palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a RaM helyiségeinek közcélú, közösségi térként való hasznosítására

Pályázati felhívás a RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ 2020. évi programjaira.


A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nyílt pályázatot hirdet a kerületi civil, egyházi, társadalmi szervezetek közösségépítő tevékenységének támogatásaként a RaM helyiségeinek közcélú, közösségi térként való hasznosítására.

Pályázatot nyújthatnak be a XIII. kerületben működő, önkormányzati fenntartásban lévő intézmények, továbbá egyházi szervezetek, társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, amelyek tevékenységüket elsődlegesen a kerület lakói érdekében végzik.

A pályázaton nyertes szervezetek számára az Önkormányzat díjmentességet biztosít a terembérleti díj megfizetése alól, ennek keretében díjtalanul biztosítja az aulát, öltözési lehetőséget, multifunkciós színháztermének (600 fő részére, 270 m2-es színpaddal) használatát egy adott napra legfeljebb 12 óra időtartamra, valamint a program alapvető műszaki-technikai feltételeit (színpad, színpadtechnika, hangtechnika mikrofonokkal és hangbejátszási lehetőséggel, fénytechnika, vetítés) valamint a ruhatár működtetését.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a bérleti díjat általános forgalmi adó terheli, amely alól akkor mentesül a pályázaton nyertes társadalmi szervezet, amennyiben a szerződéskötés időpontjában igazolni tudja közhasznú jogállását.
A program minden egyéb költségéről, a résztvevők tájékoztatásáról, az adott programra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséről és a RaM házirendje szerint kötelező szolgáltatások biztosításáról a nyertes pályázó köteles gondoskodni.

A pályázat tartalma:

A pályázatban ismertetni kell a megvalósítani kívánt program
– tervezett és alternatív időpontjait 2020. január 1. és december 31. között (vasárnaptól csütörtökig napok megjelölésével),
– címét, elnevezését,
– célját,
– várható részt vevői körének leírását és számát,
– vázlatos forgatókönyvét,
– műszaki-technikai igényét,

a pályázó adatait:
– székhelyét,
– bemutatkozó anyagát,
– kapcsolattartó nevét és elérhetőségét
– valamint a pályázó szervezet alapító okiratát vagy bejegyző végzését.
Önkormányzati fenntartású intézmény esetén ezen igazolások nem szükségesek.

Profitorientált vagy belépési díjhoz kötött rendezvény nem szervezhető jelen pályázat keretein belül. Politikai tevékenységgel összefüggő rendezvénnyel nem lehet pályázni, továbbá a megvalósítandó rendezvény keretében vendéglátó ipari vagy más kereskedelmi célú tevékenység nem folytatható.

Előnyt élvez az a program, amely
– az újlipótvárosi városrész hangulatát, lakosságának szokásait, hagyományait mutatja be, eleveníti fel,
– új kezdeményezést jelent a XIII. kerület lakóközösségeinek, civil szervezeteinek aktivizálására,
– bővíti a közösségi együttlét tereit.
Ugyanazon pályázó csak egy programra pályázhat.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy az igényelttől eltérő időpontot igazoljon vissza nyertes pályázat esetén!

A pályázat benyújtása:
A pályázat lebonyolítója a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve a helyszín egyéb paraméterei a www.kult13.hu oldalon találhatók vagy az info@kult13.hu címen, illetve a +36 1 398-6211-es telefonszámon kérhetők.

A pályázatot nyomtatott és elektronikus formában (pdf formátumban) egyaránt, 1-1 példányban az alábbi címekre kell benyújtani:
E-mail: info@kult13.hu
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
SKult13 divízió
Budapest
József Attila tér 4.
1131

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. szeptember 27. 14 óra

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága 2019 októberében bírálja el, a lebonyolító 2019. november végéig tájékoztatja a pályázókat az eredményről. A nyertes pályázókkal a támogatott programok megtartásának további feltételeit a pályázatot lebonyolító egyezteti, a program megvalósításának részletes feltételeiről a nyertes pályázókkal a kiíró legkésőbb a rendezvény napjáig szerződést köt.
A pályázat keretében megadott személyes adatokat (pl. kapcsolattartó neve) a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. a mindenkor hatályos Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli. Az adatkezelés célja a pályázatok elbírálása és azt követően a használati lehetőség körében a kapcsolatfelvétel biztosítása. Az adatkezelés jogalapja a pályázat lebonyolítása során a kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek, majd a pályázat nyerteseivel a használatra vonatkozó szerződés teljesítése. A személyes adatokat a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzatunkban foglalt ideig kezeljük. Az adatkezelésről és az érintetti jogok érvényesítéséről további részletes tájékoztatást a www.kozszolgaltato.bp13.hu honlapon és az ügyfélszolgálatainkon elhelyezett tájékoztatókban olvashat.