palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az V. kategóriába besorolt nemzetiségi színházak támogatására

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 7. számú melléklet 5. pontja alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 10. § (5) bekezdése alapján az V. kategóriába sorolt nemzetiségi színházak számára a 2012. évi színházi művészeti programjuk támogatására, elsősorban új produkcióik létrehozására, valamint a működéssel kapcsolatos költségeinek támogatására.

A pályázaton elnyert összeg előfinanszírozás keretében, egy összegben nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrásai:

A pályázat keretösszege 68 millió forint.

A pályázat pénzügyi forrása a Kvtv. 7. számú melléklet 5. pontjában meghatározott előirányzat.

A pályázaton elnyerhető támogatás: 1 millió – 40 millió forint.

Pályázatot nyújthatnak be: A 2011. évben V. kategóriába sorolt, önkormányzati költségvetési szervként működő vagy önkormányzattal kötött érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkező nemzetiségi színházak.

Nemzetiségi színház az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatával elismert, nemzetiségi nyelven játszó színház vagy magyar nyelven játszó színház, melynek az adott nemzetiséghez kötődő alkotóközösségei által létrehozott előadásai alapvetően e nemzetiségi közösség anyanyelvű művelődési igényeinek kielégítését szolgálják és kötődnek a nemzetiségi közösség szocio-kulturális hátteréhez, hagyományaihoz.

A támogatás az alábbi jogcímekre használható fel:

Produkciós költségekre:

 • szerzői, alkotói jogdíjra, annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • művészek tiszteletdíjára,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékre,
 • szállítási díjra,
 • bérleti díjra,
 • reklám és PR-költségre

Működési költségekre:

 • közüzemi,
 • kommunikációs,
 • adminisztrációs,
 • karbantartási stb. díjak,
 • valamint a rendszeresen foglalkoztatott munkatársak bére és közterhei

Letölthető dokumentumok

Nemzetiségi színházak – pályázat

A  benyújtás határideje, helye, módja: A pályázatokat az előadó-művészeti szervezetet fenntartó vagy vele érvényes közszolgáltatási szerződést kötött HELYI ÖNKORMÁNYZATHOZ. két eredeti és két másolati példányban benyújtani.

A beadási határidő: 2012. március 24.

A helyi önkormányzat a pályázatot a beadási határidőt követő 5 munkanapon belül, 2012. március 30-ig a Magyar Államkincstár által üzemeltett elektronikus rendszerben rögzített, onnan kinyomtatott adatlapon, a szükséges mellékletekkel postai úton nyújtja be a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságához (továbbiakban: Igazgatóság). A határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.

A borítékra írják rá: NEMZETISÉGI SZÍNHÁZAK PÁLYÁZATA