palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat akadálymentesítések megvalósításának támogatására a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

duna-mecsek pályázatA Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány), az Alapító Okiratában megfogalmazott, valamint a HU0050 számú, EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott pályázatban meghatározott célkitűzésekkel összhangban, az alapítványi célok megvalósítása érdekében pályázatot hirdet az Alapító Okiratban és a jelen pályázati útmutató B2. pontjában meghatározott, érintett településeken működő önkormányzatok, azok társulásai, továbbá a közigazgatási területükön működő intézmények, közhasznú szervezetek, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek számára komplex akadálymentesítési tevékenység támogatása érdekében.

Az akadálymentesítés Magyarországon az 1997. évi LXXVIII. törvény által vált kötelezővé. 1998. január 1-jét követően minden új építésű vagy felújítandó, átalakítandó épület tervezésekor és a kivitelezés során kötelezően figyelembe kell venni és érvényesíteni kell az akadálymentesítés szempontjait. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (továbbiakban: Fot.) már konkrétan szabályozta, hogy a közintézményeknek akadálymentesnek kell lenniük, azonban a folyamat nagyon lassan indult el. Jelenleg a központi közigazgatási szervek felelősségi körébe tartozó épületek kevesebb, mint fele akadálymentes.
Az intézkedés célja a komplex, azaz fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés – más kifejezéssel: egyenlő esélyű hozzáférés -, ezáltal a fogyatékos emberek közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása. Az állam ezen törekvése elősegíti, hogy a fogyatékos személyek nagyobb mértékben képessé válnak önállóan intézni ügyeiket.
Az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító környezet nem kizárólag a fogyatékos személyek életkörülményeit javítja, hanem az időskorú, a beteg, a babakocsit használó emberek mindennapjait is megkönnyíti. Magyarország lakossága öregszik, egyre több az időskorú ember és így a hozzáférhető környezetet igénylő személy. Növekszik a megváltozott munkaképességű személyek száma is.

Rendelkezésre álló forrás
Az Alapító Okirat, valamint az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott pályázat tekintetében a 2008 – 2010. közötti időszakban meghirdetésre kerülő pályázati felhívás keretösszege összesen: 584.723.700,-Ft.

A jelen pályázati fordulóban a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 275.000.000 forint.

Támogatható pályázatok várható száma: 15 – 30 darab

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jogi forma: Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány érintettségi területén székhellyel rendelkező (Ld. B2. pont) az alábbi, önálló jogi személyiséggel rendelkező, önálló gazdálkodású szervezetek pályázhatnak:

I. Költségvetési szervek és intézményeik – KSH 3:

1.    helyi önkormányzat (1990. évi LXV. tv alapján) – KSH 32
2.    helyi önkormányzat által működtetett közintézmény (1992. évi XXXVIII. tv alapján) – KSH 321, 322
3.    helyi önkormányzatok által támogatott közintézmények többségi tulajdonosa
4.    önkormányzati fejlesztési társulás – KSH 364
5.    többcélú kistérségi társulás – KSH 366

II. Nonprofit szervezetek

1.    egyesület – KSH 52
2.    alapítvány – KSH 56
3.    egyéb jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek – KSH 59
4.    átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő non-profit gazdasági társaságok – KSH besorolás nem ismert
5.    egyház, egyházi intézmény, egyházi jogi személy (1990. évi IV. tv alapján) – KSH 55

III. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vagy az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó deviza belföldi, Magyarországon bejegyzett székhelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (2006. évi IV. törvény alapján; KSH 11, 21), melyek az Európai Közösség 2003. május 6-i, 2003/361/EK Bizottsági ajánlásában szereplő meghatározás szerint KKV-nak minősülnek

Székhely:
Jelen pályázati kiírásra a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány érintettségi területén bejegyzett székhellyel rendelkező a B1. pontban meghatározott szervezet nyújthatja be pályázatát.

