palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az ökológiai gazdálkodásra történő áttérésre, ökológiai gazdálkodás fenntartására

mezőgazdasági pályázatok

Pályázat a környezet megóvása, valamint a termelők és fogyasztók egészségének védelme érdekében az ökológiai gazdálkodásba vont területek növelésének, valamint az ökológiai gazdálkodás fenntartásának támogatásával.

A Felhívás kódszáma: VP4-11.1.-11.2.-18

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 900 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

 • legalább a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása szántó-, gyep-, ültetvény földhasználati kategóriában, az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt.
 • A 2019. január 1-jén átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek (a továbbiakban: KET) fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás 5 évére.
 • A 889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése értelmében az átállási időszak:
  • a) szántóföldi földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
  • b) gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
  • c) ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év.
 • Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdetének időpontjában a KET vonatkozásában az átállási időszak már korábban megkezdődött, de még nem telt le, a KET az átállási támogatásra az átállási időszakból fennmaradó időre jogosult.
 • Az átállási időszak kezdete a Magyarországon elismert, a 834/2007/EK rendelet szerinti ökológiai tanúsító szervezet (a továbbiakban: ökológiai tanúsító szervezet) igazolása alapján kerül meghatározásra. Az átállási időszak meghosszabbítása nem lehetséges.
 • A KET ökológiai státusza (besorolása) a kötelezettségvállalás ideje alatt minden évben január 1-jei állapot szerint kerül megállapításra és ez alapján kerül meghatározásra az átállási/fenntartási támogatás összege.
 • Amennyiben a támogatást igénylő a KET-re vonatkozóan átállási időszak lerövidítése iránti kérelmet nyújtott be az illetékes ökológiai tanúsító szervezethez és azt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) jóváhagyta, a támogatási összeg az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület ökológiai státuszváltozása kezdetének követő évétől módosul.

A projekt területi korlátozása
Az ökológiai gazdálkodási támogatás egész Magyarország területén megvalósulhat.
A támogatás keretében egybeművelt táblaterület nem jogosult támogatásra.
A támogatást igénylő az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramban támogatott gyepterületekre nem nyújthat be ökológiai gazdálkodási támogatási kérelmet.

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet az aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló kormányhatározat számát a támogatás igénylő a kérelmében feltüntette vagy a kormányhatározatot kérelme mellékleteként csatolta.

A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatás öt éven keresztül, évente kerül kifizetésre normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A támogatás mértéke, összege
A támogatási összegek kalkulációjakor az ellenőrzési/tanúsítási rendszerben való részvétel díja beszámításra került.
A támogatási összegeket a költségtáblázatok tartalmazzák. A támogatási összegek hektár alapra vannak vetítve.

Letölthető dokumentumok

Pályázatok benyújtási időszaka:
A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 2018. december 1. és 2018. december 15. között van lehetőség.

Pályázzon velünk!!!
Pályázatírás

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása