palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az EU belső piacra szánt tej és tejtermékek megismertetésére és promóciójára

fvm_palyazatokA BIZOTTSÁG 698/2009/EK RENDELETE alapján az EU belső piacra szánt tej és tejtermékek megismertetésére és promóciójára irányuló programok tekintetében eseti, egy alkalomra szóló rendkívüli pályázati felhívása 2009. október 15-i benyújtási határidővel.

A tej és tejtermékekre vonatkozó jelen Pályázati felhívás tekintetében eseti, rendkívüli pályázat benyújtására a tartalmi és formai követelmények (melyek a folyamatosan megújuló meghirdetett Pályázati Felhívásban – továbbiakban Pályázati Felhívás – lettek közzétéve az FVM és MVH honlapján) változatlanul hagyása mellett van lehetőség, az elbírálására vonatkozó eredeti határidők, valamint pályázati hiánypótlás megtételére vonatkozó lehetőség kivételével

A Pályázati felhívás tartalmi, formai feltételei a  „A mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi, valamint 501/2008 EK bizottsági rendelet alkalmazásával megvalósított pályázatok programjainak támogatására” vonatkozó feltételeivel azonosak.

A Bizottság 698/2009/EK RENDELETE a belső piacra szánt tej és tejtermékek megismertetésére és promóciójára irányuló programok tekintetében eseti egy alkalomra szóló a 3/2008/EK tanácsi, valamint 501/2008 EK bizottsági rendeletek, mint alaprendeletek rendkívüli kiegészítő pályázati felhívására vonatkozik.

A Bizottság Indoklása:

„A 3/2008/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében azokat az ágazatokat vagy termékeket, amelyek teljesen vagy részben a közösségi költségvetésből finanszírozott tájékoztató és promóciós intézkedések tárgyát képezhetik, az adott ágazatban jelentkező sajátos vagy konjunkturális problémák kezelésének szükségességét figyelembe véve kell meghatározni. A tej- és tejtermékágazat igen súlyos gazdasági nehézségeken megy keresztül, ami valószínűsíthetően számos mezőgazdasági üzem gazdasági túlélését veszélyezteti.
Ebben az összefüggésben, célszerűnek tűnik lehetővé tenni a tej- és tejtermékágazat szakmai szervezetei számára, hogy a 3/2008/EK rendelet keretében közösségi társfinanszírozásban részesülhessenek, és ebből a célból az elkövetkező hetekben az illetékes nemzeti hatóságoknál tájékoztató és promóciós programokat nyújthassanak be, hogy kiválasztásukra és – adott esetben – Bizottság általi elfogadásukra még az év végéig sor kerülhessen, eltérve ezáltal az 501/2008/EK bizottsági rendelet 8. és 11. cikkében meghatározott, a programok elfogadására vonatkozó éves ütemtől, valamint a szokásos menetrendtől.
Ennek megfelelően indokolt a belső piacra szánt tej és tejtermékek megismertetésére és promóciójára irányuló programok tekintetében a 2009. évben eltérni az 501/2008/EK rendelet 11. cikke (1) és (3) bekezdésének rendelkezéseitől.
Az 501/2008/EK rendeletben, megállapított rendes éves menetrend sérelme nélkül, az eseti menetrend a következőképpen változik a belső piacra szánt tej és tejtermékek megismertetésére és promóciójára irányuló programok esetében, amelyeket ezen ágazat szakmai szervezetei 2009. október 15-ig benyújtanak az egyes tagállamokban. A tagállamok legkésőbb október 31-ig eljuttatják a Bizottságnak a kiválasztott programokat tartalmazó ideiglenes jegyzéket. A Bizottság legkésőbb december 15-ig dönt arról, hogy mely programokat tudja társfinanszírozni.”

Forrás: FVM