palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak támogatására

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 7. számú melléklet 5. pontja alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 10. § (5) bekezdése alapján az V. kategóriába sorolt szabadtéri színházak számára a 2012. évi színházi művészeti programjuk támogatására, elsősorban új produkcióik létrehozására, valamint a működéssel kapcsolatos költségeinek támogatására.

A pályázaton elnyert összeg előfinanszírozás keretében, egy összegben nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás az alábbi jogcímekre használható fel:

Produkciós költségekre:

 • szerzői, alkotói jogdíjra, annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • művészek tiszteletdíjára,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékre,
 • szállítási díjra,
 • bérleti díjra,
 • reklám és PR-költségre

Működési költségekre:

 • közüzemi,
 • kommunikációs,
 • adminisztrációs,
 • karbantartási stb. díjak,
 • valamint a rendszeresen foglalkoztatott munkatársak bére és közterhei

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrásai:

A pályázat keretösszege 218,5 millió forint.

A pályázat pénzügyi forrása a Kvtv. 7. számú melléklet 5. pontjában meghatározott előirányzat.

A pályázaton elnyerhető támogatás: 1 millió – 60 millió forint.

Pályázatot nyújthatnak be:

A 2011. évben V. kategóriába sorolt, önkormányzati költségvetési szervként működő vagy önkormányzattal kötött érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkező szabadtéri színházak, melyek

 • állandó – jellemzően természeti vagy építészeti örökséghez kötődő – játszóhellyel rendelkeznek, a nyári évadban (jellemzően május 1-jétől szeptember 30-ig) játszik, és
 • 2012. évben legalább egy saját bemutató színrevitelével új művészeti értéket hoz létre, továbbá
 • 2012. évben legalább 20 színházi előadást tartanak vagy 50 ezer fizető nézője van.

Letölthető dokumentumok

Szabadtéri színházak – pályázat

A  benyújtás határideje, helye, módja:

A pályázatokat az előadó-művészeti szervezetet fenntartó vagy vele érvényes közszolgáltatási szerződést kötött HELYI ÖNKORMÁNYZATHOZ. két eredeti és két másolati példányban benyújtani.

A beadási határidő: 2012. március 24.

A helyi önkormányzat a pályázatot a beadási határidőt követő 5 munkanapon belül, 2012. március 30-ig a Magyar Államkincstár által üzemeltett elektronikus rendszerben rögzített, onnan kinyomtatott adatlapon, a szükséges mellékletekkel postai úton nyújtja be a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságához (továbbiakban: Igazgatóság). A határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.

A borítékra írják rá: SZABADTÉRI SZÍNHÁZAK PÁLYÁZATA

Forrás: http://www.kormany.hu/