palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására

Biztos_kezdet_logo_CMYKAz Emberi Erőforrások Minisztere a pályázatot hirdet kapacitásbővítésre Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására.


Jelen pályázat keretében kapacitásbővítésre azon Fenntartók nyújthatnak be pályázatot, amelyek a hazai rendszerbe a 2014. január 01 – 2016. december 31. közötti finanszírozási időszakra befogadott, de finanszírozási szerződéssel nem rendelkező Gyerekházak helyébe lépve nyújtanak szolgáltatást olyan szolgáltatáshiányos városi szegregált területeken, vagy azok közelében, ahol a lakossági mutatók alapján magas a 0-3 éves korú gyerekeket nevelő családok aránya, illetve a gyerekek között magas a hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya.

A pályázat célja:
Magyarország közigazgatási területén működő Biztos Kezdet Gyerekházak befogadása a hazai rendszerbe, továbbá a befogadott Biztos Kezdet Gyerekházak működéséhez pénzügyi forrás biztosítása.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 9 367 673 Ft

Pályázható összeg Biztos Kezdet Gyerekházanként: 6 245 115 Ft/év.
Nem egész éves működés esetén a támogatási összeg arányosan csökken, a tárgyévi működési támogatás összege a működési hónapok száma alapján kerül megállapításra.

Pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be azok a Fenntartók (helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása, egyházi jogi személy, egyéni vállalkozó, magyarországi székhelyű jogi személy és egyéni cég), akik

  • már rendelkeznek tapasztalatokkal a Biztos Kezdet szolgáltatás működtetésében,
  • Szolgáltatói Nyilvántartásba való jogerős bejegyzéssel rendelkeznek vagy igazolják,

hogy a szolgáltatás bejegyzése iránti kérelmet benyújtották és nyilatkoznak arról, hogy teljesítik a bejegyzés alapjául szolgáló feltételeket, és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

Finanszírozási időszak

A pályáztatást követően befogadást nyert Fenntartók esetében a finanszírozási időszak 2016. július 1-jétől 2016. december 31. napjáig terjed.

A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot a Biztos Kezdet Gyerekház Fenntartójának a bkg@nrszh.hu e-mail címre kell benyújtania 2016. július 29. napján 16:00 óráig.

Letölthető dokumentumok

Pénzügyi és gazdálkodási terv 2016
Pályázati űrlap
Pályázati felhívás Biztos Kezdet Gyerekházak 2016
Pályázati felhívás Biztos Kezdet Gyerekházak 2016
Nyilatkozat dokumentációs rendszer
Érintettségi és összeférhetetlenségi nyilatkozat

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok beadási határideje: 2016. július 29. 16:00:00

Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az bkg@nrszh.hu e-mail címre, határidőn belül megküldésre került.

További információk

A pályázattal kapcsolatos további szakmai felvilágosítást az NRSZH Szociális Főosztályának munkatársai biztosítanak.

Csernai Erika
Tel: +36-1/462-6626
csernaie@nrszh.hu