palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

pályázat farmgyakorlat

Pályázat külföldi farmgyakorlati programban való részvételre

nakvi pályázatA Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet pályázatot hirdet fiatal agrárszakemberek, valamint az agrár felsőoktatásban, illetve középfokú szakképzésben résztvevő hallgatók részére, az Amerikai Egyesült Államokban, Hollandiában, Németországban és Svédországban szervezendő mezőgazdasági gyakornoki programban való részvételre.

Pályázat az Amerikai Egyesült Államokban, Hollandiában, Németországban és Svédországban szervezett mezőgazdasági gyakornok-programokban való részvételre.

A program célja:
 • külföldi szakmai gyakorlat- és tapasztalatszerzés,
 • korszerű mezőgazdasági technikák és technológiák megismerése,
 • családi gazdaságok és más mezőgazdasági vállalkozások működésének tanulmányozása,
 • tapasztalatszerzés az EU gazdaságairól,
 • az idegennyelv-tudás fejlesztése, tökéletesítése,
 • szakmai nyelv elsajátítása,
 • más nemzetek kulturális értékeinek, az emberek gondolkodásmódjának és mentalitásának megismerése,
 • kapcsolatépítés,
 • a vidékfejlesztés, a vidéki életmód lehetőségeinek megismerése,
 • a mezőgazdasági támogatások, pályázatok formáinak vizsgálata.

A program ismertetése: 

A  gyakornokok  –  érdeklődési  területüknek  megfelelően  –  az  agrárágazat  különböző szakterületein alapvetően fizikai munkát végeznek.  Megkülönböztetett helyzetüknél fogva azonban  –  nem  szezonális  bérmunkások,  hanem  gyakornokok  –  biztosított számukra  a gazdaság  teljes  tevékenységére  való  rálátás,  részesei  a  család  és  a  gazdaság  (farm) mindennapi  életének,  és lehetőségük van  különböző  oktatási  programokban  való részvételre  is.  A  program  időtartama  3-18  hónapig  terjedhet,  amely  a  fogadó  ország (szervezet)  által  biztosított  szakmai  tartalomtól  függően  változik.  A  gyakornokok munkájukért  általában  ingyenes  szállást  és ellátást,  valamint  programonként  eltérő, meghatározott összegű, illetve a munkatevékenységtől függő mértékű zsebpénzt is kapnak.

Az  elhelyezés  többnyire a  fogadó  családoknál,  a  gazdaságokban,  vagy,  külön térítés ellenében, bérelt lakásokban történik.

A pályázat benyújtásának általános feltételei: 

Olyan  18  és  30  év  közötti,  független  családi  állapotú,  agrárvégzettséggel  és  a  megkívánt szakmai  gyakorlattal  rendelkező,  illetve agrár  szakképző  intézményben  tanuló  fiatalok jelentkezését várjuk, akik megfelelnek az alábbi általánosfeltételeknek:

 • kiváló egészségi állapot,
 • büntetlen előélet,
 • a kapcsolattartást biztosító szintű angol, német, illetve francia nyelvtudás,
 • a mezőgazdasági munkához való kötődés, motiváltság,az ismeretek, tapasztalatok bővítésében való érdekeltség,
 • alkalmazkodóképesség, önállóság,
 • az adott ország munkavégzési követelményeinek elfogadása, a gyakran nehéz fizikai
 • munka vállalása, illetve ennek megfelelő munkabírás.

A  gépjárművezetői  engedély  (személygépkocsi  és  mezőgazdasági  vontató)  a  programok többségénél előnynek minősül.

A pályázat benyújtásának rendje: 

A  pályázatok  benyújtására  vonatkozó  dátumok,  vagyis a  jelentkezési  határidőket  és  a meghallgatási  időpontok  megtalálhatóak  a honlapon  letölthető  file-ok  között  a „Jelentkezési határidők, meghallgatási időpontok” című dokumentumban. Kérjük, vegye figyelembe,  hogy  a  megfelelő  gazdaság/  farm  megtalálása  átlagosan  3-4  hónapot  vesz igénybe, ezért célszerű a pályázatokat minél előbb benyújtani.

A  szakmai  rátermettség  és  az  idegennyelv-tudás  felmérése  személyes  meghallgatáson történik,  amelyet  a  NAKVI  évente szervez  a fent  említett  dokumentumban  közzé  tett időpontok szerint.

Regisztrációs díj:
A  farmgyakornoki  programok  regisztrációs  díja:  5000  Ft.  Amennyiben  a  jelentkező egyszerre  több  országba  nyújtja  be pályázatát, a  regisztrációs  díj  nem  halmozódik: továbbra is csak egyszer kell befizetni a díjat.

A  regisztrációs  díj  befizetése  csekken  történik,  melyet  az  ügyintéző  juttat  el  a jelentkezőhöz.  Miután  a  jelentkező  elküldte  a pályázati  anyagát  a  NAKVI-hez,  az ügyintéző  a  meghallgatásra  behívó  levéllel  együtt  kipostázza  a  csekket  is.

(Meghallgatáskor  kérjük  a  befizetett  csekk  bemutatását.)  A  pályázó  jelentkezését  csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a regisztrációs díjat befizette.

A pályázatokat a NAKVI honlapján letölthető adatlap(excel tábla) kitöltésével (mentse le a gépére,  majd  a  mentet  verziót  töltse  ki  és küldje  el),  az  ott  felsorolt  mellékletek csatolásával, valamint az aláírt nyilatkozattal egynyomtatott példányban, postai feladással az alábbi címre kell beküldeni:

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
1223 Budapest Park utca 2.
Kérjük,  hogy  a  borítékon  tüntessék  fel:  „Pályázat  farmgyakorlaton  való  részvételre” és jelöljék meg az  adott országot  is.  A pályázati adatlapot  elektronikus  formában, az  alábbi táblázatban szereplő e-mail címére is meg kell küldeni.
Az egyes programok, a programonként eltérő lehetőségek és feltételek, a NAKVI hivatalos honlapján,  a  www.nakvi.hu címen,  a Képzési Igazgatóság  /  Képzési  Igazgatóság szolgáltatásai / Farmgyakorlatok menüpont alatt olvasható.
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon és e-mail címen lehet: 
Amerikai Egyesült Államok: 06 1/ 36 28 135
Hollandia: 06 1/ 36 28 136
Németország, Svédország : (06 1/ 36 28 100)
farmgyakorlat@nakvi.hu