palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat “Az Én Gyermekem is Tehetséges” Mini Pilot projektre – SNI

tehetséghidak pályázatFelhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú „Tehetséghidak Program” című kiemelt projekt keretében megvalósuló „Az Én Gyermekem is Tehetséges” Programsorozat záró programelemére, a Mini Pilot projektre. A Tehetséghidak Projektiroda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú „Tehetséghidak Program” című kiemelt projekt keretében „Az Én Gyermekem is Tehetséges” programsorozat módszertani műhelymunkáin részt vett SNI gyermekek tehetségfejlesztésével foglalkozó tehetségpontok, valamint tehetségpontként nem regisztrált civil szervezetek, intézmények számára felhívást tesz közzé „Az Én Gyermekem is Tehetséges” programsorozat záró programelemére, a Mini Pilot Projektre.

Forrás: A TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú „Tehetséghidak Program” című kiemelt projekt 20.000.000 forint keretösszeget biztosít a Mini Pilot Projektekre. Egy szervezet/intézmény legfeljebb 2.000.000 forint összeghatárig nyújthat be projektjavaslatot.

A Tehetséghidak Program a legjobb 10 projektjavaslatot támogatja:

 • 5 hátrányos helyzetűdiákok tehetségfejlesztésével foglalkozó mini pilot projektet,
 • 5 SNI gyermekek, diákok tehetségfejlesztésével foglalkozó mini pilot projekt.

Miért Mini és miért Pilot?

„Az Én Gyermekem is Tehetséges” programsorozat záró programelemében olyan, pilot projekteket finanszíroz a Tehetséghidak Program, amelyek a tehetségfejlesztés területén kimagasló, Magyarországon egyedülállónak számító gyakorlatorientált módszereket mutatnak be. A támogatott, nyertes projektjavaslatok megvalósítási időszaka 2014. január 1 – 2014. április 30. Négy hónap alatt kell olyan mini projekteket megvalósítani, amelyek minél szélesebb körben hatékonyan érnek el és fejlesztik a hátrányos helyzetű gyerekeket. A négy hónapos megvalósítási időszakban a nyertes projektek úgy valósítsák meg a tehetségfejlesztő terveiket, hogy azok fenntarthatóságára is törekednek.

1.) Mini Pilot Projekt célkitűzései
 • „Az Én Gyermekem is Tehetséges” programsorozat módszertani műhelymunkáin elsajátított, megismert tehetségfejlesztőgyakorlatorientált módszerek továbbfejlesztése.
 • Cél, hogy a módszertani műhelymunkán részt vett szervezetek, intézmények olyan projektterveket dolgozzanak ki, amelyek a Mini Pilot Projekt zárása után is fenntartható, folyamatosan alkalmazható tehetségfejlesztő módszerek legyenek.
 • A Mini Pilot Projekt minél szélesebb körben érjen el SNI 6-18 éves gyerekeket.
 • A Mini Pilot Projekt szakmai tartalmának széles körű megosztása, jó gyakorlatként történő disszeminálása is feladata a projekt megvalósítójának.

tehetséghidak pályázat

Pályázók köre
 • „Az Én Gyermekem is Tehetséges” Programsorozat módszertani műhelymunkáin részt vett:
  • tehetségpontok,
  • tehetségpontként nem regisztrált civil szervezetek, intézmények,
  • tanodák.
Kötelező projektelemek
 • Intézményi, szervezeti szakmai bemutatkozás a tehetségfejlesztés szempontjából.
 • Szakmai bemutatkozás az SNI gyermekek tehetségfejlesztése szempontjából.
 • Projektjavaslat, melyben a módszertani műhelymunkák alkalmával elsajátított módszerek beépítésre kerülnek.
 • A Mini Pilot Projekt fenntarthatóságnak bemutatása.
Elszámolható költségek köre
 • Oktatói díjak, szakértői díjak
 • Eszköz, anyagköltség (lásd pályázati útmutató)
 • Szolgáltatások: terembérlet, belépőjegyek (lásd pályázati útmutató)
Nem elszámolható költségek köre
 • Utazási költség (lásd pályázati útmutató)
Kiválasztási kritériumok
A Mini Pilot projektjavaslatok elbírálása a pályázati útmutatóban feltüntetett szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.
Jelentkezés módja, határideje
„Az Én Gyermekem is Tehetséges” Programsorozat záró programelemére, a Mini Pilot Projektre 2013. november 30. 24.00 óráig várjuk a pályázatokat a Tehetséghidak Projektiroda által biztosított formanyomtatványon, a projektiroda honlapján. (www.tehetseghidak.hu). A Tehetséghidak Projektiroda által felkért Bíráló Bizottság döntését követően minden jelentkezőt értesítünk a döntés eredményéről 2013. december 10-ig.
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Tehetséghidak Program
Cím: 1518 Budapest, 112 Pf. 146
Székhely:1119 Budapest, Mérnökutca 39.
Telefon: +36 (1) 799 7970 Fax: +36 (1) 688 4880

A pályázat linkje: Az Én gyermekem is tehetséges – SNI pályázat