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott és tevékenysége által érintett települések:

a.) Paks és környéke (Tolna megye): Bölcske, Dunaszentgyörgy, Fadd, Gerjen, Györköny, Madocsa, Nagydorog, Paks, Pusztahencse, Tengelic.
b) Kalocsa és környéke (Bács-Kiskun megye): Bátya, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Foktő, Géderlak, Kalocsa, Ordas, Uszód.
c) Bátaapáti és környéke: (Tolna megye): Alsónána, Alsónyék, Bátaapáti, Bátaszék, Bonyhád, Cikó, Decs, Grábóc, Mórágy, Mőcsény, Sárpilis, Szálka, Várdomb. (Baranya megye): Apátvarasd, Erdősmecske, Feked, Geresdlak, Hidas, Himesháza, Lovászhetény, Mecseknádasd, Ófalu, Palotabozsok, Szebény, Szűr, Véménd.
d) Boda és környéke (Baranya megye): Bakonya, Bükkösd, Boda, Cserdi, Cserkút, Helesfa, Hetvehely, Kővágószőlős, Kővágótöttös.
e) Püspökszilágy és környéke (Pest megye): Galgamácsa, Kisnémedi, Őrbottyán, Püspökszilágy, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu.

Az akadálymentesítésre kerülő épületnek a fent megnevezett települések valamelyikén kell lennie.

A PÁLYÁZAT TARTALMA
Általános követelmény az intézmény látogathatóságának, az épületen belüli önálló és kényelmes közlekedés és tájékozódás, valamint a személyi biztonság azonos feltételeinek megteremtése.
A támogatás olyan, funkciója szerint közszolgáltatást nyújtó épület akadálymentesítéséhez igényelhető, amelyen még részleges formában sem végezték a jogszabályoknak és a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” című mellékletben foglaltaknak megfelelő komplex (sem fizikai, sem info-kommunikációs) akadálymentesítési átalakításokat.
A pályázati kiírás keretében kizárólag komplex módon kivitelezett akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni. A komplex akadálymentesítés jelen kiírás keretében egy közszolgáltatás akadálymentes hozzáférésének biztosítását jelenti valamennyi fogyatékossági csoport számára. A pályázati kiírás minden esetben az adott közszolgáltatás (vagyis egy intézmény, nem pedig egy adott épület) komplex akadálymentesítését írja elő. Ez alapján szükséges eldönteni, hogy egy adott intézménynek helyt adó épület esetében mely szinteket/épületrészeket szükséges akadálymentesíteni annak érdekében, hogy az adott közszolgáltatáshoz való akadálymentes hozzáférést biztosítsák.
Annak eldöntése, hogy egy intézmény szolgáltatásainak elérése milyen jellegű akadálymentesítéseket követel meg, minden esetben a kötelezően bevonandó rehabilitációs szakmérnökök/szakértők kompetenciájába tartozik. Ennek minél jobb megítéléséhez szükséges lehet az egyes intézményekkel történő egyeztetés, amelyeknek eredményét javasolt írásba foglalni.

Támogatható tevékenységek köre
A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek kialakítása elsősorban mozgássérült, hallássérült, látássérült, értelmileg akadályozott, autista és halmozottan fogyatékos személyek számára egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében támogatható:

 1. a fizikai akadályok lebontása, az épített környezet akadálymentes kialakítása, oly módon, hogy a pályázó olyan megoldásokat alkalmaz, amelyek segítségével az épületben lévő funkciók, épületrészek akadálymentes elérése is biztosítottá válik (pl: a felvonó beépítése esetén az adott közszolgáltatást nyújtó szervezet szolgáltatásán túl az épület lehető legtöbb funkciója elérhetővé válik).
 2. a fogyatékos emberek tájékozódását, eligazodását, kiszolgálását segítő támogató eszközök elérhetővé tétele, valamint információs-kommunikációs akadálymentesítési átalakítások alkalmazása (pl: tapintható térkép, információs pult, honlap akadálymentesítése, a szervezet tevékenységét bemutató ismertető füzetek kiadása könnyen érthető formában), akadálymentes munkahely kialakítása.

A pályázat keretében komplex módon kivitelezett, legalább a jelen pályázati kiírásban előírt akadálymentesítési szintnek megfelelő átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni.

Fizikai akadálymentesítés minimum követelményei:

 1. Az épület megközelítését közvetlenül szolgáló járdaszakasz és a bejárat(ok)hoz legközelebbi, az OTÉK előírásainak megfelelő számú és méretű, a KRESZ szerinti jelölésekkel ellátott, a fogyatékos személyeket szállító gépkocsik számára fenntartott parkoló-férőhelyek (állások, beállók) akadálymentesítése, ill. kialakítása.
 2. Az épületbe való bejutás akadálymentesítése: a főbejárat vagy a főbejárattal egyenrangú bejárat akadálymentesítése. A bejárat akadálymentesítése történhet állandó (fix) lejtő vagy gépi emelő berendezés, többszintes épület esetén lift segítségével. A bejárati ajtóknak, a szélfogó szabad területének és az emelő berendezéseknek az akadálymentesség szempontjából megfelelő, legalább az OTÉK-ban előírt méretűnek kell lennie.
 3. A belső közlekedés akadálymentesítése a szervezet közszolgálati funkciójának eléréséhez, igénybevételéhez az alábbiak szerint:
  1. ajtók kialakítása, a folyosók szélesítése, burkolatcsere (csak abban az esetben, ha az akadálymentes közlekedés biztosításához ez nélkülözhetetlenül szükséges, pl.: balesetveszélyt jelentő egyenetlen, felvált padlóburkolat esetében, vagy ha a vezetősávok kialakítása azt műszakilag indokolttá teszi);
  2. többszintes épület esetében – amennyiben szükséges – akadálymentes lift kialakítása, lejtő és gépi emelő berendezés az épületen belüli járószint különbségek áthidalására;
  3. akadálymentes mosdó, WC, étkező- helyiség(ek), különálló pelenkázó helyiség kialakítása lehetőség szerint különálló helyiségben. A projekt keretében csak olyan átalakítást lehet megvalósítani, ami biztosítja a férfi WC-k és pissoire-ok együttes számánál legalább 2-vel több női WC kialakítását;
  4. az ügyfélszolgálati területek (munkahelyek) akadálymentes megközelítése érdekében ajtócsere/-szélesítés, küszöbsüllyesztés, automata ajtónyitó beépítése, fogyatékos személyek által használható eszközök, berendezések felszerelése.
 4. Közhasználatú funkciók akadálymentes használatának biztosítása: ami tartalmazza/tartalmazhatja – szükség szerint – az ügyfélforgalmi pultok, váróhelyek, illetve ügyfélszolgálati területek bútorzatának részleges cseréjét, ill. kialakításának akadálymentesítését.

Infokommunikációs akadálymentesítés minimum követelményei:

 1. Telekommunikációs rendszer kialakítása: az épületben, az ügyfelek által használt telekommunikációs és számítástechnikai eszköz megfelelő kialakítása vagy átalakítása úgy, hogy azokat bármilyen típusú fogyatékkal élő személy is használhassa. Ezt oly módon kell elvégezni, hogy az összes taktilis és audio-vizuális információs rendszer optimális módon segítse bármely típusú fogyatékossággal élő személy (mozgássérült, hallássérült, látás- vagy értelmi sérült) biztonságos közlekedését és tájékozódását, az információhoz való egyenlő esélyű hozzáférését.
 2. Az információs rendszer kialakítása (sík- és Braille-írásos információs táblák elhelyezése, színkódolt táblákkal, illetve ikonokkal, könnyen értelmezhető szimbólumokkal kiegészített (OFT által jóváhagyott) egyéb táblák, valamint speciális fényjelző (feliratos) és hangos tájékoztató – egyben riasztó és vész-utasító – berendezések létesítése).
 3. Indukciós hurokrendszer biztosítása.
 4. Burkolati vezető- és védősávok kialakítása.
 5. Lépcsőélek és kapaszkodók, ajtószélek és kilincsek stb. kontrasztos megjelölése.
 6. Már meglévő honlapok infokommunikációs akadálymentesítése.

További követelmények:
A tervezés és megvalósítás során kötelező az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) akadálymentesítésre vonatkozó szakaszainak, valamint a jelen Pályázati útmutatóhoz csatolt „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” című mellékletben részletezett előírások, biztonsági és kialakítási szabályok következetes és szakszerű alkalmazása, illetve maradéktalan betartása.
Az OTÉK-nak és a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumnak való megfelelést rehabilitációs környezettervező szakmérnök vagy rehabilitációs környezettervező szakértő által a pályázati dokumentáció részét képező minta szerint kiállított szakvéleménynek kell igazolnia. A rehabilitációs környezettervező szakmérnökök/szakértők aktuális névjegyzéke, elérhetősége megtalálható az Alapítvány (www.dmta.hu, www.dmta-egtnorveg.hu) és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján. (Elérhetőség: www.szmm.gov.hu, Főoldal > Esélyegyenlőség > Fogyatékosságügy > Akadálymentesítés > Akadálymentesítési célú pályázatok).
A pályázóknak a meglévő épületek akadálymentesítésére vonatkozó építészeti-műszaki tervdokumentációkat a 290/2007. (X. 31) Korm. rendelet figyelembevételével, az abban előírt tartalmi részletezettséggel kell összeállítani függetlenül attól, hogy az akadálymentesítési munkák építési engedélyköteles tevékenységek vagy sem.

Javasoljuk, hogy lehetőség szerint ne csak a kész tervdokumentációt adják át véleményezésre a rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek/szakértőnek a pályázat benyújtása előtt, hanem ezt megelőzően már a tervezés folyamatában kerüljön sor konzultációra a tervező és a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő között annak érdekében, hogy a tervdokumentáció minden szempontból megfeleljen a komplex akadálymentesítés előzőekben ismertetett szakmai kritériumainak.

A pályázat mellékleteként benyújtandó tervdokumentáció minden oldalát a tervező, továbbá a rehabilitációs környezettervező szakmérnök vagy rehabilitációs környezettervező szakértő eredeti, együttes aláírásával kell ellátni! A tervdokumentációnak olyan részletezettségűnek kell lennie, ami alapján a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” című mellékletben meghatározott minimum követelmények ellenőrzése biztosítható (engedélyes szintű tervdokumentáció kiegészítése külön tervlapokkal).

A támogatásból megvalósított beruházás és a beszerzett eszközök kizárólag a pályázatban megjelölt célra használhatóak fel, ezért ezeket végleges helyükön, tartósan és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon kell elhelyezni és/vagy beépíteni.

Jelen pályázati felhívás keretében fizikai és információs-kommunikációs akadálymentesítés kizárólag együttesen, azaz komplex módon pályázható.

A felsorolt tevékenységekkel kapcsolatosan a támogatás az alábbi költségekre vehető igénybe (a Pályázati útmutató szerinti részletezettséggel):
1.    Építés, felújítás, bővítés
Az építés, felújítás, bővítés költségei el kell érjék a projekt összes elszámolható költségének minimum 70 %-át.

2.    Eszközbeszerzések, immateriális javak beszerzése
Az eszközök és immateriális javak beszerzésének költsége a projekt összes elszámolható költségének max. 20 %-át képezhetik.

3.    Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások költsége
A szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének a 10%-át.

4.    Bérköltség:
A bérköltség összesen nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének a 10%-át.

5.    Egyéb költségek (ÁFA, valamint más adók és közterhek, bankgarancia):
A bankgarancia költségek összesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének a 10%-át.

