palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Paint Up! virtuális-épületfestő pályázat

paintup pályázatKészíts virtuális-épületfestéshez szabadon választott témában, a Magyar Nemzeti Galéria „B” épületének Hunyadi udvar felőli középső homlokzatára, az épület architektúrájával harmonizáló, zenei aláfestéssel komponált, 3 perces projektoros kivetítésre alkalmas képanyagot (animáció, videó, montázs stb.).

Zenei aláfestés: Szabadon választott műfajban


Pályázati feltételek/Jogi és személyi feltételek

Pályázatot nyújthat be:

 • A pályázat nyílt, természetes és jogi személyek foglalkozástól, kortól, nemtől, állampolgárságtól és lakóhelytől függetlenül, egyénileg és/vagy csapatban pályázhatnak
 • 18. év alatti természetes személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával pályázhat
 • Csoportos pályázat benyújtása esetén a csoport köteles kijelölni és felhatalmazni egy képviselőt, akivel a pályázat során kizárólagos kapcsolatot tart a pályázat kiírója
 • A csoportosan pályázó legfeljebb egy csoportban közreműködhet
 • Aki csoportban szerepel, egyénileg is pályázhat
 • Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet
 • Profik és amatőrök egyaránt pályázhatnak
 • A kiíró Visualpower Kft. és együttműködő partnere a Magyar Nemzeti Galéria dolgozói, tagjai, tisztségviselői, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

A pályamunkák beadásának feltételei

Az érvényes pályázat feltétele az oldalon történő regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltése.

A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázót azonnali hatállyal kizárjuk a versenyből. Ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a helyezést érvénytelenítjük, és a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A pályázó a regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével kijelenti, hogy a pályamunka saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.

A pályamunkának meg kell felelnie a kiírás, „Pályamunkák kötelező technikai paraméterei” fejezetében megadott technikai feltételeknek.

Amennyiben a beadott pályamunka részét képezi létező termék vagy létező jogi személy jogilag védett márkajelzése, emblémája vagy bármely más arculati eleme, akkor a pályázat érvényességének feltétele az adott márka, embléma vagy arculati elem jogtulajdonosának írásos hozzájárulása.

A pályázat kiírója különbséget tesz létező termék fiktív reklámja és létező termék bújtatott reklámja között. Amennyiben a pályamunka bújtatott reklámnak minősül és az előzsűrizés során bejut a legjobb 12 alkotás közé, a pályamű vetítésének feltételeiről a pályázónak, az érintett márka jogtulajdonosának és a pályázat kiírójának tárgyalás keretében kell megegyeznie.

A pályamunkák benyújtásának módja

Az érvényes pályázat feltétele az oldalon történő regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltése.

A pályamunkának meg kell felelnie a kiírás, „Pályamunkák kötelező technikai paraméterei” fejezetében megadott technikai feltételeknek.

A pályamunkák 3 perc időtartamúak legyenek.

A pályaműveket két verzióban kérjük elkészíteni, és együttesen beadni:

 • „látványterv” megjelöléssel – a megadott mintasablonnal (template) együtt
 • „kreatív” megjelöléssel – a vetítendő anyagot önmagában, háttérkép nélkül

Figyelem! Mindkét verziónál legyen meg a zenei aláfestés is!
A „látványterv” és a „kreativ” is azonos módon, „multiplay összeadással” készüljön!

A pályaművek beadása
az alábbi két mód valamelyikén történhet:

 • postai úton, tértivevényesen megküldött elektronikus adathordozón
 • az „Anyagleadás” menüpontban, az oldalra feltöltve

A borítékon kérjük feltüntetni:

 • a verseny rövid nevét: „Paint Up!”
 • a feladó pontos nevét (csoport esetén a regisztrációnál megadott képviselő nevét)
 • a feladó pontos címét (csoport esetén a regisztrációnál megadott képviselő címét)

A beküldött adathordozókon kérjük feltüntetni:

 • a verseny rövid nevét: „Paint Up!”
 • a pályamű címét
 • a pályamű típusát: „látványterv” és „kreatív”

Figyelem! A postai beadásnál is feltétel az oldalon történő regisztráció, ezért a borítékban mellékelni kell a kitöltött, kinyomtatott regisztrációs adatlapot!

