palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat energia- vagy egyszeri támogatásra

eon_pályázatA villamos energia nagykereskedelmi árának 2008-ban bekövetkezett csökkenése miatt, a törvényi előírásoknak megfelelően, 2008-as bevételeink egy részét a nehéz helyzetbe került, számlájukat önhibájukon kívül fizetni nem tudó fogyasztók megsegítésére illetve krízishelyzetbe került személyek támogatására fordítjuk.

A rendelkezésre álló forrásokra, az erre a célra kijelölt alapítványoknál ill. a Krízis Alapnál lehet pályázni, de csak a rendelkezésre álló keret erejéig.

Krízis Alap

Hol és hogyan lehet pályázni a Krízis Alapnál rendelkezésre álló támogatásra?

A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzati jegyzőkön keresztül kérhetnek támogatást a fogyasztók 2009. augusztus 1. és 2009. november 30. között. Ezeket a kérelmeket az illetékes regionális nyugdíj-folyósító igazgatóság bírálja el.

Hol és hogyan lehet pályázni a Krízis Alapnál rendelkezésre álló támogatásra?

A nagykorú személy, ha a családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladta meg az 57.815,- Ft-ot, részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján nem folyósítanak

 • öregségi nyugdíjat
 • rokkantsági nyugdíjat
 • baleseti rokkantsági nyugdíjat
 • rehabilitációs járadékot
 • özvegyi nyugdíjat
 • árvaellátást
 • szülői nyugdíjat
 • baleseti hozzátartozói nyugellátást
 • bányásznyugdíjat
 • korengedményes nyugdíjat
 • az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját
 • szolgálati nyugdíjat
 • előnyugdíjat
 • szövetkezeti járadékot
 • mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékot
 • a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékát,
 • és a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került.

Mekkora összeget lehet kérni a Krízis Alaptól?

A támogatás összege minimum 20,000 forint, maximum 50,000 Ft – különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén maximum 100,000 Ft.

További információkért kérjük, látogasson el az Országos Nyugdíj-folyósító Igazgatóság honlapjára www.onyf.hu  ,  http://www.onyf.hu/index.php?module=news&action=show&nid=5181&root=ONYF ahol részletes információkat talál.

Forrás: e-on