palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat házi orvosok, egészségügyi szolgáltatók számára

Pályázat szív- és érrendszeri prevenciós és gondozási programok, rosszindulatú daganatos betegségek szűrését és korai felismerését elősegítő programok, valamint gyermekek körében egészségfejlesztési programok megvalósítására.

A pályázat keretében lehetőség nyílik a Három generációval az egészségért program megvalósítására, mely az egészségügyi alapellátás fejlesztését, valamint az alapellátásban résztvevő szereplők együttműködését állítja központba, bevonva ugyanakkor a szakellátást, az Egészségfejlesztési Irodákat, valamint a területi és települési önkormányzatokat.

A pályázat célja továbbá cél a magyar lakosság egészségértésének javítása és egészséges életmódjának elősegítése, különös tekintettel a gyermekek körében a rendszeres fizikai aktivitás, az egészséges táplálkozás elterjesztésére, valamint a dohányzás megelőzésére és a leszokás támogatására.

A pályázat keretösszege: közel 5,8 mrd Ft

Támogatásra jogosultak köre 

 • Jelen pályázati kiírás keretében egyrészt közfinanszírozott, háziorvosi (ide értve a vegyes praxisokat is), valamint házi gyermekorvosi ellátást területi ellátási kötelezettséggel nyújtó egészségügyi szolgáltatók pályázhatnak, amelyek közfinanszírozott ellátást nyújtanak és erre vonatkozóan működési engedéllyel, valamint hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkeznek.
 • Másrészt pályázhatnak olyan helyi önkormányzatok társulásai (továbbiakban: Önkormányzati Társulások), amelyek közfinanszírozott, háziorvosi ellátást területi ellátási kötelezettséggel nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal szerződéses jogviszonyban állnak és vállalják a pályázati felhívásban előírt intézkedések megvalósítását.

Jelen felhívás keretében a 3.1.1. pontban meghatározott háziorvosi szolgálatok kizárólag konzorciumban pályázhatnak az alábbiak szerint:

 • háziorvosi praxisok együttműködésében
 • házi gyermekorvosi praxisok együttműködésében
 • háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok együttműködésben

A háziorvosi szolgálatok konzorciuma, a szolgálatok praxis joggal bíró háziorvosainak és házi gyermekorvosainak nyilatkozataiban foglalt szakmai-szervezési együttműködése. A konzorcium vállalja az együttműködési feladatok (4.1.C.) teljesítését.

A háziorvosi szolgálatok konzorciumának az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • legalább öt háziorvosi és/vagy házi gyermekorvosi praxisnak részt kell vennie
 • a konzorciumot alkotó praxisok legfeljebb két, egymással határos járásban működhetnek
 • a konzorciumot alkotó praxisok ellátási területe egyazon Egészségfejlesztési Irodához tartozzon (amennyiben a területen az rendelkezésre áll)

A pályázat benyújtásának feltételei 

 • Egyedi támogatási kérelem (Pályázati adatlap) benyújtása
 • Szakmai-szervezési program benyújtása /min. 2 – max. 6 A4 oldal terjedelemben/ (1. számú melléklet)
 • Költségterv benyújtása az igényelt támogatás felhasználására vonatkozóan (2. számú melléklet)
 • Gazdálkodási és összeférhetetlenségi nyilatkozat benyújtása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásai alapján (3. és 3./a számú melléklet)
 • Fejlesztési korlátra vonatkozó nyilatkozat benyújtása annak tudomásul vételéről, hogy a pályázó egészségügyi szolgáltató csak az igazoltan meglévő közfinanszírozott kapacitásai és humánerőforrása mértékéig tervezhet fejlesztéseket. (4. számú melléklet)
 • Együttműködési megállapodás a háziorvosi szolgálatok konzorciumi partnerei között, mely tartalmazza a partnerek adatait (5. számú melléklet)

A pályázat tartalma

Szakmai-szervezési program tartalma tekintetében az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges: A pályázónak (min. 2 – max. 6 A4 oldal terjedelemben) szükséges bemutatnia szükségletfelmérés alapján a célcsoportot, a célcsoport elérésére, bevonására tervezett lépéseket, a feladatban résztvevő szakembereket, a járási egészségtervvel (amennyiben van) való összhangot.

Be kell mutatni továbbá az egyes ellátási szintek és ellátásban részt vevő szereplők – különös tekintettel a háziorvosok, házi gyermekorvosok, szakdolgozók, védőnők, a járóbeteg szakellátások, az Egészségfejlesztési Irodák, valamint a területi és települési önkormányzatokat – közötti tervezett együttműködést.

A szakmai-szervezési programban szíveskedjenek meghatározni az elérni kívánt célokat és az eredmények mérését szolgáló indikátorokat.

A szakmai-szervezési programban meg kell határozni a szakellátók, valamint az Egészségfejlesztési Irodák szerepét, illetve fel kell tüntetni a szakellátást terhelő várható esetmegbeszélés, konzultáció költségeit.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek köre 

Koordinációs feladatok ellátása, ami a szakmai feladatokon túl magában foglalja a programban résztvevők közötti rendszeres találkozók szervezését és ezek dokumentálását.

A pályázók közös ellátási rendjének esetleges többletszolgáltatásokról szóló működési szabályzatának kidolgozása.

A.)    A pályázók kiemelt hangsúlyt fektetnek a gyermekek egészségének megőrzésére, fejlesztésére.
B.)    A pályázók (konzorciumban részt vevő háziorvosi szolgálatok, valamint önkormányzati társulások) által ellátandó 40-65 év közötti férfiak és nők körében szelektív és célzott prevenciós feladatok megvalósítása.
C.) Együttműködési feladatok
D.) Eszközbeszerzés
E.) Életmódváltást segítő programok megvalósítását biztosító szakemberek (gyógytornász, dietetikus, egészségpszichológus, klinikai szakpszichológus) bevonása.
F.)    Folyamatos szűrés, a kis és közepes kockázatú betegek számára alapgondozást nyújtó MSc ápolók bevonásával, ill. képzésen részt vett OKJ, BSc ápolók bevonásával a kompetencia szintjük szerint
G.) Konkrét célkitűzések elérése érdekében az egy esetre vetített szűrésére, gondozására jutó összeg havi 14 000 Ft értékben maximalizált
H.) Szakorvosi részvétel a lakóhely közeli ellátás fejlesztése érdekében (távkonzultáció, telemedicina szolgáltatások)

A pályázat végrehajtás időtartama: A pályázat tényleges megvalósításának megkezdése nem előzheti meg a pályázati kiírás napját.  A pályázat megvalósításának végső határideje: 2020. június 30.

A támogatás formája: Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. A finanszírozás módja előfinanszírozás egy összegben, utólagos elszámolással.

A támogatás mértéke 

 • a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 80 millió Ft.
 • b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Letölthető dokumentumok

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

A támogatási kérelmek benyújtása

A pályázatot papír alapon, zárt csomagolásban a következő címre kell eljuttatni:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
1525 Budapest 114. P.O.B. 32.

A borítékon szükséges feltüntetni a „Három generációval az egészségért program” elnevezést.

A pályázat anyagát elektronikusan a  cv@aeek.hu email címre kérjük megküldeni.

A pályázat benyújtásának határideje (email beérkezése, valamint a postára adás időpontja): 2019. február 28. 23:59