palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Kiváló Minőségű Sertéshús védjegy grafikai kidolgozására

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot ír ki a Kiváló Minőségű  Sertéshús tanúsító védjegy grafikájának kidolgozására.


A pályázat kiírója: Vidékfejlesztési Minisztérium.

A pályázók köre: A pályázati kiírásra pályázatot nyújthat be minden,  országhatáron belüli természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

A pályázat tárgya: A  Kiváló  Minőségű  Sertéshús  megjelölés  olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely magában foglalja azon kiemelt minőségi és tartási elvárásokat egészen a feldolgozásig, mely alapján a tartás-feldolgozás ciklus bármely szakasza nyomon követhetően és dokumentálhatóan bizonyítja a  Kiváló  Minőségű  Sertéshús  előírásban foglalt  minőség meglétét jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével. A Kiváló Minőségű Sertéshús  védjegy grafikájának  a fogalomhoz kapcsolódó szellemiséget (természetes alapanyagokon történő tartást), meg kell testesítenie és szimbolizálni annak jellemzőit, és üzenetet kell közvetítenie a fogyasztók számára nem csak belföldön, de külföldi piacokon is.

Általános elvárások a grafika kapcsán
A grafika kialakításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

 • legyen egyszerű, „első látásra” jól érthető, kis méretben is jól felismerhető, minden reklámhordozón és minden szokásos felhasználási formában könnyen alkalmazható és bármely nyomdai felhasználásra alkalmas, továbbá  a  szín-  és formavilág  is kapcsolódjon ehhez a célkitűzéshez;
 • legyen könnyen azonosítható és más hasonló védjegyektől jól elkülöníthető, érzetében és hatásában összhangban legyen a Vidékfejlesztési Minisztérium gondozásában lévő Kiváló Magyar Élelmiszer védjeggyel színes és fekete-fehér megjelenési formában is;
 • tartalmazza a „Kiváló Minőségű Sertéshús” kifejezést;
 • alkalmas legyen a kiemelt minőség kifejezésére és azonosítására;
 • kerülje az elmúlt évtizedekben elterjedt, sablonossá vált megjelenési formákat.

A grafikai terveket  nyomtatott és digitális formában kell benyújtani, a felhasznált színek „Pantone” számának megadásával. A grafika maximum 4 színből állhat plusz a fekete. A védjegy megjeleníthető fekete-fehér színben is,  ezért a pályázónak be kell mutatnia a grafikát fehér  alapon fekete, illetve fekete alapon fehér formában is. A grafikát nyomtatott formában maximum 2 cm-es átmérő nagyságban is ábrázolni kell.

A pályázat benyújtása

A pályázati csomagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • 1 db CD (jeligével/jeligékkel feliratozva), amely tartalmazza a grafikai anyagot pdf formátumban;
 • Grafikai anyag bemutatása nyomtatott  formában (jeligével feliratozva):
 • 1 db színes nyomat A4-es méretben, 3 példányban;
 • 1 db fekete-fehér nyomat A4-es méretben, 3 példányban;
 • 1 db negatív nyomat A4-es méretben, 3 példányban;
 • 1 db, a grafika színes, fekete-fehér és negatív nyomatát, mindegyiket kis méretben, max. 2 cm átmérővel tartalmazó A4-es lap, 3 példányban.
 • Zárt borítékban a pályázó adatait (név és elérhetőség: postai és e-mail cím, telefonszám), valamint a kitöltött és aláírt pályázati nyilatkozatot. A borítékon fel kell tüntetni a „KMS grafika” vagy a „KMS grafikák” jeligéjét. Egy pályázó több grafikai anyaggal is pályázhat, ekkor a különböző grafikai anyagokat külön-külön  jeligével kell ellátnia. Az egy pályázóhoz tartozó több grafikai anyag  –mindegyik a fentiek szerint összeállítva-  egyetlen zárt borítékban is beadható.
 • A pályázati csomagon fel kell tüntetni a „Kiváló  Minőségű  Sertéshús védjegy  –  grafikai pályázat” feliratot, valamint, a feladó neve helyén, a grafika jeligéjét.

  Letölthető dokumentum

  Pályázati felhívás Kiváló Minőségű Sertéshús tanúsító védjegy grafikájának kidolgozására

  Postacím:
  Vidékfejlesztési Minisztérium
  Agrárpiaci Főosztály
  1860 Budapest

  Leadási cím, személyes leadás esetén:
  Vidékfejlesztési Minisztérium
  Agrárpiaci Főosztály
  1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
  Hétfő-csütörtök: 8.00-16.30
  Péntek: 8.00-14.00

  A grafikai pályázat beküldésének határideje: 2013. június 30.

  Díjazás

  A  nyertes pályamunka készítője a grafika felhasználásra alkalmas formájának  –  vektorgrafikus formátum  –  átadása után bruttó 800.000 Ft-os (az az bruttó nyolcszázezer forint) díjban részesül, amely magában foglalja a védjegy grafikai anyagának végleges kidolgozását és a grafika teljes körű, kizárólagosan a Vidékfejlesztési Minisztérium számára engedélyezett felhasználási jogának ellenértékét, valamint a védjegy arculati kézikönyvének kidolgozását. A nyertes pályázóval való szerződéskötésre a döntés meghozatalát követő 30 napon belül kerül sor.

  Forrás: http://www.kormany.hu