palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat állami génmegőrzési feladatok ellátására 2016

kormányzati portál pályázatA Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívása a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzésére, fenntartására és fejlesztésére.

A támogatás fő célja a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése.

A kitűzött cél megvalósítására támogatás az 1. számú mellékletben felsorolt, az egyes növénycsoportokhoz megjelölt feladatok elvégzésére igényelhető az alábbi területeken:

 1. Erdészeti növényi genetikai erőforrások megőrzése
 2. Mikroorganizmusok, idesorolva a termeszthető nagygombákat is, megőrzése
  • Dísznövények megőrzése
 3. Gyógynövények, aromanövények, illóolajnövények megőrzése
 4. Gyümölcstermő növények megőrzése
 5. Zöldségnövények megőrzése
  • Szántóföldi növények megőrzése
  • Szőlő megőrzése

A támogatás igénylésére jogosultak köre: A támogatásra a nemzeti génvagyon részét képező, a Növényi Diverzitás Központ által nyilvántartott növényi génkészlettel (beleértve a mezőgazdasági jelentőségű mikroorganizmusokat is), vonal- és fajtagyűjteménnyel, vagy törzsültetvénnyel, törzsgyűjteménnyel rendelkező jogi személyek (költségvetési szerv, kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, gazdasági társaság), természetes személyek (mezőgazdasági őstermelők, egyéni vállalkozók), közhasznú szervezetek és civil szervezetek, továbbá közalapítványok jogosultak, akik/amelyek tulajdonában levő génkészletek nem minősülnek nemesítői munkagyűjteménynek. Ennek megfelelően kizárólag a Nemzeti Fajtajegyzéken nem szereplő fajták és az 1. számú mellékletben meghatározott erdészeti fafajok fenntartása és megőrzése támogatható. Erdészeti fafajok esetében csak a növénytermesztési hatóság (NÉBIH) által regisztrált és jóváhagyott tételek támogathatóak. Kivételt képeznek a gyümölcstermő növények és szőlő törzsültetvények, amelyek esetében a pályázat 1. számú mellékletének táblázatai szerint igényelhető támogatás.

A támogatás mértéke, formája és a finanszírozás módja

Az előirányzaton rendelkezésre álló pénzösszegből e pályázatra 81,8 millió forint használható fel.

A támogatás intenzitása: 100 %, saját forrás biztosítása nem feltétele a támogatásnak.

A finanszírozás módja:

A megítélt támogatás kifizetése – szükség esetén időbeli ütemezést is tartalmazó – részletes költségterv alapján történik, az alábbiak szerint:

 1. Államháztartáson belüli szervezetek esetében a támogatás folyósítása előirányzat átcsoportosítással – megállapodás vagy fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás esetén a fejezetet irányító FM egyoldalú jognyilatkozata (támogatói okirat) alapján – egy összegben történik, utólagos elszámolási kötelezettség terhe mellett, a Kedvezményezett számlájára, a Magyar Államkincstáron keresztül. 
 1. Államháztartáson kívüli szervezetek, természetes személyek (mezőgazdasági őstermelők, egyéni vállalkozók) esetében támogatási szerződés keretében egyösszegű előleg-finanszírozással, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 17. 24:00

Letölthető dokumentumok

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás

A pályázat összeállításával kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan a FM Természetmegőrzési Főosztályán Géczi Orsolya ad felvilágosítást hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között (orsolya.g@fm.gov.hu vagy a genmegorzes@fm.gov.hu, telefon: +36 1 795 11 64).

A nyilvántartásba vétellel kapcsolatban a Növényi Diverzitás Központ nyújt felvilágosítást. Kapcsolattartó: Simon Attila, +36 53 380 070, simon@mail.nodik.hu