palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására.

 Pályázati kiírás megnevezése: ETT-13

A cél azon alakuló és a nyilvántartásba vett Európai Területi Társulások állami szerepvállalás keretében történő támogatása, akik tevékenységüket:

  • a gazdasági, a társadalmi és a területi kohézió megerősítésért, továbbá
  • a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdításáért végzik.

A támogatás a társulások törvényeknek való megfelelést segítő, és a cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaira fordítható.

Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága a támogatások révén biztosított legyen.

A költségvetési támogatás lehetőséget biztosít arra is, hogy Európában is modellnek számító, szakmailag korrekt, területi alapon szerveződő fejlesztési egységek, együttműködések valósulhassanak meg.

A pályázók köre 

a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. április 8.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 118 850 000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege:

  •  „A” komponens esetében alapítási költségre legfeljebb 2.000.000 Ft támogatás igényelhető
  • „B” komponens esetében működési költségre legfeljebb 20.000.000 Ft támogatás igényelhető

Letölthető dokumentumok:

Forrás:  Pályázat az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására