palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására – óvodai program

Pályázat a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózása érdekében társadalmi innovációk támogatására és az óvodák közötti tudásmegosztás fejlesztését célzó projektek megvalósítására.

A Felhívás címe: Társadalmi innovációk – Óvodai Esélypontok
A Felhívás kódszáma: EFOP-5.2.3-17

A felhívás célja a hároméves kortól kötelező óvodába járás támogatása Esélypontok és körülöttük szervezendő innovációs hálózatok kialakításával a hátrányos és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekeket nevelő óvodák segítése érdekében. Az Esélypontok kialakításával a cél az óvodai feladatokat segítő, esélyteremtő és a felzárkózást segítő programok összehangoltabb megvalósítását szolgáló óvodai innovációs hálózat létrehozása, amely hálózati tanulás révén képes használható tudást közvetíteni a feladatban érintett hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő intézmények között.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a
fenti célkitűzésnek.

Célcsoport

 • óvodapedagógusok és munkájukat segítő alkalmazottak (pl. dajka, pedagógiai asszisztens
 • óvodás korú gyermekek és szüleik

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 000 000 000 Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: minimum 20 db, maximum 33 db.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 30 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft.

Az Esélypontok (konzorciumvezetők) 3-5 óvodát vonhatnak be:

 1. 3 óvodát bevonó Esélypont maximum 30 000 000 Ft,
 2. 4 óvodát bevonó Esélypont maximum 40 000 000 Ft,
 3. 5 óvodát bevonó Esélypont maximum 50 000 000 Ft. támogatásra nyújthat be kérelmet.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott köznevelési intézmény: óvoda vagy fenntartója.

Letölthető dokumentumok

Felhívás-ovoda

egyéb dokumentumok

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. december 12. napjától 2018. év október 24. napig van lehetőség

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. december 12. – 2018. január 16.
 • 2018. január 23. – 2018. február 21.
 • 2018. február 28. – 2018. március 30.
 • 2018. április 6. – 2018. május 30.
 • 2018. június 6. – 2018. augusztus 29.
 • 2018. szeptember 5. – 2018. október 24.