palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítésére – TIOP-3.5.1-09/1 -LHH tervezési felhívás

umfteulogoTámogatás célja: A konstrukció általános célja, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben kis-, illetve mikrotérségi szinten álljanak rendelkezésre a társadalmi integráció szempontjából kulcsfontosságú minőségi közszolgáltatások, középpontban szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal, hozzájárulva ezzel a társadalmi aktivitás növeléséhez, és a térségben a társadalmi integráció erősítéséhez.

A fenti általános cél elérése érdekében a következő specifikus célokat kell teljesíteni:

 • A térségi szereppel bíró szolgáltató központok épületei készüljenek el (elsősorban meglévő épületek átalakításával, de akár új építéssel)
 • A központok felszereltsége feleljen meg a korszerű (ezen útmutatóan meghatározott) szakmai elvárásoknak
 • A szolgáltató központok komplex szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtsanak (legalább az ezen útmutatóban meghatározott mélységben)
 • A központok dolgozói készüljenek fel az innovatív szolgáltatások nyújtására
 • A projekt közvetlen célcsoportja ismerje meg a kialakított szolgáltatásokat

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Alap Forrás összege: 3 051 500 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.08.01.
Beadási határidő: 2009.10.31.

Pályázati dokumentáció:

 • Tervezési felhívás
 • Tervezési útmutató
 • 1_projekt_adatlap
 • 2_Kitoltesi_utmutato
 • 3_Koltsegvetesi_sablon_konzorciumos
 • 4_koltsegvetesi_specifikacio
 • 5_Elszamolhato_koltsegek_utmutato_ERFA
 • 6_Elszamolhato_koltsegek_utmutato_ESZA
 • 7_OTMR_adatlap
 • 8_KOZZETETELI KERELEM
 • 9_TIOP FFutmutato_valaszthato_szempontokhoz
 • 10_TIOP_EEutmutato_valaszthato_szempontokhoz
 • 11_egyseges_terkoh_utmutato
 • 12_Segedlet_2009
 • 13_Rehab szakmernoki nyilatkozat
 • 14_Tervezoi_nyilatkozat
 • 15_tulajdonosi_nyilatkozat_sablon
 • 16_oneletrajz_minta
 • 17_utmutato a megvalosítasi szerzodesekhez
 • 18_Kedvezmenyezettek_taj_kot
 • 19_UMFT_Arculati_kezikonyv
 • 20_Egyuttmukodesi_megallapodas
 • 21_konzorciumi_egyuttmukodesi
 • 22_TSZ_sablon_minta
 • 23__Fenntartoi_nyilatkozat

Kedvezményezettek köre: Jelen kiírás keretében az alábbi típusú szervezetek lehetnek projektgazdák önállóan vagy konzorciumban. Konzorciumi tagok száma projektenként legfeljebb öt lehet, a konzorcium vezetőjével együtt.
Projektgazda vagy konzorciumi tag lehet:

 • Helyi önkormányzat (KSH 321);
 • Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322)
 • Helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 323)
 • Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364) és intézményei;
 • Többcélú kistérségi társulás (KSH 366)


Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

 1. A projekt előkészítő szakaszában a megvalósíthatósági tanulmány készítése, melynek része a központ szolgáltatásaihoz kapcsolódó lakossági szükségletek felmérésé és a kistérség szociális és gyermekjóléti szolgáltatásaihoz kapcsolódás bemutatása.
 2. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység.
 3. Szervezetfejlesztés, a központban dolgozók, foglalkoztatottak, és esetlegesen a térségben a központtal együttműködő térségi szereplők felkészítése, képzése a nyújtandó szolgáltatások innovatív biztosítására.
 4. A szolgáltatásoknak helyszínt biztosító központok infrastruktúrájának fejlesztéséhez, kialakításához
  1. a projektgazda tulajdonában, vagyonkezelésében vagy használatában lévő épület/épületrész értéknövelő bővítése, átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele, a projektgazda tulajdonát képező új épület építése;
  2. a szolgáltatások biztosításához eszközbeszerzés, csak az előző pontban felsorolt tevékenységgel együttesen támogatható alábbiak szerint:
   1. kapcsolódó IKT (információs és kommunikációs technológia) infrastruktúra fejlesztése, internet elérés kialakításához szükséges hardver és szoftver elemek beszerzése,
   2. egyéb, infrastruktúrához kapcsolódó kül- és beltéri eszközök, berendezés, bútorzat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához, az igénybevevők megfelelő kiszolgálásához szükségesek,
   3. amennyiben földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt eredményes végrehajtásához – a földterület tulajdonjogának megszerzése (föld- és ingatlanvásárlás költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 10%-át), – létesítményeket tartalmazó földterület csak egyedileg indokolt esetekben támogatható, amennyiben a projekt költségvetésében szerepel és indokolt.
 5. A szolgáltató központnak az ellátottak igényeihez igazodó komplex (fizikai és infó-kommunikációs) akadálymentesítése a hatályos jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel az akadálymentes megközelíthetőségre és használhatóságra pl. parkoló, bejárat, mellékhelyiségek, közszolgáltatást nyújtó ügyfélforgalmi terek, lift, vezetősávok, hangos térkép, piktogrammok kialakításakor.
 6. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.
 7. A projekt kommunikációs tervének elkészítése és az abban meghatározottak megvalósítása.


Támogatás mértéke (%)
: 100

Támogatható projektek száma: 26

Forrás: NFÜ