palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat angol nyelvtanfolyam vezetésére

A pályázati kiírás a TÁMOP 4.2.2.B-10/1 “A tudományos képzési műhelyek támogatása és a tehetséggondozás rendszerének kialakítása az Óbudai Egyetemen” Jánossy Ferenc Szakkollégiumot érintő alprojektjében szereplő részprogram megvalósítása céljából. A Jánossy Ferenc Szakkollégium két nyelvtanfolyamából egy vagy mindkét kurzusának vezetésére lehet pályázni.


Pályázati határidő: 2012. február 5. (vasárnap) 23:59 (e-mail elküldése szerint, a be nem érkező, vagy félrecímzett e-mail-eket határidő után nem köteles a pályázat kiírója elfogadni)

Pályázat leadása: elektronikus formában a jfszk.jfszk@gmail.com e-mail címre történik, a pályázati anyag dokumentumainak az e-mail-hez mellékletként történő csatolásával.

Kurzusvezető juttatásai:

 • kurzusonként 260 000 Forint (számlaképes esetben ÁFÁ-val együtt értendő; munkabéres megbízási szerződés esetén a munkaadói, munkavállalói és egyéb bért érintő levonásokkal csökkentett összeg)
 • a kurzusvezetői oklevél a Szakkollégiumtól: “Patronáló Tanár” címmel

Időintervallum:

 • 2012. február 13-től 2012. május 19-ig
 • 10 héten keresztül heti 2×3óra (45 perces tanórák) összesen 60 óra teljesítése elvárt, melytől történő eltérés jogát (kisebb óraszám irányában) indokolt esetben a Szakkollégium magának fenntartja! (Oktatási szünetek, egyéb szakmailag indokolt körülmények esetén.) Eltérő gyakoriság és foglalkozásonkénti időterjedelemre is tehető javaslat.

Pályázható kurzusok:

A Szakkollégium két féle kurzust indít:

 1. általános középfokú nyelvvizsgára felkészítő, felkészülést támogató angol nyelvtanfolyam
 2. üzleti szakmai nyelvvizsgára (LCCI) felkészítő angol nyelvtanfolyam szinteken. Ezek közül egyik, vagy mindkettő vállalása is lehetséges a pályázó részéről. A kurzuson kis létszámú (4-8 fős) hallgatói csoport vesz részt.

Elvárás:

A kurzusvezetőnek biztosítani kell

 • a kurzusra belépő hallgatói tudás, kompetenciák (egyéni szintű) felmérését és
 • kilépő egyéni hallgatói tudás, kompetenciák lemérését.
 • egyénenkénti tudásfejlesztés támogatása biztosítása – kurzus folyamán szóban, személyre szabottan, a kurzus végén a kilépési mérés értékelését egy szöveges tanácsadással, javaslattal – írásban is ki kell egészíteni a kurzust követően (ez utóbbi feltétele a kurzusvezetés elfogadásának). (Az egyéni záró-vélemény formáját, összetételét a Szakkollégium a vezető oktató számára elkészíti – melyet előzetesen vele egyeztetett – így űrlap alapján csupán az egyéni javaslatok, tanulási és fejlesztési tanácsok rögzítésére lesz szükség.)
 • biztosítania kell az elsajátításra kitűzött szókincs angol-magyar szószedetét (ezt elegendő a kurzus alatt folyamatosan a részvevők rendelkezésére bocsátani).

Pályázat részei:

 • végzettség
 • referencia
 • amerikai típusú önéletrajz
 • nyilatkozat az Óbudai Egyetemmel fennálló munkaviszony létezéséről (van vagy nincs)
 • A pályázónak be kell nyújtania egy tantervvázlat-javaslatot (fenti 60 órás időszakra): elegendő csupán “sillabusz” (vázlat) jellegű szerkezettel;
 • javasolt szókincsmennyiség megjelölése.
 • Kurzusvezető-jelölt által ismert, illetve alkalmazni javasolt tanulásmódszertanok (ha lehet, kompetencia-területenként) felsorolása (például szókincsbővítés, szótanulás; beszédkészség fejlesztés, szövegalkotás; nyelvhelyesség; írott és beszélt szöveg értése).
 • A kurzus foglalkozásainak heti időbeosztására 2 vagy 3 ajánlott időpontpár megadása. (Tehát a heti 2 foglalkozás időpontjára 2 vagy 3 eltérő időpontjavaslat, összesen 4-6 lehetséges időpontra történő javaslattételt várunk.) – vonatkozó részletek még a „Pályázat elbírálása” pontnál.

E dokumentációkat a nyertes pályázónak írásban is le kell adnia.

A Jánossy Ferenc Szakkollégium a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) által elismert tehetségpont, így az egyéni tehetségsegítő fejlesztések preferenciát élveznek!

Előnyt jelent:

 • tehetségpontnál szerzett tapasztalat
 • tehetségsegítési tapasztalat, tevékenység
 • tehetséggondozási továbbképzés elvégzése (ezen belül főként ECHA diploma illetve a Géniusz képzések preferáltak)
 • tanulásmódszertani ismeretek továbbá ezek átadási gyakorlata
 • az egyes nyelvi kompetenciák fejlesztésénél, tanulásánál alkalmazható (területenként több) tanulási módszerek ismerete, módszertan javaslata (ezeket a pályázatban történő feltüntetése esetén tudjuk figyelembe venni)

Letölthető dokumentum:

jfszk-meb-kurzus-palyazati_kiiras-nyelv-2012-01-24.pdf

Pályázat elbírálása:
A beérkező pályázatokat a Szakkollégium szakmai alelnöke által vezetett Minősítő és Értékelési Bizottsága bírálja el, az alábbiak szerint.
A pályázat elbírálása a pályázatok időpontjavaslataitól függően lehet két körös, de kedvező időpontjavaslat esetében a két kör összevonható. Az első körben a pályázat időpontjavaslatait nem vesszük figyelembe: a többi pontban kértek alapján értékeljük a beérkező pályázatokat. A második fordulóban, az első forduló első két vagy három helyezettjével, ha szükséges egyeztetünk a pályázó számára még lehetséges további időpontokról (ha a megadottak nem egyeztethetők össze a Szakkollégium tagjainak igényeivel), s a pályázók által így vállalható időpontok alapján döntünk. Azonos időpontjavaslatok esetében az elsőkörös minősítés dönt.

Záró információk:
A pályázat pontjaitól eltérni csak a Szakkollégium engedélyével lehet, ha az érinti a pályázat lényegi illetve szakmai elvárásait, úgy a pályázat kiírója pályázatmódosítást tesz közzé (ebben illetékes személy a Szakkollégium szakmai alelnöke).

Az egyes változások tekintetében a Szakkollégium honlapján közzétett felhívás a mérvadó!

Kérjük, a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a Jánossy Ferenc Szakkollégium honlapján szereplő kiírásokat! További tájékoztatást, kérdésekre információt a Szakkollégium központi e-mail címén keresztül adunk: jfszk.jfszk@gmail.com.

Forrás: Szakkollégium honlap