palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat külgazdasági és külügyi döntéshozatalt támogató, illetve a külpolitikát érintő kutatásra

kormányzati portál pályázatA Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet a külgazdasági és külügyi döntéshozatalt támogató, illetve a külpolitikát érintő kutatás témájában doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és fokozatszerzési eljárás alatt álló doktorjelöltek számára doktoranduszi program keretében tudományos kutatás folytatására A pályázat célja a Külgazdasági és Külügyminisztériumban kutató doktoranduszok munkájának támogatása, és a kutató–elemző tevékenység hasznosítása külpolitikánkban.


Pályázat benyújtására jogosult a doktori képzésének második évétől nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonyban álló doktorandusz; illetve már abszolutóriumot szerzett, vagy fokozatszerzési eljárás alatt álló doktorjelölt.

A pályázat évente egy alkalommal kerül kiírásra. A KKM háromszor háromhavi periódusokban 2–2 hallgatót tud fogadni.

A periódusok kiírása:

 • I. 2016. szeptember 15. – 2016. december 15.
 • II. 2017. január 15. – 2017. április 15.
 • III. 2017. április 20. – július 20.

Kérjük az ütemezéssel kapcsolatos preferenciák feltüntetését a pályázati anyagban.
A nyertes pályázó – határozott időtartamra szóló egyéni fogadási nyilatkozat és kutatási terv alapján – tudományos kutatást folytathat a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. A doktoranduszi programban történő részvétel nem keletkeztet munkaviszonyt vagy hallgatói jogviszonyt.

A doktoranduszi programban résztvevő hallgatónak

 • a kutatói munkáját instruktor segíti,
 • kutatási engedély alapján lehetősége nyílik hozzáférni szakmai levéltári anyagokhoz és könyvtári állományokhoz,
 • konzultációs alkalmakon keresztül – jogszabályi keretek betartásával – lehetősége nyílik bepillantani a fogadó szervezeti egység szakmai gyakorlati tevékenységébe,
 • lehetősége van a nyilvános tudományos–szakmai rendezvényeken való részvételre,
 • kutatói teljesítményéről a program végén tájékoztatást kap az érintett doktori iskola.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó személyes adatait (név, anyja neve, születési hely és dátum, lakcím, telefonszám),
 • a felsőoktatási intézmény által kiállított, doktoranduszi vagy doktorjelölti jogviszony fennállásának igazolását,
 • szakmai önéletrajzot,
 • rövid motivációs levelet,
 • részletes kutatási és kimeneti tervet,
 • publikációs jegyzéket,
 • a doktori iskola (témavezető) írásbeli ajánlását.

A pályázatnál előnyt jelent:

 • külső, független konzulens (minősített oktató) által írt ajánlás.

A pályázatok beérkezésének határideje 2016. június 30. 16 óra 30 perc.

Letölthető dokumentum

KÜM pályázati felhívás

A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani az alábbi címen: doktorandusz@mfa.gov.hu.
A pályázat megküldésekor az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a következőt: Pályázat doktori programra.

Amennyiben a pályázati kiírás és az az alapján megkötendő támogatási szerződés között eltérés van, úgy a pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés szövege az  irányadó. Jelezzük, hogy a felek közötti támogatási szerződés alapján a nyertes pályázó költségvetési támogatásban nem részesül.

A pályázati felhívással kapcsolatos további információ Jezsó Alexandra tudománydiplomáciai referenstől, az alexandra.jezso@mfa.gov.hu e-mail címen kérhető.

A pályázatokat egy erre kijelölt szakmai bizottság fogja elbírálni. A pályázatok elbírálásáról a pályázók 2016. augusztus 26-ig kapnak értesítést az általuk megadott email címen.