palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózását segítő, modellértékű iskolai és iskolához kapcsolódó innovatív programok támogatására

Pályázat „a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózását segítő, modellértékű iskolai és iskolához kapcsolódó innovatív programok támogatására (Iskola-háló)” tárgyában.

A pályázati felhívás kódja:  ISK-HALO-11

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 143/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 12/2011. (III. 30.) KIM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását segítő, modellértékű iskolai és iskolához kapcsolódó innovatív programok támogatására.

Pályázat célja: Az Iskola-háló program célja a HHH tanulók iskolai felzárkózását, integrációját segítő iskolai és iskolához kapcsolódó modell értékű programok fejlesztésének támogatása, illetve az ilyen típusú jó gyakorlatok összegyűjtése, terjesztése, tapasztalataik elemzése, rendszerbe illesztése és – egy hálózati együttműködés kialakításán keresztül – az iskolák számára elérhetővé tétele.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 228 000 000 Ft, azaz kettőszázhuszonnyolc millió forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény KIM fejezet 15/9/7 Roma ösztöndíj programok című fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

A pályázaton igényelhető támogatás mértéke: A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: legalább 5 000 000 Ft, de legfeljebb 30 000 000 Ft lehet.

Támogatási időszak: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. október 18. – 2012. június 15. közötti időszak.

A pályázók köre: Közoktatási intézmények, közoktatási intézmény fenntartói, illetve iskolai felzárkózást támogató programokat megvalósító nonprofit szervezetek közoktatási intézményekkel való együttműködésben.

A pályázatok benyújtásának határideje: Az internetes pályázatok beadási határideje 2011. november 17. 24:00 óra.

Letölthető dokumentumok