palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat tananyag-és taneszköz fejlesztésre

budapest-bankA Budapest Bank Rt. 1991-ben  50 millió Ft alaptőkével létrehozta a „Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért”  Alapítványt abból a célból, hogy a magyar közép-, és felsőfokú pénzügyi, közgazdasági oktatást és kultúrát  – lehetőségeihez mérten  –   felkarolja, és az alaptőke hozadékából  az e célok megvalósításáért  tevékenykedőket támogassa. Ennek érdekében az Alapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki támogatás elnyerésére, az alábbi feltételekkel:


A PÁLYÁZAT CÉLJA:

 • a  közép- és felsőfokú pénzügyi, közgazdasági oktatás  tartalmi,  technikai fejlesztése,  korszerű tananyagainak elterjesztése;
 • a  pénzügyi, közgazdasági kultúra terjesztése és színvonalának emelése;
 • a  korszerű pénzügyi szolgáltatások hazai elterjesztése.

A PÁLYÁZÓK KÖRE: szervezetek, intézmények, alapítványok, egyesületek, szövetségek, társaságok.

Nem pályázhatnak: magánszemélyek, politikai pártok, nem bejegyzett vagy profitorientált szervezetek, gazdasági társaságok.

A TÁMOGATÁS JELLEGE: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás, mely kizárólag a pályázati célra fordítható a 2010. júniusi átutalás időpontjától  2011. június 30-áig, az  elszámolás végső időpontjáig.
A pályázati cél meghiúsulása esetén, vagy amennyiben az elszámolás a megadott határidőig nem történik meg, a támogatás összegét köteles a pályázó  az Alapítvány számlájára  haladéktalanul  visszautalni.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI:

A pályázatnak tartalmaznia kell

 • a  kitöltött  „PÁLYÁZATI ADATLAP”-ot ;    – kettő példányban egyoldalas önálló lapként mellékelendő;  tartalmilag, formailag nem változtatható;
 • a támogatandó pályázati cél leírását  (max. 5 gépelt oldalon) ;
 • a pályázati cél megvalósításának költségvetését;
 • szervezetek esetén az Alapító Okirat (Alapszabály) másolatát és
 • a bírósági bejegyzést igazoló végzés másolatát;
 • 1 db megcímzett, felbélyegzett  borítékot, melybe a pályázati  anyag belefér visszaküldés esetén.
 1. Egy pályázó csak egy pályázattal pályázhat.
 2. A pályázatot egy  példányban kell benyújtani (kivétel: Adatlap).
 3. A pályázati adatlap letölthető:  www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-oktatas.php
 4. Egy pályázó által igényelhető támogatás felső határa:  500.000,-Ft.

NEM FOGADHATÓ EL:

 • a kiírásnak nem megfelelő, hiányosan kitöltött adatlappal, vagy  adatlap nélkül, vagy határidő után érkezett pályázat,  illetve
 • annak a pályázónak az anyaga, aki elszámolási kötelezettségét nem teljesítette (nem számolt el az Alapítványunktól  2009. évben vagy korábban kapott támogatás  felhasználásáról).
 • A hiányos pályázatokat a Kuratórium nem értékeli;  hiánypótlásra csak a beküldési határidőig van lehetőség.

A  PÁLYÁZATOK  BEADÁSI  HATÁRIDEJE: 2010. ÁPRILIS  24. szombat (a postára adás utolsó napja)

Cím: Budapest Bank Rt. Alapítványi Iroda „PÁLYÁZAT”, 1138. Budapest XIII., Váci út 188. II. em.

További információ: Nagy Mária irodavezető, Tel.:(36-1) 450-6115,  Fax: (36-1) 450-6025,  E-mail: maria1.nagy@ge.com

Letölthető dokumentumok

A pályázatok elbírálásáról a Kuratórium  2010. május 30-áig  dönt;  a Kuratórium a döntését nem köteles indokolni, az végleges, és azzal szemben nincs fellebbezésre lehetőség.
A Kuratórium fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű  támogatást nyújtson.
A Kuratórium döntéséről –  a döntéstől számított 30 napon belül – minden pályázó írásban értesítést kap.  A  támogatást el nem nyert pályázati anyagokat visszaküldjük, a nyertesek anyagait archiváljuk.
Az eredményhirdetésre a Pályázó hozza magával a Bank honlapjáról letölthető, kitöltött „ELISMERVÉNY”-t.  A támogatási összeg átutalására –  várhatóan –  2010. június második felében kerül sor.

Forrás: Budapest Bank