palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mészáros Lázár ösztöndíj

Pályázat a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a polgári felsőoktatási intézményekben nappali hallgatói jogviszonyban álló vagy szakképző iskolákban tanulmányokat folytató tanulók.

Pályázók köre:
Felsőoktatásban tanulók közül az alábbi szakok hallgatói pályázhatnak:

 • egészségtudományi kar – sürgősségi ellátás – mentőtiszt – Foglakoztatás kezdete: 2021.
 • természettudományi / fizikus – orvosi fizikus – orvosi fizikus – Foglalkozás kezdete: 2021.

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:

 • 18. életévét betöltötte,
 • cselekvőképes,
 • magyar állampolgár,
 • büntetlen előéletű,
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségügyi, pszichikai, fizikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,
 • hazai iskolarendszerű szakképzésben (ideértve a továbbiakban: a szakképesítés-ráépülés képzés keretében) nappali iskolai rendszerben tanulmányokat folytató tanulói jogviszonyban álló, vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali tagozatos képzésén vesz részt,
 • folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve az Ut. 7. § (6) bekezdése szerinti halasztás esetét – vállalja, továbbá
 • vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja.

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:

 • felsőoktatási intézmény hallgatója esetében az illetményalap (43.110.-Ft) 300%-a (129.330.-Ft);

Letölthető dokumentumok

Meszaros_Ösztöndíj pályázati adatlap

pályázati felhívás-Meszaros -egészségügy

A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2018. november 30.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Varga Zoltánné alezredes, Szoták Róbert őrnagy, Hajdu Attiláné őrnagy és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/14741348/28-845, 21-246, 21-139, 22-038,
e-mail: varga.zoltanne@hm.gov.hu, szotak.robert@hm.gov.hu, hajdu.attilane@hm.gov.hu, csibrik.ferencne@hm.gov.hu).