palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítására és működtetésére

ikszt pályázatÚjra pályázhatnak integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatásokra. A támogatási kérelmet 2009. szeptember 1. és 2009. szeptember 30. között lehet benyújtani. A támogatás célja az integrált közösségi és szolgáltató tér infrastrukturális kialakításának, valamint működtetésének támogatása, amelynek eredményeként hozzáférhetővé válnak a vidéki települések életminőségét javító közösségi, kulturális, közművelődési, szociális, egészségügyi, üzleti, információs, kommunikációs, adminisztratív és egyéb szolgáltatások.


Megjelent a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről.

Részlet a rendeletből:
Támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) E rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtására a korlátozásmentes IKSZT címmel rendelkező települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás, nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy (a továbbiakban: ügyfél) jogosult.
(2) A nem önálló jogi személyiségű önkormányzati társulás ügyfél esetében támogatási kérelmet a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7-8. §-ai alapján a közös feladatok és hatáskörök gyakorlására jogosult önkormányzat nyújthat be.
(3) E rendelet alapján az ügyfél a 2007-2013-as időszakban egy IKSZT megvalósulási helyszínen egy támogatási kérelem alapján részesülhet támogatásban, és csak egy támogatási kérelem alapján valósulhat meg támogatott beruházás, illetve szolgáltatásnyújtás. Egy településen egy IKSZT épület kialakítása támogatható.
A támogatási kérelmet 2009. szeptember 1. és 2009. szeptember 30. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megvalósítás helye szerint illetékes kirendeltségéhez, az MVH által a honlapján közzétett formanyomtatványon.

A rendelet teljes szövege itt olvasható:

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=14691&ctag=articlelist&iid=1


Letölthető pályázati dokumentumok:

http://www.mvh.gov.hu/wps/wcm/connect/resources/file/eb051407fb194ea/1132009mvh.pdf?MOD=AJPERES
1.melléklet: Főlap (D3400-01) [pdf]
2.melléklet: A betétlap (Munkanem összesítő) (D0003-03) [pdf]
3.melléklet: B betétlap (Építési tételek) (D0004-02) [pdf]
4.melléklet: C betétlap (D0040-01) [pdf]
5.melléklet: Árajánlatos tétel bejelentő lap (D0075-02) [pdf]
6.melléklet: Működtetési és fenntarthatósági terv [xls]
7.melléklet: Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján szervezet ügyfél esetén (D0080-01) [pdf]
8.melléklet: Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről (D0078-02) [pdf]
9.melléklet: Közzétételi kérelem (D9901-01) [doc]
10.melléklet: Kitöltési útmutató [pdf]
11.melléklet: MVH Megyei Kirendeltségek listája és levelezési címe [pdf]
Közlemény szkennelt formában [pdf]

Forrás: FVM