palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat konferenciák támogatására

A Magyar Nemzeti Bank pályázatot hirdet konferenciák támogatására a közgazdaságtudomány területén. A pályázat célja: A magyar felsőoktatási és tudományos intézmények által Magyarországon szervezett rangos közgazdaságtudományi témájú tudományos rendezvények, konferenciák támogatása.

 

A pénzbeli támogatás a tervezett konferencia szervezéséhez, lebonyolításához kapcsolódó személyi és dologi költségekre vehető igénybe, pl.: meghívott rangos előadók útiköltségére, tiszteletdíjának fedezésére, stb. A támogatás részfinanszírozáshoz is felhasználható.

Az igényelhető támogatás összege: Az MNB a rendezvény mérete, jelentősége, tudományos igényessége, színvonala alapján dönt – a rendelkezésére álló keretek között – a támogatás mértékéről. A támogatás elsősorban anyagi jellegű, kivételes esetben a Magyar Nemzeti Bank a rendezvényhelyszín biztosításával is hozzájárul az esemény létrejöttéhez.

A pályázatot nyújthatnak be

 • magyar felsőoktatási intézmények,
 • a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alatt álló intézmények,
 • nemzetközi egyezmények által tudományosnak minősített, magyar székhelyű intézmények,
 • tudományos egyesületek.

A pályázatnak tartalmaznia kell

 • a konferencia témáját,
 • a konferencia teljes költségvetését,
 • az igényelt támogatás összegét, a felhasználás konkrét célját,
 • a konferencián résztvevők körét (előadók, meghívott vendégek, hallgatóság),
 • a konferencia potenciális társfinanszírozóinak nevét,
 • a meghívandó rangos előadók önéletrajzát, illetve hogy honnan utazik Magyarországra,
 • az intézmény pályázati kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, email-címét, postacímét.

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai

 • A támogatás mennyiben segíti elő az MNB monetáris politikai és pénzügyi stabilitási céljainak elérését, illetve az ezt támogató közgazdasági gondolkodás erősödését.
 • A rendezvény programjában a monetáris politikai és pénzügyi stabilitási vonatkozás súlya.
 • A rendezvény mérete (előadók, illetve résztvevők száma), jelentősége (a véleményformálás szempontjából mennyire fontos a téma, illetve a résztvevők köre), tudományos igényessége, a költségek indokoltsága.
 • Az MNB alapvetően a piaci szereplők által nehezen finanszírozható rendezvényeket kívánja támogatni.

A támogatás elnyerésének további feltételei:

 • a konferencia legalább hat előadásból áll,
 • legalább három különböző intézmény előadóiból kerülnek ki a konferencia előadói,
 • amennyiben a pályázó a Magyar Nemzeti Banktól a korábbi években támogatásban részesült, akkor a korábbi pályázati kiírásban vagy a támogatási szerződésben meghatározott határidőig benyújtotta a támogatásban részesült konferencia szakmai beszámolóját és részletes pénzügyi elszámolását a támogatás felhasználásáról.

A támogató megjelenítése:

 • A nyertes pályázó köteles az adott rendezvény támogatói között a Magyar Nemzeti Bankot mint támogatót feltüntetni. Az MNB megjelenítése történhet szöveges leírással (pl.: „A …. támogatója a Magyar Nemzeti Bank.”) vagy az MNB emblémájának feltüntetésével.
 • A támogatóként való feltüntetés megvalósítására vonatkozó elképzelését a pályázó a pályázati anyagban kifejti (milyen felületeken, formában kívánja megjeleníteni a jegybanki támogatás tényét, pl.: meghívókon, konferencia programfüzetében, helyszínen, stb.). A konkrét megjelenésről az MNB a nyertes pályázóval a támogatási szerződésben állapodik meg.

A pályázat beadásával, a döntéssel és annak kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók

 • A pályázatot 3 (egy eredeti és két másolati) egybefűzött vagy tűzött példányban magyar nyelven kell benyújtani.
 • A pályázatokat kizárólag postai úton lehet beküldeni az alábbi címre:
 • A formailag nem megfelelő, vagy hiányos pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek.

Magyar Nemzeti Bank
Kutatás szakterület
„Tudományos Konferenciák Pályázat”
1054 Budapest Szabadság tér 8-9.

Beküldési határidő: 2012. január 10. napjától 2012. október 31. napjáig folyamatos

A pályázatról további információt ad Losonczi Tünde (email: research.department@mnb.hu telefon: 428 2600/1835)
Az MNB Tudományos Bizottsága a február 1-ig beérkezett pályázatokat februárban, a február 1. és május 2. között

A beérkezett pályázatokat májusban, a május 2. és augusztus 1. között beérkezett pályázatokat augusztusban és az augusztus 1. és október 31. között beérkezett pályázatokat novemberben bírálja el.

Támogatási szerződés: A nyertes pályázóval a Magyar Nemzeti Bank támogatási szerződést köt. A nyertes pályázó a támogatási szerződésben meghatározottak szerint szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles készíteni a támogatás felhasználásáról legkésőbb a konferencia befejezésének időpontjától számított egy hónapon belül.

 Forrás: http://www.mnb.hu/