palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gyakornoki pályázat a Miniszterelnökséghez

A Miniszterelnökséget vezető államtitkár pályázatot hirdet a Miniszterelnökségen gyakornoki pozíciók betöltésére. A Miniszterelnökség legfeljebb 30  fő gyakornokot kíván foglalkoztatni  –  legfeljebb 6  hónap időtartamra  szóló, szükség esetén meghosszabbítható – gyakornoki szerződés alapján.
Pályázati feltételek:
 1. magyar állampolgárság;
 2. cselekvőképesség;
 3. büntetlen előélet;
 4. a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte még be a 30. életévét;
 5. a  pályázó a  pályázat benyújtásának időpontjában felsőoktatási intézménnyel  – alapképzés, mesterképzés vagy doktori képzés keretében – hallgatói jogviszonyban áll és  várhatóan 1 éven belül  közgazdász vagy bölcsész  –  különösen politológus, történész  –  szakképzettséget  vagy az adott tudományterületen doktori fokozatot szerez;
 6. a pályázó  legalább egy  idegen nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával kell, hogy rendelkezzen.
Jelentkezni írásban lehet az alábbi dokumentumok egyidejű benyújtásával:
 • egyetemi/főiskolai tanulmányi leckekönyv vagy annak megfelelő hiteles dokumentum;
 • már megszerzett diploma fénymásolata, amennyiben a pályázó ilyennel rendelkezik;
 • nyelvvizsga-bizonyítványok fénymásolata;
 • fényképes szakmai önéletrajz;
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • pályázó  nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • motivációs levél, amely tartalmazza:
 • az elvégzett tanulmányokat;
 • az évfolyamdolgozat, szakdolgozat címét és értékelését, amennyiben volt
 • ilyen;
  • a jövőre vonatkozó elképzelések ismertetését;
  • azt, hogy miért kíván a pályázó a Miniszterelnökségen gyakorlatot teljesíteni;
  • kérelmet arra vonatkozóan, hogy a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési

  Szabályzatában meghatározott szervezeti egységek közül melyiknél szeretné a  gyakorlati idejét eltölteni.

  A Miniszterelnökség fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a gyakornok a Miniszterelnökség  minősített adatokat tartalmazó irataiba csak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerint lefolytatott ellenőrzés alapján kiadott betekintési engedély alapján tekinthet be.  Amennyiben a  szakmai gyakorlat teljesítéséhez minősített adat megismerése szükséges, a pályázó nemzetbiztonsági ellenőrzése kötelező.
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 31.
  A szakmai gyakorlat legkorábban 2013. április 1. napján kezdhető meg.
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Ördög Edina humánpolitikai referens nyújt, a 36 (1) 795-1718-os telefonszámon.
  A pályázatok benyújtásának módja: 
  A  pályázatokat  „Miniszterelnökség  –  gyakornoki program”  megjelöléssel  Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) részére kell postai úton benyújtani.
  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
  Az érvényes  –  határidőben és hiánytalanul leadott  –  pályázatot benyújtott  jelentkezők közül  a kiválasztott  pályázók személyes meghallgatása után,  a  pályázatokról a Miniszterelnökséget vezető államtitkár dönt.
  A  Miniszterelnökséggel  kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg honlapon szerezhet.