palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Biztos Kezdet Gyerekházak kapacitásbővítésére

Biztos_kezdet_logo_CMYKKapacitásbővítésre kiírt pályázat biztos kezdet gyerekházak szolgáltatás befogadására.

A pályázat célja, azon Biztos Kezdet Gyerekházak feladatainak biztonságos ellátásához való hozzájárulás és a szolgáltatások működési költségeinek támogatása, amelyek megfelelnek az alábbiakban foglalt minőségi kritériumoknak:

 • valós szükségleteket elégít ki,
 • elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 0-3 éves, az óvodáskort még el nem ért gyermekek és szüleik számára nyújt szolgáltatást.
 • nyitva tartása megfelel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 5/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak,
 • együttműködik a jelző rendszer tagjaival, de különösen a család- és gyermekjóléti szolgálattal, a védőnői szolgálattal, az óvodával, egyéb gyermekintézménnyel, valamint szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer egyéb tagjaival,
 • együttműködik a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal mint projektgazda által megvalósított EFOP 1.4.1 kiemelt projekttel, a módszertani támogatás és dokumentációs rendszer tekintetében,
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
  rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételrendszerrel végzett szolgáltatást nyújt,
 • a gyerekek és szüleik esélyteremését szolgáló tevékenységeket nyújtja.

Kötelező tevékenységek:

 • a gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként biztosított képességkibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés és étkeztetés (tízórai),
 • a szülőknek a gyermekkel együttes részvétel biztosítása a foglalkozásokon,
 • a szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok,
 • közösségi rendezvények szervezése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 5/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően.

A működési támogatás összege és összetevői:
A szolgáltatás fenntartási költségeihez és működési kiadásaihoz adott támogatás; különösen helyiség használathoz, közmű használathoz, programokhoz, munkatársakhoz kapcsolódó költségek részleges fedezetére szolgál. A támogatás összege a pályázaton befogadást nyert Fenntartók esetében, a 2016. évre vonatkozóan 520.426 Ft/hónap (6.245.115 Ft/év) Felhasználás feltétele, hogy a szakmai tevékenység illeszkedjen a szakmai ajánláshoz, továbbá teljesüljenek a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben és a Kormányrendeletben előírt mutatók.

Letölthető dokumentum

Pénzügyi és gazdálkodási terv 2016
Pályázati űrlap
Pályázati felhívás Biztos Kezdet Gyerekházak 2016
Pályázati felhívás Biztos Kezdet Gyerekházak 2016
Nyilatkozat dokumentációs rendszer
Érintettségi és összeférhetetlenségi nyilatkozat

A pályázatok beadási határideje: 2016. július 29. 16:00:00
Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az bkg@nrszh.hu e-mail címre, határidőn belül megküldésre került.

További információk

A pályázattal kapcsolatos további szakmai felvilágosítást az NRSZH Szociális Főosztályának munkatársai biztosítanak.

Csernai Erika
+36-1/462-6626
csernaie@nrszh.hu
Honlap: Biztos Kezdet gyerekházak kapacitásbővítés