palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Őszi pihenés üdülési pályázat

 „Őszi pihenés” Üdülési pályázat munkavállalók számára.  Azon belföldi illetőségű magánszemélyek, akik munkavállalónak minősülnek és a pályázat beadását megelőző hónapban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkeztek, valamint a pályázat beadását megelőző havi járulékalapot képező bruttó keresetük nem haladta meg a bruttó 220.000 Ft-ot, és más adóköteles jövedelemmel nem rendelkeztek.

A pályázat keretében egy adatlapon a munkavállaló, mint pályázó, valamint a pályázóval közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint eltartott gyermeke/gyermekei (a továbbiakban: család) pályázhatnak. A pályázó házastársa/élettársa abban az esetben vehet részt a pályázaton, amennyiben a pályázat beadását megelőző havi járulékalapot képező bruttó keresete nem haladta meg a bruttó 220.000 Ft-ot, és más adóköteles jövedelemmel nem rendelkezett.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a támogatást névre szóló üdülési szolgáltatás formájában, több választási lehetőséget kínálva, állami tulajdonban lévő üdülőkben biztosítja a szociálisan rászorulók kikapcsolódását és pihenését.

Általános pályázati feltételek

A pályázat kizárólag elektronikusan, a www.erzsebetprogram.hu honlapon található pályázati adatlapon nyújtható be, 2012. július 2-től 2012. augusztus 31-ig.

 • Egy személy, illetve egy család csak egy pályázat keretében részesülhet támogatásban.
 • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
 • A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
 • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti.
 • A pályázók az elbírálást követően e-mailben kapnak értesítést a bírálat eredményéről.
 • Az önrészt a pályázó saját költségén, vagy a pályázót támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként fizetheti meg, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám feltüntetésével. Az önrészt az értesítő levélben megjelölt bankszámlaszámra, legkésőbb az abban megjelölt időpontig kell befizetni.

A támogatás elnyerése esetén:

 • a munkavállaló és közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 5 000 Ft/fő önerő befizetésével;
 • a pályázat benyújtásakor 3-14 életév közötti gyermeke 2 500 Ft/fő önerő befizetésével

veheti igénybe Erzsébet Szállodákban és Erzsébet Vendégházakban a 3-8 éjszaka időtartamú üdülési szolgáltatást, amely tartalmáról a www.erzsebetprogram.hu honlapon tájékozódhatnak.

 • Az üdülési szolgáltatás igénybevétele a családdal együtt üdülő 3 év alatti gyermek részére ingyenes, de a pályázati adatlapon kötelező megadni a kiskorú gyermekre vonatkozó adatokat.
 • A pályázati adatlapon valamennyi pályázó – így a kiskorú gyermekek – adóazonosító jelét is meg kell adni. Amennyiben a gyermek nem rendelkezik adóazonosító jellel, az igényelhető a területileg illetékes NAV-irodákban.
 • Az elnyert üdülési szolgáltatás az www.erzsebetprogram.hu internetes oldalon, a legkésőbb 2012. szeptember 30-ig történő foglalást követően, 2012. december 31-ig vehető igénybe.
 • Az üdülés helyszínére történő eljutás egyénileg történik.
 • Az elnyert támogatás nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, ami a helyszínen, külön készpénzben fizetendő, és mértékére az illetékes települési önkormányzat rendelete az irányadó.
Letölthető dokumentumok

A pályázati adatlap kötelező mellékletei (amelyek kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványon nyújthatók be):

 • Munkáltatói igazolás(ok),
 • Pályázói nyilatkozat.

A mellékleteket digitalizált formában kell feltölteni, a pályázati adatlappal egyidejűleg.

Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi telefonszámon, munkanapokon 8 és 16 óra között: 06 1 371 3244