Ha egy pályázó több versenyművel pályázik, akkor az egyes alkotásokat külön-külön küldeményként, és a pályaműveket egymástól eltérő elnevezéssel ellátva kell feladni!

A postai úton eljuttatott pályaműveket a Visualpower Kft. címére (1115 Budapest, Kelenföldi út 2.) kérjük feladni.

A pályaműben való személyes adat vagy arra utaló bármely, egyéb jelzés elhelyezése a pályázatból való kizárást vonja maga után.

Pályaművek beérkezéséről minden pályázót e-mailben értesítünk!

Pályamunkák kötelező technikai paraméterei

Segédanyagok:

 • Mintasablon (template) – méretarányos, a vetítendő felület pontos meghatározásával
 • Látványfotó – a látvány érzékeltetésére, a verseny valós időpontjának megfelelő, éjszakai fényviszonyok közötti felvétel, próbavetítéssel
 • Segédfotó – az épület környezetének, architektúrájának szemléltetésére, nappali fényviszonyok között készült felvétel, a megvetítendő felület kontúrjának megadásával

Figyelem! A nappali képet a tervezés könnyebbé tételéhez, a homlokzat részletgazdagságának szemléltetéséhez adjuk meg, a pályamű elkészítésénél éjszakai látványban gondolkodj!

A pályaműveket a pályázók a kiíró által megadott mintasablon (template) szerint kötelesek elkészíteni, más háttér, alap használata a pályázatból történő automatikus kizárással jár.

A mintasablont és a segédfotókat az oldalról tudod letölteni.

Felbontás: 1024×768

Megjelenítési sebesség: 25 FPS

Fájlformátum:

 • MPEG 2
 • Quick Time (codec: Motion JPEG A vagy Motion JPEG B vagy Photo JPEG)

A pályaműveket animációs, filmes, videó és/vagy számítógépes, illetve bármilyen technikával készíthetik a pályázók.

Időtartam: 3 perc

Zenei aláfestés: Szabadon választott műfajban

Technikai információ: A pályaműveket Hippotizer HD V3 médiaszerverről, 20.000 Ansi Lumenes, DLP-s projektorokkal jelenítjük meg a rendezvényen.

Részvételi díj

 • Természetes személyek számára a részvétel ingyenes.
 • Jogi személyek esetében a nevezési díj pályaművenként 60.000,- Ft+Áfa (75.000,- Ft). A nevezési díjat csak abban az esetben kell a cégnek befizetni, ha az előzsűri a pályamunkát beválogatja a 2010. június 19-i döntőbe.

Határidő
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 21.
A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
Figyelem! A postán érkezett pályázatok átvételi napjának a tényleges átvétel, azaz a tértivevény aláírása számít!

Zsűrizés, értékelés
A határidőre beérkező pályaműveket szakmai zsűri értékeli, melynek tagjai a vizuális kultúra neves hazai szakértői, képviselői (pl.: modern művészetek, vizuális kommunikáció, filmrendezés, mediadesigner stb. területekről).

A zsűri a pályaműveket előzsűrizi, és kiválasztja az általa legjobbnak vélt 12 pályamunkát, melyeket a 2010. június 19-i döntő során, a nagyközönség előtt is levetítünk.

Az előzsűrizés eredményéről 2010. június 1-ig minden pályázót értesítünk.

A továbbjutott 12 pályaművet a nyilvános vetítéskor, a helyszínen, a valós körülmények közötti bemutatást követően, a zsűri az általa meghatározott szempontok szerint (pl.: művészi érték, kreativitás, illeszkedés az architektúrához stb.) rangsorolja. Ez a rangsor lesz a verseny végleges eredménye.

A zsűritagok névsorát a későbbiekben tesszük közzé.

A pályázat kiírói felhatalmazzák a zsűrit, hogy a saját maguk által megállapított szempontrendszer alapján, tetszésük szerint válasszanak be vagy hagyjanak ki pályamunkákat a pályaművek közül, valamint tetszésük szerint ítéljék oda a meghirdetett díjakat.

