palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Diákutaztatási pályázat

A Petőfi Irodalmi Múzeum Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet magyarországi és határon túli alap- és középfokú oktatási intézmények, valamint kollégiumok számára budapesti és nagykőrösi, Arany János életének és műveinek helyszíneit bejáró kirándulások támogatására.

A pályázatban részt vehetnek: magyarországi (kivéve budapesti) és határon túli alap- és középfokú oktatási intézmények és kollégiumok tanulói 12-18 éves korig.

Előnyt élveznek a határon túli pályázók, hátrányos helyzetű családok és nagycsaládosok gyermekei, teljes osztályok és azok a magyarországi diákcsoportok, amelyek határon túli testvériskolájukkal közösen nyújtanak be pályázatot.

Tekintettel arra, hogy a program összes költségét az Arany János Emlékbizottság döntése nyomán Magyarország Kormánya biztosítja, így az nem ró terhet a családokra. Felhívjuk a pedagógus kollégák figyelmét, hogy fokozottan tartsák szem előtt az esélyegyenlőségi szempontokat.

A diákcsoportok létszáma:

A csoportok létszáma 10-35 fő lehet. A pályázatnak nem feltétele, hogy teljes osztályok jelentkezzenek, kisebb, illetve vegyes korosztályú csoportok jelentkezését is várjuk. Csoportonként legfeljebb 3 fő pedagógus és/vagy felnőtt kísérő részvételét téríti meg a múzeum. Amennyiben a csoport összetétele speciális gondoskodást igényel, a kísérő pedagógusok száma ennél magasabb is lehet. Ezt kérjük indokolni az Általános űrlapon.

Az út időtartama: 1-3 nap.

A program időtartama egyenes arányban álljon a Budapesttől számított távolsággal; minél távolabbi helyszínről érkeznek a pályázók, annál hosszabb, de maximum 3 napos útra lehet pályázni.

A program biztosítja a résztvevőknek:

 • az útiköltséget (irányadó a vasúti, buszos és budapesti tömegközlekedési szabályozásról szóló tájékoztató a felhívás végén);
 • a szállásköltséget egy a múzeum által közvetített budapesti szálláshelyen;
 • a napi 3-szori étkezést, ebből az ebédet a Petőfi Irodalmi Múzeum biztosítja, a kertjében lévő Károlyi Étteremben; a reggelit és a vacsorát a szálláshely biztosítja,
 • a múzeumi és intézményi belépőket.

Programkínálat:

 1. A program során minden csoport megtekinti a PIM Önarckép álarcokban című Arany János-emlékkiállítását egy hagyományos tárlatvezetés, vagy a kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás keretében.
 2. A csoportoknak ezen kívül
  • a) egynapos budapesti kirándulás esetén: 1 program választandó,
  • kétnapos út esetén: 2 program választandó,
  • háromnapos út esetén: 3 program választandó.

Pályázati dokumentáció beadása:
A pályázatok beadása elektronikusan és postai úton történik.
Benyújtandó dokumentumok pályázatonként (melyeket egy csatolt melléklet tartalmaz):

 • Adatlap;
 • Programválasztó űrlap;
 • Általános űrlap.

A dokumentumokat lehetőség szerint számítógéppel kérjük kitölteni. Amennyiben erre nincs mód, úgy a pályázókat kérjük, hogy nyomtatott nagy betűket használjanak.

A múzeum a jelentkezőktől csak hiánytalanul (aláírással és pecséttel ellátott) kitöltött jelentkezési lapokat tud elfogadni.

A pályázatokat elektronikus úton (pdf. vagy jpg. formátumban), az alábbi címre várjuk: aranyut200@pim.hu. A tárgy rovatban Aranyút Pályázat szerepeljen.

A pályázatok benyújtása postai úton is szükséges a múzeum címére: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest, Károlyi u. 16. A borítékon kérjük feltüntetni: Aranyút Pályázat. Javasoljuk, hogy ajánlottan adják postára az eredeti dokumentumokat.

További információk:

A pályázatok befogadása és elbírálása folyamatos. A támogatás odaítélése beérkezési sorrendben, a keretösszeg erejéig történik. A PIM fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a megpályázott program/út hosszúságát illetően javaslatot tegyen.

A kirándulások időpontjára minden esetben hétköznap: hétfőtől péntekig kerülhet sor. A pályázók az Általános űrlapon heti időintervallum megadásával tudnak pályázni. A beosztást a múzeum munkatársai készítik el, a kapacitás függvényében. Ezáltal a kirándulás pontos időpontja a kiértesítést követően válik véglegessé.
A nyertes pályázókat elektronikus úton, levélben értesítjük. A részükre – az utazást megelőzően – az Együttműködési megállapodást megküldjük.

A nyertes pályázókkal/a jelentkező iskolákkal a PIM Együttműködési megállapodás keretében rögzíti a látogatás részleteit, amely (előzetes egyeztetésnek megfelelően) a benyújtott pályázattól eltérhet. Az Együttműködési megállapodást a múzeum elektronikusan, a látogatást megelőzően legalább 10 naptári nappal megküldi az iskolák/intézmények részére. Az aláírt (és lepecsételt) Együttműködési megállapodás szkennelt változatát a múzeum e-mail címére postafordultával kérjük megküldeni (pdf. vagy jpg. formátumban): aranyut200@pim.hu. A tárgy rovatban Aranyút Megállapodás szerepeljen.
Az Együttműködési megállapodást postai úton is kérjük megküldeni összesen 3 példányban a múzeum részére (Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest, Károlyi u. 16.) az utazás megtételét megelőzően legalább 5 naptári nappal. A borítékon kérjük feltüntetni: Aranyút Megállapodás. Egy példányt a nyertes pályázónak aláírva visszaküldünk.

Javasoljuk, hogy ajánlottan adják postára az eredeti dokumentumokat.

Kérjük, hogy amennyiben fogyatékkal élő látogatók is érkeznek, azt a benyújtandó Általános űrlapon jelezze a csoportot képviselő/kapcsolattartó pedagógus.

Bővebben: Diákutaztatási pályázat