palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kulturális, gasztronómiai rendezvények támogatására

nkaA Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet nemzetközi és/vagy országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) támogatására.

Pályázati cél: Magyarországon megrendezendő nemzetközi és/vagy országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) megvalósításának támogatása.

Pályázati feltételek:

 • a rendezvény belföldön valósul meg (több országban zajló rendezvénycsomag esetén a nyújtott támogatásból kizárólag a Magyarországon megvalósuló rendezvény támogatható);
 • magas kulturális értéket képvisel, amely hozzájárul a pozitív országkép kialakításához;
 • gasztronómiai rendezvény megvalósítását célzó pályázat esetén: magas gasztronómiai értéket képvisel, amely hozzájárul a pozitív országkép kialakításához;
 • a rendezvény 2016. április 1.–2017. március 31. között valósul meg;
 • a rendezvény időtartama legalább 2 nap;
 • programterv/struktúra: a rendezvény, fesztivál gerincét alkotó programok, azok helye és ideje a kiírás időpontjában ismert, több elkülöníthető programot tartalmaz;
 • a rendezvény összköltsége legalább 5 millió Ft (pályázati adatlap 4.1.5. pont B oszlopban feltüntetett összeg);
 • széles tömegeket megmozgató esemény, a közönség létszáma dokumentáltan (film, fénykép stb.) legalább 5 ezer fő;
 • saját bevétellel rendelkezik (jegybevétel vagy bérleti díjból származó bevétel vagy az államháztartás alrendszerein kívüli forrásból származó szponzorációs bevétel), amely eléri költségvetésének legalább 20%-át
 • a 4.2.2. pontban a várható bevételeket /jegybevétel, bérleti díjból származó bevétel, olyan az államháztartás alrendszerein kívüli forrásból származó szponzorációs bevétel, amely a pályázat beadásakor még nem áll a pályázó rendelkezésére/kell feltüntetni.);
 • a rendezvény középtávra szóló, részletes koncepcióval rendelkezik;
 • a rendezvény költségvetésének legalább 15%-át marketingre fordítja, a célcsoportoknak megfelelő marketingtevékenységet folytat
 • a rendezvény naprakész, saját online felülettel rendelkezik;
 • amennyiben a fesztivál a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidő után valósul meg a pályázó vállalja, hogy:a szervezők a rendezvény honlapjáról vagy online felületéről közvetlen linket biztosítanak az NKA és a Magyar Turizmus Zrt. számára;
 • a Magyar Turizmus Zrt. az eseményen térítésmentesen egy egységstandot kap, ahol információs tevékenységet folytathat a pályázóval egyeztetve (amennyiben az eseményen nincs ilyen lehetőség, úgy a szervezők a Magyar Turizmus Zrt. számára ingyenes kiadvány/promóciós eszköz kihelyezési lehetőséget biztosítanak);
  csatolja a területén illetékes Magyar Turizmus Zrt. Regionális Marketing Igazgatóság (RMI) szakmai véleményét;
 • csatolja a területén illetékes, a Nemzetgazdasági Minisztérium által regisztrált TDM szervezet szakmai véleményét
 • a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás forrása: a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 200.000.000 Ft

Támogatás mértéke:

 • az 5 millió Ft–10 millió Ft közötti költségvetésű rendezvény esetén a rendezvény összköltségének legfeljebb 70%-a;
 • a 10 millió Ft feletti költségvetésű rendezvény esetén a rendezvény összköltségének legfeljebb 50%-a, maximum 15 millió Ft.
 • Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 80%.

Altéma kódszáma: 777107/17

Pályázók köre:

 • jogi személyek;
 • egyéni vállalkozók.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: Pályázni 2016. április 1. és 2017. március 31. között megvalósuló programokra lehet. Az adott rendezvény megvalósításával kapcsolatos kiadások kezdő időpontja (a számlák teljesítésének időpontja) a fesztivál konkrét kezdő időpontját megelőző maximum 120 nap lehet.

Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát – anevezési díj  összege 3,5 millió Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 35.000 Ft + 27% áfa összegnél –,köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium előírja.

Pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 10%-a.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. május 23- án, éjfélig lehet.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4353-as, (36-1) 327-4444-es számokon kaphatnak.

Részletes pályázati kiírás: Pályázat kulturális, gasztronómiai rendezvények támogatására