palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Öveges József hallgatói ösztöndíj

A GE Hungary Kft. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Healthcare divízió számára  különösen fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra. Az évente meghirdetésre kerülő ösztöndíjprogram a szakdolgozati konzultáción felül szakmai gyakorlati, illetve technológiai tréning lehetőséget is biztosít. Itt a remek alkalom, hogy az eddig megtanultakat kipróbáld a gyakorlatban is. Jelentkezz ösztöndíjasnak amennyiben informatikus, programozó-/programtervező matematikus, fizikus, szoftvermérnök, villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, gépészmérnök vagy műszaki menedzser szakos hallgató vagy!
Pályázati feltételek
Az “Öveges József” hallgatói ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik
  • 2013  tavaszán képzésük utolsó előtti évét végzik informatikus, programozó-/programtervező matematikus, fizikus,
  • szoftvermérnök, villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, gépészmérnök vagy műszaki menedzser szakon;
  • az utolsó 2 félév súlyozott tanulmányi átlagában legalább 3,5-ös tanulmányi eredményt értek el;
  • vállalják, hogy a kiírt GE tématerületek valamelyikéhez kapcsolódóan vállalati témavezető irányításával dolgoznak,   s a diplomamunkájukat a választott GE témában készítik;
  • kommunikációs szintű angol nyelvismerettel rendelkeznek.
Választható témák 
A témák részletes kiírása megtekinthető vagy  Egyetemi Karrier Irodákban, Dékáni Hivatalokban letölthető innen: Az “Öveges József” hallgatói és PhD ösztöndíj 2013-2014-as tanévre érvényes projekt témái
Az ösztöndíj
A GE Hungary Kft. 2 féléves időtartamú ösztöndíj programot hirdet meg, melyre sikeres felvétel esetén az ösztöndíj összege: havi nettó 50.000 Ft.
A tevékenység ellenőrzése az Alapítvány által félévenként történik. Az indokolatlan lemaradás, nem teljesítés esetén az ösztöndíj megvonható.
A pályázati rendszer 

1. lépcső:
A kiírt témák közül a választott témára  2013.  április 15.-ig  jelentkezik a hallgató egyetemi témavezetője támogatásával és a pályázati adatlap (a fenti web-címen letölthető) kitöltésével, mely a következőket tartalmazza:
  • a hallgató személyi adatai, tanulmányi eredménye, választott vagy választandó szakirány, projekt téma;
  • az egyetemi témavezető neve, beosztása, fokozata, tanszéke;
  • egyetemi tanulmányokon kívüli szakmai tevékenysége, kutatási, fejlesztési tapasztalatai.
Az érvényes pályázati adatlapot benyújtó jelentkezők közül az egyetemi rangsorolás alapján kiválasztott hallgatókkal a Vállalat szükség szerint személyes elbeszélgetést folytat 2013. május 9. és 31. között.
Kiértékelés után az üzemi gyakorlatra elfogadott jelentkezések készítői 2013. június 15-ig írásban értesítést kapnak.
2. lépcső:
A hallgatók a  vállalati és az egyetemi témavezetőik segítségével  kidolgozzák a projekttémájuk munka-  és ütemtervét a következő 2 félévre (2013. szeptember  –  december, 2014. február  –  május). Ehhez lehetőséget kapnak 1 hónapos üzemi gyakorlaton való részvételre, melynek sikeres teljesítése esetén nettó 100.000 Ft egyszeri juttatásban részesülnek.
Az  augusztus 30-ig  benyújtandó munka-  és ütemterv alapján  szeptember 10-ig  dönt az Alapítvány az  “Öveges József”  ösztöndíj odaítéléséről.
Letölthető dokumentumok
Információ:
Name: Herenyik Ildikó
Phone: +36 23 410 020
Email: ildiko.herenyik@ge.com