palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Olyan a Világ, amilyenné MI tesszük! pályázat középiskolák számára

Nagy terv pályázatA Nagy Terv Környezet- és Természetvédelmi Egyesület a Pannon GSM Zrt. támogatásával pályázatot ír ki a Magyar Köztársaság területén működő középiskolák számára.
A pályázat célja: A támogatott iskolák és a vonzáskörzetükben élő fiatalok környezettudatosságra nevelésének támogatása a Nagy Terv díjnyertes módszereivel.
Pályázat tartalma: Támogatásban részesülhetnek olyan, a pályázati célokkal összhangban lévő középiskolai tanulókból álló (5-7 fős) csoportok, amelyek a térségükbe élő óvódások és kisiskolások kortárs környezeti nevelését vállalják, és ehhez várnak Tőlünk segítséget a pályázaton keresztül.


A támogatás jellege:

  • A támogatás módja: oktatás, komplett eszközcsomag biztosítása, nyomonkövetés, segítségnyújtás,
  • A támogatást 20 csoport nyeri el. Ennek preferált eloszlása megyénként egy csoport.
  • A Pályázó vissza nem térítendő, nem anyagi támogatásban részesül.
  • A Nagy Terv Egyesület a nyertes pályázóknak képzést tart a nagyterv díjnyertes oktatási módszereiből és elhelyez náluk egy teljes oktatási csomagot (12 féle anyaggal, játékkal, kiegészítővel). Ez után a munkájukat segíti, koordinálja 2 éven keresztül. A csapatok a két év alatt továbbképzésen és csapatépítésen is részt vesznek, szintén a pályázat keretein belül.

Általános pályázati feltételek
A pályázat feltétele, hogy a projekt megvalósítója 5-7 főből álló középiskolásokból álló csoport legyen, mely élvezi az iskolájuk támogatását. A csoport vállalja, hogy a pályázat során elnyert támogatást az elkövetkező két évben az egyesület terveinek, elveinek és a pályázatban foglaltak szerint fogja továbbvinni, használni.

A Pályázók körének meghatározása: Magyar Köztársaság területén működő állami vagy alapítványi középiskola 5-7 fős csoportja. Iskola beleegyezésével és egy támogató tanárral.

Tartalmi, formai követelmények:

  • valamennyi előírt igazolás, nyilatkozat benyújtásra került;
  • a benyújtott projektterv egyértelműen megfelel a pályázati céloknak;
  • a pályázat elektronikusan (e-mailben) került benyújtásra, preferált formátumok PDF vagy .DOC. Nagyon indokolt esetben géppel írott, postai úton beküldött pályázatokat is elfogadunk. Ez esetben a pályázat mellé kérünk egy pár mondatos indoklást, hogy miért nem az elektronikus beküldést választották.
  • Részletes leírást az Útmutató tartalmaz.

Korlátozások: kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség;

Információk, felmerülő kérdések: A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására e-mailben van lehetőség:
Takáts Mónika programvezető, takatsmonika@nagyterv.hu címen.

Beadási határidő: A pályázatokat 2010. május 23. (vasárnap) éjfélig (24:00) várjuk e-mailben a palyazat@nagyterv.hu e-mail címre.

Fenntartjuk a jogot, hogy április hónapban a döntési folyamat során még egyéb dokumentumokat, együttműködési nyilatkozatokat egyes iskoláktól bekérjünk a döntést elősegítendő.

Információk az értékelésről, értesítésről, szerződéskötésről, elszámolásról:
A pályázatokról a Kiíró legkésőbb 2010. június 6.-ig dönt.
A döntések ellen fellebbezési lehetőség nincs.
A Kiíró a döntést követően telefonon vagy/és e-mailben értesíti az iskolákat. E mellett a nyertes pályázók névsora március első heteiben felkerül a Nagy Terv honlapjára, a www.nagyterv.hu oldalra.
A Kiíró Támogatási Szerződést köt a Támogatottal, amelyben szabályozásra kerül a támogatás két évének menete és beszámolásának rendje. Ennek határidőre történő aláírt visszaküldése a támogatás feltétele.

A projekt megvalósításának menete
A Nagy Terv Egyesület és az iskola egyeztetése után meghatározásra kerül az a hét (2010. június 6. és 2010. december 13. között, az iskolai szüneteket figyelembe véve), melyen a Nagy Terv önkéntes csapata leutazik az iskolához az oktatást megtartani és az oktatási csomagot, kellékeket átadni.
Ez után az csoport köteles 24 hónapon keresztül félévente minimum 6 programot tartani ezen módszerek felhasználásával. Ez idő alatt a Nagy Terv csapata napi szinten tart kapcsolatot a csoporttal és segíti munkájukat. 2010. nyarán megrendezésre kerülő továbbképző, csapatépítő táboron, iskolánként két diák vállalja, hogy részt vesz. Ennek érdekében iskolánként két diák táboroztatásának költségét (szállás, étkezés) a pályázat fedezi. Ez nem zárja, ki azt, hogy az iskolai csapatok többi tagja is részt vegyen a táborban. Számukra önköltségi áron lehetőséget biztosítunk a részvételre. A táborban résztvevő dákok útiköltségének támogatására a későbbiekben lehet pályázni.

A program lezárása
A csoportok 3 havi rendszerességgel kötelesek beszámolót írni munkájukról, tapasztalataikról. Ennek terjedelme személyre szabottan kerül meghatározásra, annak tekintetében, hogy a csapat mennyire tart fenn napi kapcsolatot a Nagy Terv tagjaival. Tartalmilag be kell számolniuk az elmúlt időszak eseményeiről, fényképekkel igazolni kell a programok megtartását. A pályázat Kiírója a két év alatt helyszíni ellenőrzéseket tarthat.

Letölthető dokumentumok

Nyilatkozat.doc
Nyilatkozat.pdf
pályázat.pdf
utmutato.pdf