6.    Közvetett költségek:
A közvetett költségek összesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének a 10%-át.

7.    Természetbeni hozzájárulás:
Természetbeni hozzájárulás mértéke összesen nem haladhatja meg az önrész 80%-át.

Projekt területi szűkítése: A projekt megvalósítás helyszíne kizárólag a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány érintettségi területén (B.2 pont) található.

A projekt megvalósításának időtartama: A projekt megvalósítására a pályázónak a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől számított minimum 3 hónap, maximum 12 hónap áll rendelkezésére.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

A projekt megvalósulásának helyszíne szerint a támogatás intenzitása legfeljebb

Mikro- és kisvállalkozások (2004. évi XXXIV. tv)

Közepes vállalkozások (2004. évi XXXIV. tv)

Önkormányzatok, Önkormányzati társulások

(gazdálkodási formakód 31, 32, 951)

Non-profit szervezetek (gazdálkodási formakód 52, 55, 56, 57, 591, 599, 61, 69)

Dél-Alföldi régió

70 %

60 %

85 %

85 %

Dél-Dunántúli régió

70 %

60 %

85 %

85 %

Pest Megye

50 %

40 %

85 %

85 %

A projekt megvalósulásának helyszíne szerint az önerő mértéke legalább

Mikro- és kisvállalkozások (2004. évi XXXIV. tv)

Közepes vállalkozások (2004. évi XXXIV. tv)

Önkormányzatok, Önkormányzati társulások

(gazdálkodási formakód 31, 32, 951)

Non-profit szervezetek (gazdálkodási formakód 52, 55, 56, 57, 591, 599, 61, 69)

Dél-Alföldi régió

30 %

40 %

15 %

15 %

Dél-Dunántúli régió

30 %

40 %

15 %

15 %

Pest Megye

50 %

60 %

15 %

15 %

Támogatás összege: A jelen kiírás keretében egy pályázatban elnyerhető támogatás mértéke: min. 2.750.000,- Ft, max. 55.000.000,- Ft.

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK: A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon nyújtható. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A projekt adatlap kizárólag a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által meghatározott formátumban nyújtható be. A pályázati adatlap letölthető a www.dmta.hu és a www.dmta-egtnorveg.hu honlapról.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az adatlap minden pontjának kitöltése kötelező! Amennyiben valamely pont a pályázóra nézve nem értelmezhető vagy nem releváns, oda kérjük, írja be a „pályázatomra nem vonatkozik” kifejezést!

A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni, vagy személyesen leadni munkanapokon 8.30-16.00 óra között, a pályázati határidő utolsó napján 8.00-15.00 óra között:

Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95. I. emelet 108.
Kódszám: DMTA-Norvég-2009/02

Kérjük, hogy a borítékon és CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (DMTA-Norvég-2009/02), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

Kérjük, ügyeljen rá, hogy a pályázat összefűzve, oldalszámozott tartalomjegyzékkel és folyamatosan megszámozott oldalakkal kerüljön benyújtásra.

Az eredeti és másolati példányokban benyújtott projekt adatlapban és a csatolt mellékletekben található eltérés esetén az eredeti és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy az eredeti és másolati példányok megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázatokat 2009. július 22-től 2009. szeptember 22-ig lehet benyújtani. Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták.

A pályázati ablak bezárása előtt a pályázók kérdéseiket a 06-75-510-207-es telefonszámon vagy a norveg@dunamecsek.t-online.hu e-mail címen, illetve a www.dmta-egtnorveg.hu honlap Kapcsolat menüpont alatt tehetik fel.

Letölthető dokumentumok:

2009. II. Pályázati felhívás és adatlap.doc

2009 első forduló támogatott pályázatai.xls

2009. évi Pályázati felhívás és adatlap.doc

Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentés.doc

2009. évi Támogatási szerződés (minta).doc

Forrás: http://www.dunamecsekalapitvany.hu/