palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2016.

EMET pályázatPályázat adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2016.

A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása.
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a nemzeti összetartozás erősítése és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében. A civil szervezetek által gyűjtött, és a számviteli beszámolóban feltüntetett (számviteli beszámoló eredmény-kimutatásának / eredmény-levezetésének „adományok” során szerepeltetett) adományok értéke után járó öt százalékos normatív kiegészítés működési támogatásnak minősül.
A rendelkezésre álló forrás: 430 261 600 Ft
Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 10.000 forint.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 500.000 forint.
A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámoló eredmény kimutatásában / levezetésében külön „adományok” soron feltüntetett adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 200.000,- Ft). Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000,- Ft értékig biztosítható.
Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek: az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – civil szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
  • szövetség vagy
  • alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)

Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be NEA-16-N kategóriák keretében.

A benyújtott pályázat nem vonható vissza.

A pályázat formája:  vissza nem térítendő támogatás

Letölthető dokumentumok:

nea_16_n_palyazati_kiiras
Pályázati útmutató (pdf)
Gyakran Ismételt Kérdések (pdf)

A pályázatokat legkésőbb 2016. augusztus 8. napjáig, kizárólag az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.

Részletes pályázati kiírás: Pályázat adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2016.