palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Gyermekes családok közösségépítő üdülésének támogatására

ncsszi pályázatokA Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, alapján nyílt pályázatot hirdet a Gyermekes családok közösségépítő üdülésének támogatására.

Kód: CSP-CSNY-11

A pályázat célja: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatni kívánja a gyermekeket nevelő családok közösségeinek – kizárólag Magyarország területén megvalósuló – együttes pihenését és egyúttal a pályázó szervezetek közösségépítő, a családi értékeket pozitívan megjelenítő és népszerűsítő, az üdülés helyszínén, az üdülés szerves részeként megvalósuló önkéntes tevékenységét illetve programját.

Kiemelten támogatja a pályázat a három- és több gyermeket nevelő családok, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok, az egyszülős családok, valamint a fogyatékos vagy tartósan beteg gyermekeket nevelő családok közös üdülését, és a nagyszülők részvételének lehetősége útján a generációk közötti együttműködést és kapcsolatépítést.

A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 23 750 000 Ft, azaz huszonhárommillió-hétszázötvenezer forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium XX. fejezet 16/7 címrendi besorolású, „Családpolitikai célú pályázatok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 296524) terhére.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

  • A pályázaton legfeljebb 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
  • Egy pályázat esetében a szervezetek minimum 10 fő részvételével megvalósuló és legalább 5 család* közös nyaralását támogató programmal pályázhatnak. (A pályázóknak a nyaralásban résztvevők adatait tartalmazó jelenléti íveket és fotódokumentációt kell készíteniük, amelyeket majd a szakmai beszámolóhoz kell csatolniuk.)

* Család: szülők, kiskorú gyermekek, nagykorú, de még a családban élő/eltartott gyermekek és nagyszülők.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a pályázat, amely:

a) A különleges méltánylást érdemlő helyzetükre tekintettel az alábbi családok közös üdülését valósítja meg:

  • három- és több gyermeket nevelő családok,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok,
  • egyszülős családok,
  • családdal együtt utazó fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek vagy felnőtt

b) A nyaralás helyszínét adó településen vagy területen a család értékét pozitívan megjelenítő kreatív elemmel, kommunikációval vagy az adott hely számára valamilyen önkéntes munkavégzéssel is kiegészíti a programját.

c) Az üdülést hátrányos kistérségekben, pl. kelet-magyarországi régiókban – Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye), Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye) – elsősorban a falusi turizmus* lehetőségeit kiaknázó helyszínre szervezi.

*A falusi turizmus elsősorban a vidéki – nem városi és nem kiemelt üdülőhelyen fekvő – településeken (faluban, tanyán, tanyás térségben) folytatott vendéglátás, amely magában foglalja a szállást, az étkezési és programszervezési szolgáltatásokat egyaránt. A falusi vendéglátás valójában bárhol szervezhető, ahol a vendégfogadás falusias jellege biztosítható és a közvetlen környék (akár városrész) kielégíti a falusi vendéglátással szemben támasztott tartalmi és formai követelményeket.

A támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

A pályázat keretében kizárólag a Gyermekes Családok Közös Üdülésének megrendezésével kapcsolatos ténylegesen felmerülő, pénzügyileg teljesített kiadások biztosításához nyújtható támogatás.

Elszámolhatók az üdüléshez és az üdülés ideje alatt megvalósuló rendezvények, programok lebonyolításához kapcsolódó dologi kiadások (beleértve többek között pl. szállás, szállítás, élelmiszer, étkezés, rendezvények szervezési költségei, stb.) valamint kis értékű tárgyi eszközök (sporteszközök, játékok, sátrak, stb.)

A támogatás felhalmozási kiadásokra és használt eszköz vásárlására nem fordítható.

A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint. A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át. A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül meg kell történnie.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június 15. és 2011. november 30. közé eső időszak. A pályázati űrlapon a megjelölhető maximális üdülési időszak 7 napos (6 éjszakás) időtartam lehet. A 6 éjszaka alatt a nyaralás helyszínére történő megérkezéstől annak elhagyásáig történő 6 éjszaka értendő.)

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • közhasznú és kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
  • közhasznú és kiemelkedően közhasznú alapítványok,
  • egyház, egyházi szervezet (pl. plébánia, parókia).

Továbbá, amelyek: a Pályázatkezelő internetes Pályázatkezelő Rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak.

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtásának határideje: Az internetes pályázatok beadási határideje: 2011. augusztus 8. 24.00 óra

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került.

Pályázatkezelő

NEMZETI CSALÁDÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
palyazat@ncsszi.hu
http://www.ncsszi.hu

További információk: A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint az palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.