palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kulturális programok megvalósítására

A magyar kultúra értékeinek integrálása a civilek által megvalósított programokba témakörben. Jelen pályázati kiírás témája A magyar kultúra értékeinek integrálása a civilek által megvalósított programokba – értve ez alatt különböző kulturális ágak és művészeti tevékenységek felhasználását, mint pl. a népmesék, a zene, a tánc és a képzőművészet.

A pályázattal a hello holnap! kuratórium azokat a programokat támogatja, amelyek ezeket integrálva működtetnek pl. gyógyító/terápiás, tehetséggondozó, integrációt és felzárkóztatást segítő, nevelő, fejlesztő illetve esélyegyenlőségi programokat.

A pályázatok elbírálásánál a Magyar Telekom, mint a hazai vezető infokommunikációs vállalat kiemelten fontosan kezeli az innováció megjelenését, valamint minden olyan kezdeményezést, amely a digitális felzárkózást segíti. Olyan programokat támogat a Telekom, amelyek innovatív, hatékony módszerek és eszközök felhasználásával valósítják meg a kitűzött célt.
Előnyt élveznek azon szervezetek pályázatai, amelyek sokoldalúan és akár új felfogásban nyúlnak a magyar kultúra értékeihez, azokat úgy építik be programjaikba, hogy azzal nem csak a program sikerét, de értékeink megőrzését, azoknak a mindennapi életünkben játszott szerepét is hangsúlyozzák.

Kulcsszavak

 • magyar kulturális értékek
 • infokommunikációs technológiák
 • újszerű megközelítés, innovatív megoldások
 • társadalmi hasznosság§oktatás, nevelés
 • terápiás módszerek
 • integrált program

E cél érdekében a hello holnap! Kuratórium összesen 8 000 000 forint értékű támogatási keret rendelkezésre bocsátása mellett döntött.

Az egy támogatásra adható minimum összeg: 1 000 000 forint.

Általános követelmények

 • A pályázó tartsa szem előtt a hello holnap! kezdeményezés alapvetéseit, miszerint:
  „hello holnap! Azt jelenti, felelős vagyok a tetteimért; rajtam is múlik, gyermekeink milyen világban élhetnek majd.
  Hello holnap, mert tudom, hogy én is tehetek a fenntarthatóságért, és ez nem nyűg, hanem lehetőség, amivel ha élni tudok, boldogabb ember leszek.”
 • Olyan eszközök segítségével valósítsa meg a kitűzött célt, melyek megfelelnek a Magyar Telekomnál kiemelt márkaértékként kezelt innovációnak. Lehetőség szerint az adott probléma megoldásához használja fel a korszerű infokommunikációs technológiákat.
 • Tartsa szem előtt az önkéntes és közösségalapú programokban rejlő lehetőségeket.
 • Rendelkezzen a program saját fenntarthatóságára, továbbvitelére vonatkozó tervvel.
 • Rendelkezzen a program megvalósításához szükséges, megfelelő kompetenciákkal bíró csapattal.
 • A pénzügyi terv elkészítésénél kiemelten fókuszáljon a költséghatékonyságra.
 • A pályázat megvalósításának preferált időtartama 1 naptári év.

Pályázatot nyújthatnak be a támogatásra pályázó program megvalósításában közvetlenül érintett, Magyarországon bejegyzett és működő, kiemelten közhasznú és közhasznú társadalmi szervezetek – alapítványok, egyesületek (a támogatásban részesülők a Ptk. 1959. évi IV törvény értelmében a következők közé sorolhatók).

Nem pályázhatnak állami, kisebbségi, vallási, illetve politikai szervezetek.

A pályázónak rendelkeznie kell a program megvalósításához szükséges összeg 30 százalékával. Ezen hányad maximum 35%-át teheti ki az önkéntes munka, a fennmaradó rész készpénzben rendelkezésre álló forrást jelent, melyet a pályázó biztosíthat egyéb pályázatokon nyert támogatásokból (állami, önkormányzati, uniós) kivéve más vállalatoktól származó támogatások. A program megvalósításához ezen felül felhasználhatóak egyéb szolgáltatás- vagy tárgyi eszköz adományok, illetve pro bono felajánlások, de itt is érvényes az egyéb vállalati támogatásokra vonatkozó kitétel.

