palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat alapkutatások támogatására

A pályázat célja kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatások, továbbá a tudományos utánpótlás nevelésében kiváló tudósok által vezetett, nemzetközileg is elismert tudományos műhelyek, illetve fiatal kutatók támogatása.


Pályázati feltételek

Kizárólag alapkutatási témákkal lehet pályázni. A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal kell rendelkeznie és magyarországi kutatóhelyhez kell kötődnie. Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be vezető kutatóként és egyszerre maximum két OTKA által támogatott kutatásban lehet kutatásvezető. Ha a pályázó vezető kutatóként egyidejűleg MTA LENDÜLET pályázatot és OTKA pályázatot is benyújt, támogatást csak az egyikre kaphat. Egy kutató több pályázatnak is lehet résztvevője, amelyet ezen hirdetmény alapján nyújtanak be, de a kutatói munkaidő ráfordítás (FTE) értéke az elnyert pályázatokban együttesen nem haladhatja meg egyik időszakban sem az 1-t.

Pályázható kategóriák:

I. KUTATÁSI PÁLYÁZAT (K)

A kutatási pályázatok futamideje legfeljebb 4 év.
A kutatási költségekre megpályázható összeg alsó határa évi minimum 0,5 M Ft.
Felső határa nincs, de megalapozatlan, vagy túlzó költségtervű pályázat nem támogatható.

A pályázatok elbírálása, amennyiben költségigényük az alábbiaknak eleget tesz és nem minősül interdiszciplinárisnak, a zsűrik és a kollégiumok keretein belül történik: ha a pályázat költségigénye nem haladja meg átlagosan az évi 7 M Ft-ot, valamint egy adott évben nem lépi túl a 9 M Ft-ot. Teljes munkaidejű kutatói alkalmazás, és/vagy jelentős eszköz-, műszerbeszerzés esetén a megpályázható összeg felső határa átlagosan évi 11 M Ft. Ebben az esetben a többlet kizárólag a kutatói alkalmazásra és/vagy az első évben beszerzett eszközre, műszerre tervezhető.

Amennyiben a pályázatok költségei a fenti bekezdésekben megadott korlátok bármelyikét meghaladják, a pályázatokat tudományterületi interdiszciplináris szakértői bizottságok értékelik (korábbi NK pályázati kategória). A bruttó 10 MFt feletti összegben tervezett befektetett eszközbeszerzés minimum 50%-át az első kutatási évre kell tervezni.

II. FIATAL KUTATÓI PÁLYÁZAT

Ezt a pályázati típust, a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal rendelkező, 40 év alatti kutató nyújthat be. (A korhatár a szülési szabadságon, és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával emelhető, maximum 5 évvel.) A pályázónak vállalnia kell, hogy ha egyetemi oktató, vagy közgyűjteményi/közművelődési intézmény alkalmazottja, akkor munkaideje 70%-ában, ha főhivatású kutató, akkor munkaideje 80%-ában a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik. Fiatal kutatói pályázat egyes kategóriái csak egy alkalommal nyerhetők el.

(A) Fiatal kutatói posztdoktori pályázat (PD)

A három formában pályázható posztdoktori (PD) támogatás céljai (i) fiatal kutatók segítése önálló tudományos programjuk elindításában, (ii) külföldről hazatérők itthoni munkakezdésének segítése, (iii) OTKA által már támogatott, kiemelkedően sikeres projektekben fiatal kutatók részvételének biztosítása. Posztdoktori pályázatot PhD fokozatot 8 éven belül szerzett kutató adhat be. (A PhD megszerzését követő 8 év időszak a szülési szabadságon, és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával emelhető, maximum 5 évvel.) PD támogatásban részesülő pályázó – a támogatás utolsó félévét leszámítva – nem lehet vezetője jelentősebb kutatási (pl. OTKA K, OTKA NN, MTA LENDÜLET) pályázatnak.

