palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat ösztöndíjas magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre a 2014/2015-ös tanévre

balassi intézet pályázatokPályázati felhívás magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre a 2014/2015-ös tanévre. A Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2014/2015-ös tanévre ösztöndíjra, a Kárpát-medencén kívül, nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára MAGYAR NYELVI és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE.

A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja: a nyugati diaszpórában élő magyar származású (külföldi állampolgárságú!) fiatalok magyar nyelvtudásának és magyarságismeretének fejlesztése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a Balassi Intézetben kerül sor.

A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A pályázatnál elbírálásra kerül a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenység.

A képzés leírása:

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak a hallgatók. A program magyarságismereti tanulmányokból záróvizsgával, egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével, magyar nyelvből pedig államilag elismert nyelvvizsgával fejeződik be. (A nyelvvizsga szintje, fajtája és az ennek megfelelő befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.)

Azoknak a hallgatóknak, akik hazai egyetemükön kreditpontokra tudják váltani magyarországi tanulmányaikat, az Intézet rendelkezésére bocsátja – a végbizonyítványon kívül – a szükséges tantárgyleírásokat.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az Intézet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és/vagy Fegyelmi Szabályzatának megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik, és – a beiratkozáskor aláírt szerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

A képzés időtartama 10 hónap (2014. szeptember–2015. június).

Az ösztöndíj tartalma:

 • ingyenes képzés
 • 25.000 Ft/hó ösztöndíj
 • kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban)

FIGYELEM! Jogszabály változások miatt az ösztöndíj nem tartalmazza az egészségbiztosítás költségét.
(A biztosítási lehetőségeket lásd a mellékelt tájékoztatón!)

A tervezett ösztöndíjas keretszám:    18 fő 

A pályázat beküldési (postai beérkezési) határideje:   2014. április 4.

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2014. május 12., amelyet követően 5 munkanapon belül a Balassi Intézet értesítést küld a pályázat eredményéről.

A pályázatokról a döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata alapján a Balassi Intézet képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A Balassi Intézet a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:

 • kitöltött pályázati adatlap – csak számítógéppel kitöltött lapot fogadunk el!
 • kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról,
 • kézzel írott önéletrajz,
 • az útlevél másolata,
 • tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata,
 • társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása,
 • igazolás a befizetett 600 USD előlegről.

A pályázónak 2014. március 28-ig regisztrálnia kell magát a Balassi Intézet ügyfélkapu rendszerében ahttp://sao.bbi.hu/login/registration weboldalon.

A pályázót érintő költségek:

 • az utazás költségei,
 • az étkezés költségei,
 • nem európai uniós állampolgár esetén az egészségbiztosítás költségei, melyhez a Balassi Intézet havi 3.000 Ft-tal járul hozzá
 • nyelvvizsgadíj (ECL B2 vagy C1 25.000 Ft),
 • diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz),
 • javasolt költőpénz az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére: kb. 250 USD / hó,
 • tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten,
 • egy belföldi (40.000 Ft) és egy erdélyi kirándulás (80.000 Ft) költsége, kaució az intézeti belépőkártyára és az esetleges kollégiumi rongálásokra

A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a kötelező kirándulások díját, 600 USD-t előre befizesse. A befizetés módja: csekken vagy traveler’s check-en. A csekket vagy traveler’s check-et a pályázattal együtt Dömötör Gábor címére kell küldeni (lásd lent).

Sikertelen pályázat esetén a kirándulás díját a Hungarian Scout Association visszafizeti a pályázó részére. Amennyiben a pályázat elfogadását követően a pályázó nem vesz részt a képzésen, a befizetett összegnek csak az 50%-át téríti vissza a Hungarian Scout Association.

Információ:
Dr. Némethy Kesserü Judit (Teleki Pál Alapítvány)
E-mail: judith.nemethy@nyu.edu
Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája)
E-mail: gabona@aol.com

Dömötör Gábor
E-mail: GMDomotor@aol.com
+1-203-445-0790

Kérjük, hogy a pályázatokat az alábbi címre, határidőre, 1 példányban küldjék el. Egyúttal kérjük a teljes pályázati anyag másolatát szkennelve a GMDomotor@aol.com címre megküldeni.

Dömötör Gábor
250 Silver Hill Road
Easton, CT 06612, USA

Link: magyar nyelvi és magyarságismereti képzés ösztöndíj