A Magyar Telekom jelen pályázati kiírás alapján lehetővé teszi, hogy az általa biztosított adomány összeg legfeljebb 25 százalékát a nyertes szervezetek működési költségeik fedezésére használják fel.

A pályázatok értékelésekor a kuratórium az alábbi szempontok alapján hoz döntést:

 • infokommunikációs technológiák alkalmazása (!)
 • a pályázó közhasznúsági jelentése (előnyt jelent az integrált közhasznúsági jelentés)
 • a pályázó szakmai háttere, referenciái, eredményei, a megvalósítás szakmai garanciái
 • a program hatókörének mérete, időbeli terjedelme
 • a program során megvalósításra kerülő, az önkéntességet támogató programelemek
 • a program költségvetését alátámasztó dokumentumok (árajánlatokkal alátámasztott, hiteles költségterv), transzparencia
 • a program aktualitása, egyedisége, megkülönböztető jellemzői (progresszivitása), innovatív jellege
 • jó tapasztalatainak, és gyakorlatainak átadására teremtett lehetőségek
 • a várt hatás mérésére vonatkozó módszertan

A támogatás már megvalósított programok utófinanszírozására nem nyújtható.

A pályázaton nyertes szervezetek kötelesek beszámolót készíteni a program megvalósításának státuszára vonatkozóan (akciók, részvétel, költségek, elért hatás), illetve tételes pénzügyi elszámolást benyújtani a Magyar Telekom által adományozott összegre vonatkozóan, a transzparencia jegyében.

A beérkezett pályázatok elbírálása
A beérkezett pályázatok érékelése két szakaszban történik. A nyilvánosságra hozott bírálati szempontok alapján a hello holnap! kuratórium a pályázatokat előszűri és pontozza, majd a legmagasabb pontszámot elért pályázatokat előterjeszti a Fenntarthatósági Média Klub tagjaiból álló zsűri számára. A bírálat során a legmagasabb pontszámot elért pályázóknak esetlegesen személyes prezentáción kell bemutatniuk pályázati programjukat.

A hello holnap! kuratórium és a Fenntarthatósági Média Klub döntőbizottsága döntését nem köteles indokolni, és ez ellen fellebbezésnek nincs helye.

Pályázni kizárólag a kapcsolódó anyagok között elérhető és onnan letölthető letölthető pályázati adatlappal és az abban foglalt mellékletek megküldésével lehet.

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, Word vagy pdf formátumban lehet benyújtani a helloholnap_tematikus@telekom.hu címre.

Kérjük, hogy a cégszerűen aláírt és beszkennelt pályázati adatlapot feltétlenül csatolják a pályázathoz.
A projekt részletes leírását tartalmazó rész, mellékletek nélkül maximum 3 oldal lehet, ezt a bírálók nagyon szigorúan ellenőrzik.
A Magyar Telekom a sikeres pályázókkal adományozási megállapodást köt, melyben lefekteti a megítélt támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket.

A pályázatból többek között kizáró ok lehet

 • a projekt célja nem esik egybe a pályázat fő területeivel;
 • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek;
 • a pályázat határidőn túli beadása illetve a pályázati adatlap hiányos kitöltése;
 • a pályázat terjedelme meghaladja a kiírásban meghatározott maximumot
 • a csatolandó mellékletek bármelyikének hiánya (a pályázó szerv közhasznúságról szóló bírósági igazolás másolata; a köztartozás-mentességet igazoló okirat; a pályázó legújabb közhasznúsági jelentései; stb.)

Letölthető dokumentum

A magyar kultúra értékeinek integrálása – pályázati adatlap

A pályázat beérkezésének határideje: 2011. november 15.

A pályázat elbírálásának időpontja: 2011. december 10.

Az elbírálás eredményeit a www.helloholnap.hu oldalon tesszük közzé. A sikeres pályázókat elektronikus úton, írásban értesítjük.
Az elutasított pályázatokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.
A hello holnap! kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén a támogatást a fenti témakörben nem osztja ki, újra meghirdeti, vagy más pályázati célokra ajánlja fel.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket Márton Csillának (marton.csilla@telekom.hu), kizárólag írásban tehetik fel.