Támogatás igényelhető:

    (PD-1) önálló, ígéretes kutatási projektre maximum 3 évre, alsó határa évi 0,5 M Ft, felső határa átlagosan évi 4 M Ft, amely egy adott évben nem haladhatja meg az 5 M Ft-t, vagy
(PD-2) a pályázó posztdoktori alkalmazására maximum 3 évre (a munkabér havi összege bruttó 280 ezer Ft és törvényben meghatározott járulékai), vagy
(PD-3) kutatási projektre és alkalmazásra együttesen, maximum 3 évre, átlagosan évi 4 M Ft kutatási projektre, (amely egy adott évben nem haladhatja meg az 5 M Ft-t), valamint havi bruttó 280 ezer Ft munkabérre és járulékaira. Jelentős eszköz vagy műszerbeszerzés esetén a PD-1 és PD-3 pályázatok által megpályázható kutatási összeg felső határa átlagosan (a munkabéren felül) évi 5 M Ft, ebben az esetben a többlet kizárólag az első évben beszerzett anyagra, eszközre, műszerre tervezhető.

Az OTKA szabályai szerint egy kutató egy-egy alkalommal nyerhet el fiatal kutatói projekt (PD) támogatást és posztdoktori álláspályázatot, tehát e pályázatban csak az kaphat projekt támogatást (PD-1 és PD-3), aki a doktori fokozat elnyerése óta még nem volt OTKA-támogatott kutatás vezetője és csak az nyerhet posztdoktori alkalmazást (PD-2 és PD-3), aki korábban még nem nyert OTKA posztdoktori (PD) álláspályázatot. Kutatási projekttámogatást nem igénylő pályázónak (PD-2) is ismertetni kell a munkatervét és azt, hogy annak megvalósításához a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. (A más – OTKA, intézményi vagy nemzetközi – pályázattal támogatott projektekre megajánlott FTE-t és a PD-2-re megadott FTE-t az összegzett FTE számításánál nem kell összeadni, a kettő közül a nagyobbik számít.) A kutatási projektre kért támogatások elbírálásában fontos szerepet kap a kitűzött célokkal arányos, részletesen kidolgozott és indokolt költségterv értékelése. Az alkalmazást elnyerő pályázók a támogatás idejére a fogadó kutatóhellyel teljes munkaidejű, határozott idejű munkaviszonyt létesítenek. Az OTKA posztdoktori alkalmazás időszaka alatt – Bolyai Ösztöndíj kivételével – más állami vagy alapítványi ösztöndíjban, egyéb rész- vagy teljes állású alkalmazásban a támogatott nem részesülhet. A projekt – különösen indokolt (gyermekszülés, gyermekgondozás, súlyos betegség stb.) esetet kivéve – nem szakítható meg.

(B) Nagy költségű fiatal kutatói pályázat (NF) – Ezt a pályázati formát jelenleg szüneteltetjük. Javasoljuk, hogy az eziránt érdeklődő az MTA LENDÜLET pályázat felhívására pályázzon.

A pályázaton elnyert támogatás kizárólag a kutatáshoz kapcsolódó következő költségekre fordítható: kutatás dologi költségeire, a kutatásban alkalmazni tervezett kutató(k) (doktoranduszok, doktorjelöltek, posztdoktorok), illetve a kutatáshoz szorosan kapcsolódó, annak eredményességéhez feltétlenül szükséges más résztvevők munkabérére, műszerek, berendezések, kutatási segédeszközök beszerzésére, nemzetközi tudományos kapcsolatok fenntartására, kutatási eredmények konferencián történő ismertetésére, illetve a kutatási eredmények publikációs költségeire.

A benyújtás határideje

A pályázatot legkésőbb 2013. február 11-i dátumú postabélyegzővel feladva kell beküldeni.

Érdeklődés

    Telefon: (06-1-)219-8700
E-mail: otka(kukac)otka.hu

A pályázat teljes anyaga itt.