palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Úszótábor – Erzsébetprogram pályázat

erzsebetprogramAz Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány táboroztatási szolgáltatás igénybevételének lehetőségét nyújtja a pályázók számára.

A jelen pályázattal elnyerhető táboroztatási szolgáltatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Pályázók köre:

 • A Magyar Olimpiai Bizottság Héraklész, Sport XXI., és Sportiskolai programjaiban részt vevő alapfokú közoktatási intézmény;
 • A Magyar Úszó Szövetség Megyei Szövetségei és tagszervezetei;
 • Cégbíróságon bejegyzett úszóiskolák;
 • Az illetékes törvényszék által nyilvántartásba vett szabadidősport-egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek.

Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 7 éves, de 2016. december 31. napjáig 10. életévét be nem töltött gyermek.

A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka)
2016. június 26. – július 1.

Résztvevők maximális létszáma: Összesen 30 gyermek.

Speciális pályázati feltételek: A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik sportegyesületi (úszósport) tagsággal, valamint megfelelő vízbiztonsággal és úszástudással rendelkeznek.

Általános pályázati feltételek:

 • Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
 • Jelen pályázat feltételei a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2016. április 25. napjáig állnak fenn;
 • A pályázó egyesületek, iskolák kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
 • Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
 • A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző – más-más eltérő időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
 • A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
 • Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) az Erzsébet-program 2016. évi pályázati évében csak egy tematikus vagy egy általános pályázat keretében juthat az Alapítvány által nyújtott szolgáltatáshoz;
 • A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2016. április 25. napján 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázat automatikusan elutasításra kerül;

A táboroztatási szolgáltatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételét biztosítja az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki, reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott táboroztatási szolgáltatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét [1].
Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.

Az Alapítvány a kísérő edzőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint a táboroztatást követően 15 000 Ft, azaz tizenötezer forint értékben Étkezési Erzsébet-utalványt biztosít. A tábor önrésze kísérő edzőnként 2000 Ft, azaz kettőezer forint.

A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:

 • A pályázó egyesület, intézmény vezetőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia:
  • a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
  • nyilatkozat a kedvezményezett családjában az egy főre jutó jövedelem mértékéről, vagy arról, hogy kedvezményezett jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni
  • nyilatkozat arról, hogy pályázatban szereplő kedvezményezettek érvényes sportegyesületi (úszósport) tagsággal, valamint megfelelő vízbiztonsággal és úszástudással rendelkeznek
  • Hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez, és annak az Alapítvány általi felhasználásához.

Részletes pályázati kiírás: Úszótábor – Erzsébetprogram