palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat külföldi felsőoktatási ösztöndíjban részesülő tehetséges, magyar állampolgárságú hallgatók külföldi tartózkodásának támogatására

humanitasA  Humanitás  Szociális  Alapítvány  „Felsőoktatási  ösztöndíj”  programja  keretében  pályázatot  hirdet „Külföldi felsőoktatási ösztöndíjban  részesülő  tehetséges,  magyar  állampolgárságú  hallgatók  külföldi tartózkodásának támogatása”  elnevezéssel  külföldön ösztöndíjjal  felsőfokú  tanulmányokat  folytató magyar  állampolgárok részére.

A pályázat kódszáma: 2014/I/2

A Program kiírásának indokai

A mai magyar társadalomban alacsony azon tehetséges fiatalok száma, akiknek családja önerőből vállalni képes a külföldön folytatni kívánt felsőfokú tanulmányokkal kapcsolatos tandíjak és a külföldi tartózkodás költségeit.

A fiatalok számára megpályázható külföldi ösztöndíjak  ugyanakkor  az esetek többségében közvetlenül csak a képzések  költségeit foglalják  magukban,  míg  az  utazás  és  a  külföldi  tartózkodás  költségeit  a  pályázóknak szükséges előteremteniük. Az ezzel kapcsolatban igénybe vehető állami és a civil szektorból származó források rendkívül korlátozottak.

A külföldi ösztöndíj  pályázatok elnyerése szigorú, elsősorban a szakmai, tanulmányi előmenetelhez kapcsolódó feltételekhez  van  kötve annak  érdekében,  hogy  a  valóban  tehetséges  fiatalok  vehessenek  részt  a  külföldi egyetemek  és  főiskolák  magas  színvonalú szakemberképzéseiben.  A  külföldön  diplomát  szerző,  szakmailag magasan kvalifikált  fiatalok  az  egyetem  vagy  főiskola  elvégzése után  jobb  esélyekkel  indulhatnak  a munkaerőpiacon.

Nem  elhanyagolható  szempont  továbbá  az  sem,  hogy  a  hosszabb  ideig  külföldön tartózkodó diákoknak – a nyelvtudásuk  fejlesztése és  látókörük  szélesítése  mellett  –  lehetőségük  nyílik  arra  is,  hogy  közelebbről megismerhessék más országok kultúráját és szokásait, valamint ezzel párhuzamosan fontos elemeket adjanak át a magyar kultúrából, öregbítve ezzel Magyarország hírnevét a világban. Különösen nehéz helyzetben vannak azok, akik olyan egyedinek számító felsőoktatási  programra  jelentkeznek  (jelentkeztek), amelyhez  arra  van szükség,  hogy  egy  teljesen  eltérő  kultúrájú,  a  magyarországival  nehezen  összemérhető  társadalmi közegben vállalják a tudás megszerzését.

A Program célkitűzései

  • Kiemelt  célunknak  tekintjük,  hogy  a  fenti,  elsősorban  a  hazai  fiatalság  külföldi  tapasztalatszerzéséhez köthető pozitív tendenciákat erősítsük, példát mutatva ezzel társadalom tagjai számára.
  • E  programunk segítségével látványosan össze kívánjuk kötni a tanulásban, a szakmaiságban és a kulturális sokszínűségben rejlő társadalmi értékeket.
  • A  program  célja,  hogy  külföldi  ösztöndíjas  felsőoktatási  képzésben  részt  vevő  (vagy  részt  venni szándékozó)  magyar állampolgárságú  hallgatókat  támogassunk  ösztöndíj  formájában  külföldön  folytatott felsőfokú tanulmányaikkal kapcsolatos megélhetési költségeik vonatkozásában.
  • Olyan  tehetséges  fiatalok  külföldi  tanulmányaihoz  kívánunk  anyagilag  hozzájárulni,  akik  a  magas színvonalú szakképzettség megszerzésén túlmenően széles látókörű, az idegen kultúrák iránt befogadó és toleráns  tagjaivá  válhatnak  a  társadalomnak, azonban  az  előzőekben  említett  célok  megvalósításában tehetségük és szorgalmuk mellett pusztán anyagi körülményeik jelentik az egyetlen akadályt.

A  Humanitás  Szociális  Alapítvány  e  nemes  célok  eléréséhez  kíván  ösztöndíjprogramjával  közvetlenül hozzájárulni és példamutató magatartásával a társadalmi szemléletformálást segíteni.

A pályázat célja, hogy külföldi ösztöndíjas  felsőoktatási képzésben részt vevő (vagy részt venni szándékozó), tehetséges, magyar állampolgárságú hallgatókat támogasson ösztöndíj formájában külföldön folytatott felsőfokú tanulmányaikkal kapcsolatos megélhetési költségeik vonatkozásában.

Pályázhatnak külföldön felsőfokú ösztöndíjas tanulmányokat folytató ösztöndíjas magyar állampolgárok.

Az igényelhető támogatás formája: ösztöndíj

A Pályázat benyújtásának címe: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

A Pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 15.

További információ

Humanitás Szociális Alapítvány
1075 Budapest, Madách Imre út 5.
Tel.: +36-1-321-5065
postmaster@humanitasalapitvany.t-online.hu
http://www.humanitasalapitvany.hu/