pályázók köre: könyv- és kottakiadó (csak magyarországi önálló jogi személy)

A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 3 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:

 • szerzői, fordítói, szerkesztői és tervező-képszerkesztői honorárium
 • fotók honoráriuma és/vagy jogdíja,
 • jogdíjak,
 • kiadói – rezsi nélküli – költség (a nyomdai előkészítés és sokszorosítás teljes költsége, és/vagy a
 • kottagrafikát, illetve a szedést, tördelést magába foglaló
 • levilágítás, montírozás, nyomás – technikai költség

A Kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 80%-a lehet; kortárs magyar zeneszerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.

A pályázathoz csatolni kell az altéma kódszámával ellátott betétlapot.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • az alkotó(k), illetve a jogtulajdonos(ok) szándéknyilatkozata,
 • a kotta, illetve könyv kiadásának szakmai indoklása,
 • a hazai (és nemzetközi) piacon várható forgalmazási értéke,
 • a terjesztési terv,
 • a tervezett kiadás részletes költségvetése,
 • kézirat.

Az elbírálás szempontjai:

 • a kiadvány szakmai/művészi jelentősége, újdonság-értéke; a zenei ismeretek bővítése, az
 • ismeretterjesztés, valamint a pedagógia terén betöltött szerepe,
 • az alkotó szakmai hitelessége, hazai/nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a hazai (és nemzetközi) forgalmazás várható lehetőségei.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
a megjelent publikáció mellékelésén túl a beszámolónak teljes körűen ki kell terjedni a kiírás fent jelzett szempontjaira, illetve a kiadás egyéb zenei-, üzleti-, illetve mecénási megfontolásaira.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. („minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. június 25-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: www.nka.hu