palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat ösztöndíjas magyar nyelvi és hungarológiai képzésre 2014/2015

balassi intézet pályázatokA Balassi Intézet ösztöndíjpályázata kreditalapú magyar nyelvi és hungarológiai képzésre nem magyar anyanyelvűek számára a 2014/2015-ös tanévre.

A Balassi Intézet pályázatot hirdet 10 hónapos komplex magyar nyelvi–hungarológiai képzésre (2014. szeptember–2015. június). Pályázhatnak külföldi, nem magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók és fiatal, 35 évnél nem idősebb diplomások, akik hungarológiai vagy hungarológiával érintkező tanulmányokat folytatnak, illetve folytattak, és a jövőben is a magyar nyelv és kultúra megismertetésével kívánnak foglalkozni.

HALLGATÓI KERETSZÁM: 36 fő

A PROGRAM LEÍRÁSA

A komplex magyar nyelvi és hungarológiai képzés célja, hogy kiegészítse a külföldi egyetemeken megszerzett nyelvtudást és hungarológiai ismereteket. A 10 hónapos akkreditált egyetemi részképzés 26–55 ECTS-típusú kredit megszerzését teszi lehetővé, a program sikeres elvégzését a Pécsi Tudományegyetem abszolutórium kiállításával igazolja.

A nyelvtudás fejlesztése a képzés hangsúlyos része, az intenzív nyelvoktatás heti 12–28 órában, kis létszámú csoportokban történik. A nyelvi képzés államilag akkreditált, nemzetközileg ismert ECL-nyelvvizsgával zárul (közép-, illetve felsőfok). A hungarológiai kurzusok a magyar kulturális örökségről és a mai Magyarországról adnak átfogó, sokoldalú ismereteket.

A kötelező előadások és szemináriumok témakörei: történelem, szépirodalom, nyelvészet, néprajz, művészet- és zenetörténet, természetföldrajz, valamint a mai társadalom, gazdaság, kultúra és politikai rendszer. A hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően választható szemináriumokon is részt vesznek. Választható témakörök többek között a történelem, irodalomtörténet, kortárs irodalom, műfordítás, nyelvészet, filmtörténet, színháztudomány.

A szeptembertől júniusig tartó képzés két szemeszterből áll. Mindkét szemeszter 13/15 hetes szorgalmi időszakkal kezdődik (heti 28–32 tantermi órával), és négyhetes vizsgaidőszakkal zárul (ezalatt maximum négy vizsgát kell teljesíteni). A képzés három különböző tanmenet szerint folyik, a három tanmenet a hallgatók eltérő nyelvtudásához alkalmazkodik.

A PÁLYÁZAT MÓDJA

A pályázónak ki kell töltenie számítógéppel a mellékelt Pályázati adatlapot és a Kérdőívet. (Mindkét dokumentum letölthető az Intézet honlapjáról.)

számítógéppel kitöltött Pályázati adatlaphoz és a Kérdőívhez csatolni kell:

 • az útlevél másolatát,
 • az egyetemi leckekönyv (index) vagy a diploma másolatát,
 • legalább egy hungarológus szakember vagy a jelentkező érdeklődési területén elismert szakember ajánlását,
 • valamint a szakmai tervet: a jelentkező kutatási, illetve érdeklődési területének rövid (maximum két oldalas) leírását.

A pályázónak 2014. március 21-ig regisztrálnia kell magát a Balassi Intézet ügyfélkapu rendszerében ahttp://sao.bbi.hu/login/registration weboldalon.

Az összeállított anyagot az alábbi címre kérjük elküldeni:

Balassi Intézet / Hungarológia Tagozat
Budapest, 1519 Pf. 385.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ: 2014. március 28.

A borítékra rá kell írni: „HUNGAROLÓGIA”
Pályázatot faxon és e-mailben nem fogadunk el!
Az ösztöndíj csak egyszer vehető igénybe!

A Balassi Intézet az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 • 25 000 HUF/hónap ösztöndíj
 • ingyenes képzés és tananyag
 • diákigazolvány
 • térítésmentes kollégiumi elhelyezés

Figyelem! Jogszabályi változások miatt az ösztöndíjnak nem része az ingyenes egészségbiztosítás.

A hallgatónak vállalnia kell:

 • a nyelvvizsga költségét, amelynek összege 25.000 HUF
 • az étkezés és a közlekedés költségét

Megjegyzés: Az étkezés és a közlekedés költségét az ösztöndíj körülbelül egyharmad részben fedezi.

 • a kollégiumi kaució befizetését (pontos összege 2014 augusztusában lesz meghatározva)
 • nem európai uniós állampolgár esetén: az egészségbiztosítás költsége, amelyhez a Balassi Intézet havi 3.000 Ft hozzájárulást nyújt

A pályázat eredményéről a Balassi Intézet legkésőbb 2014. május 12-ig értesíti a pályázókat.

Amennyiben a pályázó nem nyeri el az ösztöndíjat, lehetősége van a programot önköltséges formában is igénybe venni. Ebben az esetben a térítési díjak a következők:
•    Oktatás, tananyagok:    990.000 HUF
•    Kollégiumi szállás:        300.000 HUF (2 ágyas szoba, tíz hónapra) vagy 200.000 HUF (3 ágyas szoba, tíz hónapra)

Az intézet az önköltséges hallgatókkal is szerződést köt a képzés időtartamára.

További tájékoztatás a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatán (1016 Budapest, Somlói út 51. 201. szoba) kapható.