palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat civil szervezeteknek a Kodály Központ díjmentes használatára

Kedves Barátunk, örömmel tájékoztatjuk, hogy pécsi civil szervezetek részére pályázatot írunk ki a Kodály Központ díjmentes használatára. A Központban rendszeresek a nemzetközi színvonalú koncertek és konferenciák, ugyanakkor szeretnénk a „Kodályt” még nyitottabbá tenni – elsősorban a pécsi polgárok számára. Pályázatunk ezt a célt szolgálja.


A pályázat célja
A Kodály Központ az egyik legjelentősebb EKF-beruházásként 2010. december 16-óta nyitva áll a különböző professzionális, üzleti alapon szerveződő komoly- és könnyűzenei rendezvények szervezői számára, megnyitása óta a Dél-Dunántúl régió egyik legfontosabb hangverseny- és konferenciaközpontjává vált. Az új intézmény valódi léptékváltást jelent Pécs zenei- és konferenciaéletében, azonban ez a léptékváltás együtt jár azzal is, hogy a komolyabb tőkeerőt nélkülöző, jellemzően civil szerveződések számára az új épület nehezen hozzáférhető professzionális rendezvényeik lebonyolítására.
A pályázat kiírásának célja a pécsi civil szervezetek munkájának segítése azzal, hogy a Kodály Központ helyiségeit évente összesen 10 napra térítésmentesen biztosítja konferenciák illetve hangversenyek, koncertek szervezése céljából. A pályázaton a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. olyan szervezetek jelentkezését várja, amelyek a professzionális rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához megfelelő háttérrel rendelkeznek, de költségvetési kereteik vagy jótékonysági céljaik a Kodály Központ teremhasználati díjainak kifizetését nem teszik lehetővé.

Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be Pécs városban székhellyel bejegyzett civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, vagy más székhelyen bejegyzett, de Pécsett tagszervezettel, telephellyel rendelkező szervezetek, ha a tagszervezet Pécsett, helyben folytat tevékenységet. Magánszemély civil szervezeten keresztül nyújthatja be pályázatát.

Nem nyújthatnak be pályázatot:
Gazdasági társaságok, közalapítványok, párt által alapított alapítványok, párt részvételével létrehozott egyesületek, szakszervezetek, munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, egyházak, továbbá azok a civil szervezetek, melyek Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által valamely korábban megítélt támogatásról nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el, vagy az elszámolást az Önkormányzat részben vagy egészében nem fogadta el, vagy korábbi támogatásra vonatkozó visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

A benyújtható pályázatok száma: Egy szervezet csak 1 pályázatot nyújthat be.

Pályázat tartalma

A megpályázható teremhasználat feltételei:

 • A pályázó szervezet tevékenységi körében pályázni lehet a Kodály Központ konferencia- és szekciótermeinek és/vagy a Kodály Központ Hangversenytermének teremhasználati díj és üzemeltetési költségeket megfizetése nélküli igénybevételére konferencia, vagy zenei koncert megszervezése céljából.
 • A pályázaton kiválasztásra kerülő események szervezői számára a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. az alábbi lehetőségeket biztosítja:
 • A Kodály Központ alapszolgáltatásba tartozó infrastrukturális eszközeinek használata.
 • A Kodály Központ alapszolgáltatásba tartozó technikai eszközeinek használata. (A Kodály Központ fény-, hang, és színpadtechnikai leírásai a www.kodalykozpont.hu oldalon elérhetők.)
 • A Kodály Központ promóciós eszközeinek külön megállapodásban rögzített használata.
 • C) A pályázat elnyerése nem foglalja magában az alábbi erőforrásokat, amelyek biztosítása a pályázó szervezet feladata:
  • A megszervezésre kerülő program saját költségeit.
  • A Kodály Központban nem meglévő, de a megpályázott rendezvényhez szükséges technikai, promóciós és infrastrukturális eszközöket.
  • A rendezvény során felmerülő szerzői jogdíjak költségeit.
  • A szükséges létszámú hosztesz és ruhatári szolgálat költségének fedezetét. Ezeket a szolgáltatásokat kizárólag a Kodály Központ által meghatározott, az üzemeltető céggel szerződéses viszonyban álló hosztesz-cégtől lehet és szükséges igénybe venni. A hosztesz- és ruhatári szolgálat adott rendezvényen szükséges létszámát az üzemeltető cég állapítja meg a rendezvény adottságainak figyelembevételével, ettől eltérni semmilyen esetben nem lehetséges. Konferenciák esetén általában 5-20 fő között, míg a hangversenyteremben megtartott előadás vagy rendezvény alkalmával 20-40 fő között mozog a szükséges ruhatári és hosztesz személyzet létszáma, amelyről további tájékoztatást Hauer János üzemeltetési igazgató (hauer.janos@zsn.hu) nyújt.
  • Az eseményhez kötődő egészségügyi szolgáltatások költségeit, amelyről további felvilágosítást Hauer János üzemeltetési igazgató (hauer.janos@zsn.hu) nyújt.
 • A rendezvényszervezők a szervezett eseményhez kapcsolódóan anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért. További információkat Hauer János üzemeltetési igazgató (hauer.janos@zsn.hu) nyújt.
 • A pályázók által szervezett rendezvényeknek a pályázat kiírásától számított legalább 6 hónapon túli időpontra kell esniük, azonban nem lehetnek korábbiak 2012. szeptember 1-nél, sem későbbiek 2013. július 31-nél.
 • A pályázat benyújtásához a kiírásban felsorolt dokumentumokat, leírásokat kell csatolni. A hiányos dokumentációval beérkező pályázatokat a kiíró nem értékeli.
 • A beérkezett pályázatokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága határozatban dönt. A pályázatok feldolgozását és a bizottsági döntésre történő előkészítését a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. végzi.
 • A rendezvény időpontját nyertes pályázat esetén egyeztetni kell a Kodály Központ üzemeltető szervezetével, az időpont végleges befoglalásakor a Kodály Központ foglalási rendje az iránymutató.
 • A rendezvényekhez kapcsolódó gasztronómiai és vendéglátási szolgáltatások tekintetében a rendezvényre vonatkozóan előzetesen egyeztetni kell a Kodály Központot üzemeltető céggel, az érvényben lévő vendéglátói szerződésekre tekintettel.
 • A rendezvények promóciós tevékenységéhez kapcsolódó marketing kiadványokon a Kodály Központ, valamint Pécs a kultúra városa védjegy (logo stb.) megjelentetését egyeztetni kell Salamon Éva marketing vezetővel (salamon.eva@zsn.hu).
 • A pályázatok anyagait a kiíró a pályázati folyamat lezárulta után nem őrzi meg, harmadik személynek nem adja tovább, illetve a pályázónak vissza nem küldi.

  A benyújtás módja: Pályázatot benyújtani a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, vagy a városi portáról letölthető adatlapon lehet.

  Határidők, egyéb feltételek: A pályázatokat 2012. február 28-ig kell benyújtani elektronikus formában a kodalypalyazat@zsn.hu e-mail címen, illetve a Kodály Központot üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. számára postai úton is: Pécs, H-7603 Pécs, Pf.: 27.

  Amennyiben az elektronikus és a papíralapú pályázat adataiban eltérés mutatkozik, elsődleges és érvényes információnak a papírforma szerint beadott pályázat tekintendő.

  A pályázatok beadásának határideje: 2012. február 28.

  A határidő lejárta után beérkező pályázatok érvénytelennek tekintendők. A határidő a pályázó tevékenységére vonatkozik (személyes leadás, postára adás dátuma). Ha a pályázat a benyújtandó papíralapú és elektronikus verziója közül csak az egyik érkezik be időben, a pályázat érvénytelen.

  A benyújtandó pályázati anyag részei:

  1. A pályázati adatlap
  2. A rendezvény részletes leírása, mely pontos képet ad a tervezett esemény jellegéről, illetve tematikájáról (maximum 2 oldalon.)
  3. A tervezett rendezvénynek megfelelő rendezvény adatlapot kötelezően ki kell tölteni, kivéve a rendezvény szempontjából nem releváns információkra vonatkozó részeket. Természetesen az időpontokra vonatkozó kérdések tervezett időpontokat jelölnek. (Komolyzenei, könnyűzenei, egyéb és konferencia rendezvények, illetve a konferenciák adatlapja) lásd: mellékletek.
  4. Előadó-művészeti események tervezésekor (abban az esetben is, hogyha az csak kiegészítő eseménye egy más jellegű, pl. konferencia rendezvénynek) minden esetben kötelező az előadás technikai riderének (hang, fény- és színpadtechnikai leírás) csatolása.
  5. Saját kommunikációs terv, tervezett saját megjelenések listája
  6. az alapító okirat hiteles másolata
  7. 30 napnál nem régebbi bírósági cégkivonat a szervezet nyilvántartási adatairól
  8. A pályázónak nyilatkoznia kell annak tudomásul vételéről, hogy az önkormányzat a helyszínen ellenőrzi a pályázott cél szerinti igénybevételt, valamint arról, hogy a szervezetnek nincs az Önkormányzat felé fennálló tartozása. A nyilatkozat elmulasztása, valamint az Önkormányzat felé fennálló tartozás pályázati kizáró tényező.

  A projektek dokumentálása: A pályázókat pályázatuk elbírálásának eredményéről a pályázat kiírója a megadott e-mail elérhetőségen tájékoztatja a leadási határidőt követő 90 napon belül. A pályázók nevének és projektjének közzétételéről, függetlenül attól, hogy projektjük támogatásra vagy elutasításra került, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik a www.pecs.hu weboldalon.

  A pályázati adatlap és mellékletei letölthetők a www.pecs.hu, illetve a pecsicivil.hu weboldalról. A pályázattal kapcsolatos bővebb információkkal Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala civil referense áll rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken (E-mail: jonasg@ph.pecs.hu, telefon 72/533-903).

  A Kodály Központtal, az ott megvalósítható események technikai feltételeivel kapcsolatban felmerülő kérdések esetében a Kodály Központot üzemeltető szervezet részéről Sári Sándor áll rendelkezésre a sari.sandor@zsn.hu e-mail címen.

  A pályázati kiírás mellékletei:
  1. melléklet – részletes pályázati információk
  2. melléklet – a hangversenyterem alapszolgáltatásai
  3. melléklet – alapszolgáltatások a konferencia és egyéb üzleti típusú rendezvény funkciókhoz
  4. melléklet – Kodály Központ Civil Pályázati adatlap
  5. melléklet – rendezvény adatlap / előadóművészeti – komolyzenei rendezvények
  6. melléklet – rendezvény adatlap / előadóművészeti – könnyűzenei rendezvények
  7. melléklet – rendezvény adatlap / előadóművészeti – egyéb rendezvények
  8. melléklet – rendezvény adatlap / konferencia és egyéb üzleti típusú rendezvények
  9. melléklet – Kodály Központ foglaltsági naptár
  10. melléklet – nyilatkozat az Önkormányzat ellenőrzési jogáról
  11. melléklet – nyilatkozat a tartozás mentességről
  12. melléklet – tartalomjegyzék a beadandó pályázathoz

  A pályázati kiírás mellékleteinek letöltése zip fájlban.

  Forrás: http://www.eozinmagazin.hu/