A rendezvényen, a pályaművek nyilvános vetítését követően a közönségnek is módjában áll SMS-ben szavazni az általa legjobbnak tartott műre. A legtöbb SMS szavazatot kapott pályamű nyeri el a KÖZÖNSÉGDÍJAT.

Az SMS szavazáshoz szükséges alapdíjas telefonszámot a helyszínen tesszük közzé.

Díjak

A győztes elnyeri „Az év virtuális-épületfestője” címet.
A zsűri által legjobbnak tartott 1-3. helyezett értékes tárgynyereményt és/vagy szakmai díjat kap a kiírótól.

A fentiek mellett díjazásban részesül:

 • a Magyar Nemzeti Galéria által legjobbnak tartott mű alkotója (Magyar Nemzeti Galéria díja)
 • a főszponzor által legjobbnak tartott mű alkotója (Szponzori díj)
 • a közönség által legjobbnak tartott mű alkotója (Közönségdíj)

A díjak járulék és adómentesek.

Tervezett nyeremények:

 • Nagy értékű számítógépek
 • Szoftverek
 • Fellépési, bemutatkozási lehetőségek
 • Munkalehetőség

A díjak pontos listáját a későbbiekben tesszük közzé.

Díjátadás

A döntő napján, a rendezvény helyszínén.

Szerzői és felhasználói jogok

A pályázat kiírója az előzsűrizés során továbbjutott 12 pályaművet a verseny helyszínén, a rendezvény időtartama alatt levetíti, illetve ugyanott, az eredményhirdetést követően még folyamatos ismétléssel vetíti.

A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:

 • A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására
 • A kiíró, úgy is, mint a verseny rendezője jogosult a művek nyilvánosságra hozatalára a versenyen, továbbá a versenyhez szorosan kapcsolódó internetes felületeken, reklámokban stb.
 • A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaművet elektronikus formában megjelentesse, és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett
 • Mivel a verseny nonprofit jellege folytán a kiírónak főszabály szerint nem hoz bevételt, a pályázó a díjazásról lemond
 • A pályázatra benevezett pályaművek további, azaz már nem nonprofit jellegű felhasználásával kapcsolatban a pályázó és a pályázat kiírója megállapodást kötnek egymással, melyben az esetleges díjazást egymás között megosztják
 • A pályázók által megadott személyes adatokat, elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, és csak a pályázathoz kapcsolódóan használja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki

A benyújtott adathordozók megőrzése:

 • A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat a verseny után 30 napig őrzi meg, ezt követően azokat nem tárolja és értük felelősséget e tekintetben nem vállal
 • A benyújtott adathordozók a versenyt követően 30 napig, azaz 2010. július 19-ig, a pályázat kiírójának székhelyén, előzetes időpont egyeztetés alapján, a pályázó vagy írásban meghatalmazott képviselője által vehetők át
 • A pályázat kiírója a fenti időpontot követően a benyújtott adathordozókat megsemmisíti

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak változtatásának jogát fenntartja!

A pályázat kiírója
Visualpower Kft. – Magyarország piacvezető vizuáltechnikai szolgáltatója
(1115 Budapest, Kelenföldi út 2., http://www.visualpower.hu)

Helyszín
Budapest, Budavári Palota, Hunyadi udvar, Magyar Nemzeti Galéria „B” épület

Vetítési felület
A Magyar Nemzeti Galéria „B” épületének Hunyadi udvar felőli középső homlokzata

Időrend

 • Pályázat kiírása: 2010. április 6.
 • Pályázati anyagok beadásának határideje: 2010. május 21.
 • Előzsűrizés: 2010. május 21-28.
 • A pályázók értesítése az előzsűrizés eredményéről: 2010. június 1.
 • Döntő: 2010. június 19., a Magyar Nemzeti Galéria Múzeumok Éjszakája programjában (Az előzsűrizés során kiválasztott 12 pályamű nyilvános vetítése, értékelése, eredményhirdetés)