palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szociálisan hátrányos helyzetű, magyar állampolgársággal rendelkező, tehetséges fiatalok részére szóló felsőoktatási ösztöndíj

humanitasA Humanitás Szociális Alapítvány „Felsőoktatási ösztöndíj” programja keretében pályázatot hirdet „Szociálisan hátrányos  helyzetű, magyar  állampolgársággal  rendelkező,  tehetséges  fiatalok  részére  szóló felsőoktatási ösztöndíj” elnevezéssel magyar állampolgárságú szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók részére.

A Program kiírásának indokai

A  magyarországi  társadalmi,  gazdasági  és  szabályozási  környezetben  –  így  többek  között  az  államilag finanszírozott  egyetemi  és főiskolai  férőhelyek  és  a  megpályázható  ösztöndíjak  számának  drasztikus csökkentése folytán  –  a szociálisan hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok  számára a hazai felsőoktatásban való részvétel  korlátozott  körben elérhető. A hazai szociális helyzet jellemzője továbbá  a tartós szegénységből eredő és a kilátástalanságot középpontba helyező attitűd felerősödése: a  szociálisan hátrányos helyzetben lévők  –  és különösen a mélyszegénységben élők  –  egy része mára már nem hisz a kitörés és a tanulás útján elérhető jobb életminőség lehetőségében.

További,  különösen  az  ország  elmaradottabb  térségeiben  tapasztalható  kedvezőtlen  tendencia  a  fiatalok elkallódása  munka-  és továbbtanulási  lehetőségek  híján,  valamint  szűkebb  környezetük  –  negatív  példájú  – szocializációs hatására.

A  Humanitás  Szociális  Alapítvány  Kuratóriuma  úgy  ítéli  meg,  hogy  fentiekben  vázolt  negatív  tendenciák ellensúlyozásaként  a diplomát  szerző  fiatalok  az  egyetem  vagy  főiskola  elvégzése  után  jobb  esélyekkel indulhatnak  a  munkaerőpiacon,  jelentősen növelve  ezzel  a  hátrányos  szociális  helyzetből  való  kitörés lehetőségét,  továbbá  a  kitörés  lehetőségével  élők,  példamutató cselekedetükkel  másokat  is  az  útkeresés  ezen irányába, a tanulás útjára terelnek.

A Program célkitűzései

  • A  Humanitás  Szociális  Alapítvány  a  fenti  –  különösen  a  szegénységhez  köthető  és  elsősorban  egyfajta szemléletmódban megnyilvánuló  –  negatív  tendenciák  ellensúlyozása  mellett  példát  kíván  mutatni  a társadalom tagjai számára.
  • E programunkkal egyaránt meg kívánjuk szólítani a nehéz helyzetben lévő pályázókat és a társadalom azon szereplőit is, akik eddig passzívak voltak e jelenségekkel szemben.
  • Segítséget  kívánunk  nyújtani  azon  fiataloknak,  akik  számára  tehetségük  és  szorgalmuk  mellett  pusztán rossz  anyagi körülményeik  jelentik  az  egyetlen  akadályt  a  továbbtanulás  révén  elérhető  céljaik megvalósításában.
  • További  fontos  célkitűzésünk,  hogy  a  fiatalok  a  tehetség  kibontakozását  hátráltató  környezetből kiemelhetőek legyenek és a későbbiekben a társadalom hasznos tagjaivá válhassanak.
  • Az anyagi támogatás mellett egy olyan szellemiséget szeretnénk közvetíteni, amelynek lényege, hogy az általunk  támogatott tehetséges  fiatalok  későbbi  életük  során  a  társadalomnak  –  nemcsak  szakmailag  jól képzett  –  hanem  szociálisan  érzékeny tagjaivá is  váljanak.  Ez  azt  is  jelentheti,  hogy  ha  a  jövőben, élethelyzetük  és  lehetőségeik  megengedik,  akkor  aktívan támogassák  a következő  fiatal  generációk szociálisan hátrányos helyzetű tagjait.

A  Humanitás  Szociális  Alapítvány  e  nemes  célok  eléréséhez  kíván  ösztöndíjprogramjával  közvetlenül hozzájárulni és példamutató magatartásával a társadalmi szemléletformálást segíteni.

A  pályázat  célja,  hogy  magyarországi  nappali  tagozatos  felsőoktatási  alapképzésben  részt  vevő  (vagy  részt venni  szándékozó), tehetséges,  magyar  állampolgárságú  hallgatókat  támogasson  ösztöndíj  formájában  a felsőoktatási  költségtérítési  díjak  (tandíjak) illetve  a  felsőfokú  tanulmányaikkal  kapcsolatos  egyéb  kiadások, illetve megélhetési költségeik vonatkozásában.

Pályázhatnak  azon  18  és  25  év  közötti  életkorú,  magyar  állampolgársággal  rendelkező,  tehetséges  fiatalok, akik valamely  magyarországi  felsőoktatási  intézmény  alapképzésében  aktív  hallgatói  jogviszonnyal rendelkeznek, vagy ilyen alapképzésben kívánnak részt venni.

Az igényelhető támogatás formája: ösztöndíj

A Pályázat benyújtásának címe: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513

Letölthető dokumentumok

A Pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 15.

További információ
Humanitás Szociális Alapítvány
1075 Budapest, Madách Imre út 5.
Tel.: +36-1-321-5065
postmaster@humanitasalapitvany.t-online.hu
Web: http://www.humanitasalapitvany.hu