palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a 14. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására

Velencei Biennále a mindenkori kortárs építőművészet egyik legjelentősebb nemzetközi seregszemléje. Az egyes országok által a velencei Giardiniben fenntartott önálló kiállítási épületekben, valamint alkalmi kiállítóhelyeken létrehozott tárlatokat jórészt nemzeti biztosok koordinálják, az általuk megbízott kurátorok, művészek és más közreműködők révén. A magyar nemzeti biztos – az előző évek gyakorlatához hasonlóan – pályázatot ír ki a nemzeti pavilonunkban rendezendő kiállítás kurátori megbízatására. A 2014. június 7. – november 23. közötti Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálén az a kiállítás képviseli Magyarországot, amelynek koncepcióját a benyújtott pályaművek közül a szakmai zsűri a legjobbnak ítéli.

A pályázat kiírója: Gulyás Gáborminiszteri biztos (EMMI), a Velencei Biennále nemzeti biztosa
A pályázat tárgya: a 14. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás
A pályázat jellege: a résztvevők körét tekintve nyílt. Minden olyan személy vagy csoport pályázhat, aki jártas a kortárs építőművészetben és rendelkezik kiállításrendezői gyakorlattal. Életkori megkötés nincs. A pályázatot benyújtók elfogadják, hogy az eredményhirdetést követően a pályaművekbe bárki betekinthet, az azzal kapcsolatos adatok nyilvánosak.
A pályázat beadási határideje: 2013. december 8.

A döntéshozatal várható időpontja: 2013. december 30.

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

  1. A pályázó, valamint a bemutatásra szánt alkotó(k) rövid szakmai életrajzát.
  2. Valamennyi kiállító írásbeli hozzájárulását műveik bemutatásához, illetőleg a kiállítás tematikájának megfelelő felhasználásához.
  3. A magyar pavilonban bemutatásra szánt projekt szakmai koncepcióját hat-tízezer karakternyi terjedelemben magyarul, valamint annak 800-1200 karakternyi terjedelmű rezüméjét magyarul és angolul.
  4. A projekt látványtervét legalább öt, legfeljebb tizenöt önálló kép vagy mozgókép formájában, egyenként maximum 10 Mb nagyságú fájlban.
  5. A kiállítás tervezett katalógusának szakmai koncepcióját és technikai leírását három–hatezer karakternyi terjedelemben.
  6. A kiállítás és a katalógus költségvetési tervét
Letölthető dokumentum

A pályázat beadásának módja:
A pályázat nyomtatott változatát egy példányban, a digitális verziót tartalmazó adathordozót pedig nyolc példányban kell – postai úton, ajánlott küldeményként – eljuttatni a következő címre:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gulyás Gábor miniszteri biztos
H-1051 Budapest, Pf. 35

Link: Pályázat a a 14. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában  rendezendő kiállítás kurátori megbízatására